www.TOTALITA.cz

Charta 77 - Prohlášení Charty 77 ze dne 31. května 1979

Uplynulo již více než 48 hodin od chvíle, kdy orgány čs. státní bezpečnosti se souhlasem generálního prokurátora provedly domovní prohlídky v bytech členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a patnáct členů Výboru zadržely (o osudu některých dalších nemáme dosud zpráv). Zadržení nebyli - v rozporu s čs. zákony - dosud propuštěni.


Zdůvodnění tohoto policejního zásahu, totiž "podezření" z údajné "Přípravy trestného činu podvracení republiky," která má spočívat ve "vyhotovování značného počtu písemností, schopných podrývat důvěru obyvatel ČSSR ve státní orgány a vyvolávat nálady nepřátelské socialistickému zřízení", neobstojí ani před čs. ústavou a zákony, ani před mezinárodními pakty o lidských a občanských právech.


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných je nezávislá skupina občanů, volně spojená s čs. hnutím za dodržování občanských a lidských práv, známým pod názvem Charta 77. Ve své činnosti se řídí podobnými principy jako jednotlivé národní sekce Amnesty International a vychází přitom z platných čs. zákonů, požaduje jejich nezaujatý výklad a striktní dodržování a upozorňuje na jejich porušování. "Písemnosti", které tento výbor vydává jsou veřejnosti známy jako sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (do dnešního dne jich bylo vydáno 113) a neobsahují nic, než pravdivé informace o policejních zásazích, trestních stíháních, průběhu soudních procesů a rozsudcích nad občany, kteří se často "provinili" pouze tím, že uplatňovali svá nezadatelná lidská práva a svobody, a jejichž perzekuci lze těžko nazvat jinou než nespravedlivou.


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných stojí tedy přísně na stanovisku zákonnosti a jsou-li nyní jeho členové uváděni do jakékoli souvislosti s "přípravou podvracení republiky", je to naprosté zkreslení skutečnosti. Je to také zřejmá snaha zastrašit čs. občany a odradit je od toho, aby se důsledněji domáhali svých zákonných práv a zastávali se každého, komu se děje křivda. A v neposlední řadě je to další z útoků proti společenství Charty 77, která v Československu symbolizuje nezdolnou touhu lidí po vpravdě demokratickém a lidském uspořádání věcí veřejných.


Charta 77 má v současné době čtyři mluvčí, z nichž dr. J. Šabata odpykává osmý z dvaceti sedmi měsíců vězení, dr. V. Benda a J. Dienstbier, kteří jsou zároveň členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, se nyní nacházejí v cele tzv. předběžného zadržení a spolu s ostatními zadrženými členy Výboru jsou v nebezpečí, že na ně bude uvalena vyšetřovací vazba. Přitom se zdá, že státní orgány záměrně zvolily k tomuto zásahu dobu kdy lze předpokládat, že pozornost světové veřejnosti bude zaujata jinými událostmi, především pak cestou papeže Jana Pavla II. do Polska, a nová vlna represí v Československu zůstane vcelku bez povšimnutí.


Žádáme veškerou pokrokovou mezinárodní veřejnost, jíž leží na srdci uskutečňování závěrů helsinské konference a spravedlivé a lidské uspořádání světa, aby znovu podpořila naše úsilí jdoucí stejným směrem a zasadila se nyní za okamžité propuštění všech zatčených členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dříve než proti nim bude vzneseno vykonstruované obvinění.31.5.1979 Zdena Tominová, mluvčí Charty 77
Jména zadržených členů VONS: R. Battěk, O. Bednářová, J. Bělíková, V. Benda, J. Dienstbier, V. Havel, V. Malý, L. Lis, D. Němcová, J. Němec, L. Pacovský, J. Ruml, G. Sekaninová - Čakrtová, J. Tesař, P. Uhl.


Pozn. R. Battěk, L. Pacovský, J. Ruml a G. Sekaninová - Čakrtová byli v průběhu dnešního dne propuštěni.
související texty:

Charta 77 - rok 1979 přehled dokumentů


Charta 77

VONS


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.