www.TOTALITA.cz

vězeňství
věznice Uherské Hradiště
stručná historie

V roce 1855 došlo k další reorganizaci politické správy i soudnictví. Tehdy se stal krajský soud v Uh. Hradišti vyšetřovacím soudem zločinů a přečinů pro soudní okresy Uh.Hradiště, Napajedla, Uh.Ostroh a Strážnice.Je pochopitelné, že za takových okolností přestala původní vězeňská budova ve Františkánské ulici vyhovovat jak z kapacitních, tak i humanitárních důvodů a vynořuje se myšlenka vybudovat novou věznici mimo vlastní střed města.Jednání o stavbě nového krajského soudu s věznicí jsou zahájena od r. 1880. Město Kroměříž nabízelo zdarma pozemky a jiné výhody, jen aby soud získalo, a proto se 29. července 1880 hradišťský obecní výbor usnesl dát na stavbu pozemky a přispět k jejich úpravě 40 000 zlatými.Budova měla stát na místě staré zbrojnice, pošty a přilehlých pozemcích. Roku 1884 se vyhledávací komise dohodla s městem o jiném pozemku, na němž stojí věznice dnes. K dohodě však z různých příčin došlo až na počátku 90. let.

Teprve v letech 1892 až 1897 byl firmou Nekvasil vybudován nový justiční palác s věznicí nákladem 3 milionů korun a to v dnešních místech. Byl do něj přestěhován krajský i okresní soud a k budově přiléhala i nová rozsáhlá věznice.Byli v ní např. vězněni účastníci tzv. hodonínské prosincové stávky r. 1921. Po osvobození pak lidé odsouzení mimořádnými lidovými soudy, zřízenými dekretem prezidenta republiky k trestnímu stíhání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů.Věznice pro potřeby okresního i krajského soudu fungovala i v době komunistické totalitní moci. Zanikla při reorganizaci státní správy v r. 1960, kdy byl krajský soud přenesen z Uh. Hradiště do Brna a okresní soud přestěhován do budovy ONV.V následujícím období až do současnosti sloužila potřebám okresní správy SNB a Střední uměleckoprůmyslové školy. Dnes se znovu uvažuje o obnovení věznice v tomto objektu.související texty:

věznice Uherské Hradiště

stručná historie

podmínky ve věznici v 50. letech

vládci nad životem i smrtí


jedno ze svědectví o vyšetřovacích metodách

výpověď vězněného Josefa Jukla

výpověď vězněného Antonína Kohouta

výpověď vězněného Aloise Kováře

výpověď vězněného Svatopluka Krumpholce

výpověď vězněného Ladislava Paly

výpověď vězněného Jaroslava Rajnocha

výpověď vězněného Bedřicha Skály

výpověď vězněného Ladislava Smékala

výpověď vězněného Josefa Sobka

výpověď vězněného P. Vašíčka


věznice Leopoldov

věznice Mírov

věznice Ostrava

věznice Praha Bartolomějská ulice

věznice Praha Hradčany

věznice Praha Pankrác

věznice Praha Ruzyně

věznice Praha Wintrova ulice

věznice Plzeň - Bory

věznice Horní Slavkovvězeňství - úvodní strana


autor textu: Tomáš Jilík

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.