www.TOTALITA.cz

vězeňství
věznice Uherské Hradiště
vládci nad životem i smrtí

jednotlivé složky

Hierarchii "vládců" věznice tvořili velitelé, jimž podléhal útvar SVS (Státní vězeňská stráž).


Tento útvar hlídal celý prostor vězení a nejednou ze svých stanovišť střelbou likvidoval mnohdy zinscenované útěky vězňů. Na stejnokrojích nosili příslušníci SVS fialové výložky, pohybovali se na chodbách a nepřetržitě kontrolovali dění na celách.


Své místo v prostorách věznice však měly i složky SNB, které zajišťovaly eskorty vězňů k různým výslechům a další činnost.


Největšími pány nad životem a smrtí ve vyšetřovací vazbě byli příslušníci krajského velitelství Státní bezpečnosti Gottwaldov, kteří v 50. letech měli dočasně svou "expozituru" v budově krajského soudu v Uherském Hradišti.
odkud pocházeli

Hlavním měřítkem pro přijetí do služeb těchto mocných ochránců rudé moci po únoru 1948 byla politická uvědomělost a věrnost ideálům KSČ.


Kádry této složky se rekrutovaly z Lidových milicí, stranického aparátu a kádrováci nepohrdli ani příslušníky SNB, kteří sloužili za 1. republiky, "Protektorátu" a včas se "převrátili" v poválečném čase.


Uplatnění zde našli i ti, kteří byli předválečně vyškoleni v Sovětském svazu u NKVD, a stovky dalších hochštaplerů.


Byli "hrdi", že je strana učila vést třídní boj, a své poslání spatřovali v likvidaci čestných a statečných vlastenců, kteří nesouhlasili s poúnorovým vývojem.
...kvalifikace

Drtivá většina jich byla nekvalifikovaná, bez životních zkušeností ve věku mezi 20 - 30 lety, podléhající různým "přesvědčením" a nekritickému fanatismu.


Před zařazením do funkcí prošli mnohdy sotva měsíčním školením, které nemohlo zvýšit jejich vzdělanost, neboť převážná většina nastávajících vyšetřovatelů měla v mnoha případech základní vzdělání.


Kdo byli ti, kteří v Uherském Hradišti prováděli výslechy a nelidsky týrali vězně?


I když lidská paměť může mít své mezery, přesto stovky žijících, zde vyšetřovaných, potvrzují že do jejich vzpomínek jako sadisté mající radost nad utrpením vězňů se nejvíce zapsali:


  • Antonín Višinka,
  • Alois Grebeníček,
  • Václav Dostál,
  • Miroslav Holub,
  • Václav Vrága,
  • Rostislav Říha,
  • Alois Šimčák,
  • Miroslav Obdržálek,
  • Otakar Hučín,
  • Jaroslav Kovář,
  • Karel Bláha,
  • Jakub Beňa,
  • Ondra,
  • Kryštof,
  • Čejka,
  • Hanáček,
  • Němeček,
  • Kašile,
  • Trubač,
  • Vrána,
  • Vranka,
  • Gajdošík,
  • Fridrich,
  • Panáček,
  • Veselý,
  • Cagášek,
  • Šerý,
  • Růžička,
  • Knot,
  • Cyprys,
  • Karásek,
  • Olič,
  • Řezníček,
  • Radůněk,
  • Žák
  • a řada jiných.

Většina z jmenovaných pocházela z Uherskohradišťska a okolí.


Výpovědi stovek politických vězňů potvrzují, že prošli doslova peklem hradišťské vyšetřovací vazby.související texty:

věznice Uherské Hradiště

stručná historie

podmínky ve věznici v 50. letech

vládci nad životem i smrtí


jedno ze svědectví o vyšetřovacích metodách

výpověď vězněného Josefa Jukla

výpověď vězněného Antonína Kohouta

výpověď vězněného Aloise Kováře

výpověď vězněného Svatopluka Krumpholce

výpověď vězněného Ladislava Paly

výpověď vězněného Jaroslava Rajnocha

výpověď vězněného Bedřicha Skály

výpověď vězněného Ladislava Smékala

výpověď vězněného Josefa Sobka

výpověď vězněného P. Vašíčka


věznice Leopoldov

věznice Mírov

věznice Ostrava

věznice Praha Bartolomějská ulice

věznice Praha Hradčany

věznice Praha Pankrác

věznice Praha Ruzyně

věznice Praha Wintrova ulice

věznice Plzeň - Bory

věznice Horní Slavkovvězeňství - úvodní strana


autor textu: Tomáš Jilík

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.