www.TOTALITA.cz

represivní složky tzv. socialistického státu

Komunisté ovládali bezpečnostní složky prakticky již od poloviny roku 1947.    (viz. zápas dem. sil s komunisty)

 

BEZPEČNOST - čistky

zde proběhly po únoru 1948. Například jenom v červenci roku 1948 bylo propuštěno na 3200 příslušníků a čistky pokračovaly dále.

Od bezpečnosti museli odejít policisté sloužící za předmnichovské republiky, rovněž i bývalí četníci, kteří přešli roku 1945 do tehdy utvořeného Sboru národní bezpečnosti (SNB). Velké ztráty přinesly čistky v oblasti kriminalistiky, odkud museli odejít mnohdy špičkoví odborníci.

fotografie čestného soudu s 6 soudruhy

po směně se koná čestný soud s 6 soudruhy, kteří pošpinili dobré jméno dělnické třídy

 

Právnická škola pracujících

"Právnická škola pracujících"
...aneb za pouhý rok z dělníka prokurátorem

JUSTICE - čistky
Podobně jako v bezpečnosti i zde nastoupily tzv. dělnické kádry - lidé bezvýhradně oddaní režimu. Výsledkem toho byl znatelný úpadek odbornosti a kvality práce. Odborná výchova byla na velmi nízké úrovni. Většina prošla krátkodobými kursy či absolvovala několik přednášek ba dokonce se seznámila pouze s jejich texty. Přednášející většinou nepovažovali znalost práva a zákonů za důležitou věc. Výchova se pouze omezovala na techniku práce v Bezpečnosti. Teprve od poloviny padesátých let se počal přisuzovat větší význam na vzdělání a odbornost.

 

Státní bezpečnost (StB)

Jedna z hlavních opor komunistického režimu, která tragicky zasáhla do osudů statisíců občanů a do života celé společnosti. Její organizace a struktura byla dosti složitá a procházela mnoha většími či menšími změnami. Měnila se ministerstva, která jí spravovala, měnila se i její struktura - vznikala a zanikala různá oddělení, referáty, útvary - její organizace se přizpůsobovala momentálním mocenskopolitickým záměrům komunistického vedení.


Při odhalování nepřítele používala zdokonalených metod gestapáckých vyšetřovatelů.

ARMÁDA - čistky
KSČ si zajistila i plnou nadvládu nad armádou. Byla zrušena její apolitičnost. Ihned po únoru 1948 proběhly rozsáhlé čistky. Důstojnický sbor museli opustit důstojníci činní v předmnichovské republice a především ti, kteří sloužili v západním odboji. Zejména se to týkalo letců, příslušníků RAF.

 

Lidové milice na Staroměstském náměstí

Lidové milice na Staroměstském náměstí v únoru 1948

LIDOVÉ MILICE   - "Ozbrojená pěst strany"
Komunistická strana vyzbrojila během únorového převratu party svých přívrženců. Nezákonným způsobem tak vznikly vojenské útvary civilistů, což nemá v žádné demokratické zemi obdobu.

Tyto útvary používala během celé totality a nasazovala je v boji proti tzv. "vnitřnímu nepříteli". Už sám jejich název mluví za vše.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.