www.TOTALITA.cz

družstvo

v demokratickém státě znamená:

dobrovolnou spolupráci, při zachování osobní svobody s cílem zvýšit produktivitu práce a zajistit přiměřenou cenu prodávaných výrobků. Nikdo se nevzdává žádných svých práv.


proto byla zakládána družstva:

 • strojní:
  společný nákup strojů a jejich maximální využití;


 • odbytová:
  skladování zboží jeho rozvoz prodej za přijatelné ceny;


 • Kampeličky:
  družstevní spořitelny. Finanční společenství, do kterých si zemědělci ukládali své penize, přes ně prováděli bankovni operace a půjčovali si peníze. Zásadou bylo půjčováni se 100% zárukou, za návratnost půjčky ručilo i přestavenstvo Kampeličky celým svým majetkem.

Komunistický program združstevňování zemědělské výroby, vyhlášený na IX. sjezdu KSČ 1949 a postupně uskutečňovaný během 50. let.


23.2.1949 přijat zákon o JZD. Cílem bylo učinit ze svobodných rolníků státní zaměstnance a v rámci likvidace selského stavu je připravit o vlastnictví půdy.


Kolektivizace zemědělství v ČSR narazila na odpor rolníků, na který komunistický režim reagoval represemi - nezákonným postihem, šikanováním i přesídlením rodin. Podle dostupných pramenů do konce 1953 v Čechách vysídleno 1 629 rodin.

v komunistickém státě znamená:

a) zemědělské družstvo:
společenství zemědělců, kteří byli násilim přesvědčeni "k odevzdáni veškerého majetku včetně pozemků do společného hospodaření a vstupu do JZD


 • dispozični právo s pozemky má jenom stát;
 • předsedou družstva je člen KSČ, plnící příkazy OV KSČ. Hlavním úkolem komunistů v družstvu je hlídat pracovníky družstva;
 • zemědělec je námezdní, nejlevnější dělník ve státě, kterému podmínky nedovolují z družstva odejít;
 • majitel pozemku nemá žádné práva k pozemku;
 • cena pozemku je určena státem a v případě jejího využití k jakémukoliv účelu je vykoupena za částku 0,70 Kčs/m2 (v době, kdy cena kilogramu masa byla cca 18 Kčs).

V socialistickém Československu existovala zemědělská družstva "Státní statek" nebo "Jednotné zemědělské družstvo (JZD)".


JZD je možno rozdělit podle způsobu hospodaření do 4 typů:

 • 1. typ: společné obdělávání půdy se zachováním mezí,
 • 2. typ: rozorání mezí, ale individuální živočišná výroba,
 • 3. typ: společná rostlinná i živočišná výroba,
 • 4. typ: členům nejsou vypláceny podíly podle rozsahu jimi vložené půdy.


b) hospodářské družstvo:
Hned po Únoru 1948 byl veškerý majetek hospodářských družstev zabaven (zestátněn).


Z hospodářských družstev se staly:

 • krajské výkupní podniky;
 • krajská autodoprava;
 • krajské výkupní podniky Ovoce a zelenina.

Kampeličky byly včleněny do Státní spořitelny.

Cíl snahy komunistů byl jasný. Kdo ovládá potraviny, ovládá stát.


související texty:

Seznamy některých vysídlených rolníků

vzpomínky Milušky Kopřivové

vzpomínky Milady Maradové

Projev Klementa Gottwalda k zemědělcům

SSSR


Senát: veřejné slyšení: právní posouzení vyhánění zem. rodin z půdy

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.