www.TOTALITA.cz

Měsíc československo-sovětského přátelství
příklad oslav VŘSR a Měsíce československo-sovětského přátelství

Okresní výbory Komunistické strany Československa a Národní fronty v Mostě spolu s městskými výbory KSČ a NF v Litvínově, Okresní národní výbor Most a Městský národní výbor Litvínov uspořádají dne 7. listopadu 1973 na náměstí Míru v Litvínově OKRESNÍ MANIFESTACI PRACUJÍCÍCH NA POČEST 56. VÝROČÍ VŘSR.


Přípravy i průběh oslav a manifestace se budou konat pod heslem "Věrni odkazu Velkého října úspěšně realizujeme závěry XIV. sjezdu KSČ".


Období příprav oslav a okresní konference v Litvínově bude plně využito k prohlubování dalšího rozvíjení výchovy občanů našeho města, zejména v duchu proletářského internacionalismu, i bratrského. Okresní manifestace bude vyjádření solidarity s bojem pracujících v zemích, kde práva pracujících jsou ještě hrubě potlačována, jak je tomu v posledním období v Chile.


Městské orgány KSČ, NF a NV v Litvínově vyzývají proto všechny základní a uliční organizace KSČ, všechny organizace sdružené v národní frontě, poslance všech zastupitelských orgánů na území našeho města, občanské výbory, ředitele závodů, škol, institucí a prostřednictvím všechny občany, mládež a ostatní pracující kteří přechodně žijí v našem, ke společné účasti na okresní manifestaci dne 7. listopadu 1973 v Litvínově.


Současně jsou zvány i orgány KSČ, NF, A NV i občané z ostatních obcí.


Městské orgány KSČ, NF a NV v Litvínově vyzývají proto všechny spojení s lidem SSSR a všech zemí socialistického tábora.I. seřadiště:
U Chemických závodů ČSSP n. p. Záluží. Připojí se pracující úpravny uhlí Herkules, Dolu Vítězný únor, v Litvínově pak pracující obchodního domu ELKO, národního podniku Benar, Městského podniku bytového hospodářství a DPMaL, dále pak občané z této částí města (u n. p. Benar).


II. seřadiště:
Čelo průvodu postupuje od Bílého sloupu a tvoří ho: občané obce Hamr, případě další obce ze spádové oblasti, závody Rico, Chemoprojekt, Krušnohorské strojírny, ČSAD Hamr, Stavby silnic a železnic, lidová škola umění, gymnasium, 4. ZDŠ, základní devítiletka u Bílého sloupu, závod Dehor, OÚNZ, Lesní správa a občané této části města.


III. seřadiště:
Čelo průvodu u kina Svět v Leninově ulici tvoří: pracující dolů Pluto, Koh-i-nooru, občané obce Louka a další občané z této části města.


IV. seřadiště:
Čelo průvodu postupuje z Meziboří a tvoří ho pracující a občané města Meziboří. Průvod pokračuje Rooseveltovou ulicí - novou částí, k náměstí Míru. Připojí se občané z Litvínova VI, pracující Technických služeb, II. a III. ZDŠ a Okresní správa silnic.Přesné časové údaje a čas příchodu průvodů na náměstí Míru vydá komise Národní fronty.


Všechny organizace podílející se na přípravě oslav zajistí dostatečný počet praporů a vlajek (ČSSR a SSSR), transparentů s hesly k výročí VŘSR, dále dostatečný počet obrazů, zejména Lenina, Marxe, Engelse, Gottwalda a ostatních představitelů komunistického a dělnického hnutí.


Školy zaměří pozornost na zhotovení dostatečného množství třepetalek, mávátek, rudých hvězd, květů apod.


související texty:

Měsíc československo-sovětského přátelství

příklad oslav VŘSR a Měsíce čs. - sovětského přátelství

příklad programu oslav Měsíce přátelství a 56. výročí VŘSR

příklad myšlenek Velkého října

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: web města Litvínova - Historie Litvínova

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.