www.TOTALITA.cz

Měsíc československo-sovětského přátelství
Příklad oficiálních hesel k 56. výročí VŘSR a k Měsíci československo-sovětského přátelství

Ke každému výročí byla na ÚV KSČ a posléze na krajských a okresných výborech KSČ schvalována oficiální hesla, která byla vyvěšována na nástěnky či uváděna na transparentech umístěných v závodech, podnicích, na viditelných místech každého města nebo nošena do průvodů.


 • Věrni odkazu Velkého října úspěšně realizujeme závěry 14. sjezdu KSČ!
 • VŘSR - vítězství nesmrtelného učení Marxe, Engelse a Lenina!
 • 56 let Velkého října - 56 let bojů za mír, demokracii a socialismus na celém světě!
 • Odkaz VŘSR - vybudovat Československou socialistickou republiku jako pevný článek světové socialistické soustavy!
 • Poctivá tvořivá práce - nejlepší oslava VŘSR!
 • 56. výročí VŘSR - svátek všeho pokrokového lidstva!
 • Myšlenky Velkého října - bohatý zdroj inspirace na naší socialistické cestě!
 • VŘSR - pochodeň světového pokroku!
 • Bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo svobodného Československa.
 • Velká říjnová socialistická revoluce - první vítězná revoluce světového proletariátu!
 • VŘSR - počátek nové éry lidstva!
 • VŘSR - počátek nových vztahů mezi národy!
 • SSSR - opora boje utlačovaných národů!
 • Sovětský svaz - mírová hráz!
 • Ať žije Komunistická strana Sovětského svazu, bojový předvoj mezinárodního komunistického hnutí!
 • Přátelství a spojenectví se Sovětským svazem - záruka bezpečnosti a štěstí našeho lidu!
 • Sovětský svaz - náš nejvěrnější přítel!
 • Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!
 • Po boku Sovětského svazu za další úspěchy naší socialistické vlasti!
 • Ať žije a upevňuje se přátelství národů Sovětského svazu a Československé socialistické republiky!
 • Sovětský svaz - opora míru a pokroku na celém světě!
 • Se Sovětským svazem za mír, pokrok, za přátelství mezi národy, za komunismus!
 • Kdo chce žít v míru - podporuje mírovou politiku SSSR!
 • Tvořivá a důsledná mírová politika SSSR - naděje pracujících celého světa!
 • Ať žije slavný, pracovitý a hrdinný sovětský lid!
 • Ať žije, dále se rozvíjí a upevňuje světová socialistická soustava!
 • Ať žije a dále se rozvíjí společenství socialistických zemí!
 • Ať žije světové komunistické hnutí a jeho nejzkušenější oddíl - KSSS!

související texty:

Měsíc československo-sovětského přátelství

příklad oslav VŘSR a Měsíce čs. - sovětského přátelství

příklad programu oslav Měsíce přátelství a 56. výročí VŘSR

příklad myšlenek Velkého října


KSČ

KSSS

SSSR

VŘSR

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: web města Litvínova - Historie Litvínova

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.