www.TOTALITA.cz

Měsíc československo-sovětského přátelství

Mohutná manifestace věrnosti a lásky československého lidu k bratrskému Sovětskému svazu

(Titulek k článku v Rudém právu 7. 11. 1951)


Od roku 1949 byl každoroční součástí listopadových oslav Velké říjnové socialistické revoluce. Býval zahajován 7. listopadu, v den VŘSR a Státního svátku SSSR.


V tomto období byl Sovětský svaz v Československu oslavován v ještě větším rozsahu než po zbytek roku. Režim demonstroval ještě hlubší a vřelejší oddanost Sovětskému svazu (v 50. letech hlavně J. V. Stalinovi). Lidově se mu proto říkalo "měsíc zostřeného přátelství".Ústřední oslavy

Měsíc československo - sovětského přátelství býval v Československu oficiálně zahajován v hlavním městě Praze na slavnostní manifestaci za účasti nejvyšších představitelů strany a vlády a sovětské delegace.


Tisíce povinně zúčastněných Pražanů měly demonstrovat úzké sepětí československého lidu s lidem sovětským, vděčnost Sovětskému svazu za naše osvobození od fašismu v roce 1945 a tehdejšími slovy věrnost proletářskému internacionalismu.


V některých letech se také konala společná slavnostní zasedání ústředního výboru KSČ, stran a organizací Národní fronty, odborů a československé mládeže.Krajské a místní oslavy

Mohutně byl zahajován také ve všech krajích. Také zde probíhala slavnostní zasedání krajských, okresních a městských výborů KSČ a manifestační shromáždění občanů. Na hroby padlých sovětských vojáků a obětí fašismu byly kladeny věnce. Pro děti a mládež byly pořádány lampiónové průvody.


Z manifestací byly zasílány na sovětské velvyslanectví rezoluce, v nichž pracující slibovali podporovat svými závazky snahu SSSR o uchování míru.


V menších městech a obcích se konaly slavnostní kulturní večery, na nichž zněly projevy místních stranických funkcionářů. Vystupovaly v nich školní soubory či žáci lidových škol umění.


Zahajovací večery byly také situovány do místních kin a divadel, ve kterých po nutných oficialitách následovalo promítání sovětského filmu, či byla odehrána ruská klasika.Akce během měsíce

V průběhu více jak třiceti dnů se na celém území Československa konaly přehlídky sovětských filmů v místních kinech, literární a recitační večery, koncerty symfonických orchestrů s ruským a sovětským repertoárem. V 70. a 80. letech probíhaly Dny ruské a sovětské hudby, které přibližovaly symfonickou hudbu, populární hudbu a folklór.


Organizovány byly besedy s účastníky zájezdů do SSSR, jiskry skládaly slavnostní sliby, žáci základních škol se účastnili soutěží v ruském jazyce a ve znalostech o SSSR (například Co víš o Sovětském svazu?). Pracovní kolektivy uzavíraly závazky, místní samosprávy slavnostně otevíraly kulturní domy či jiné objekty.


Do mnohých měst přijížděly delegace ze sovětských družebních oblastí. Ty se pak účastnili slavnostních besed s občany.


Zakončení

Měsíc československo - sovětského býval zakončován 12. prosince, v den výročí uzavření Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a SSSR (1943).


Zakončení opět provázely slavnostní kulturní programy, plenární zasedání a shromáždění.Organizátoři

Aktivním organizátorem byl především Svaz československo - sovětského přátelství.


V jednotlivých městech bývaly ustavovány komise pověřené "politicko-organizačním zajištěním oslav" podle pokynů městských výborů KSČ, národních výborů a výborů Národní fronty. Podílely se také místní podniky a závody.Všechny organizace, podílející se na přípravě oslav, musely zajistit prapory a státní vlajky ČSSR a SSSR, transparenty s hesly, obrazy Lenina, Marxe, Engelse a aktuálními generálními tajemníky KSČ a ostatních představitelů komunistického a dělnického hnutí.


Školy měly zhotovit třepetalky, mávátka, rudé hvězdy, měly zajistit květiny atd.Účast na oslavách

Účast na akcích Měsíce československo - sovětského přátelství patřila ke koloritu komunistického režimu a byla povinná. Lidé neměli odvahu se jich neúčastnit, protože jejich aktivita byla hodnocena v kádrových materiálech a neúčast byla vnímána negativně.


Je třeba také připomenout, že školáci oslavy a akce vítali, protože jim odpadla škola. Pracující se naopak snažili z manifestací prchnout, jak jen to šlo.


související texty:

Měsíc československo-sovětského přátelství

příklad oslav VŘSR a Měsíce čs. - sovětského přátelství

příklad programu oslav Měsíce přátelství a 56. výročí VŘSR

příklad myšlenek Velkého října

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.