www.TOTALITA.cz

Evžen  (Eugen)  ERBAN

*

18. 6. 1912

Vsetín

+

26. 7. 1994

Praha

český politik

 

1931-1935

studoval práva na UK (dosáhl absolutoria),

1936-1940

tajemník různých odborových svazů,

1940-1945

tajemník Národní odborové ústředny zaměstnanecké, za nacistické okupace účastník domácího odboje,

1944-1945

člen presidia ilegální Ústřední rady odborů,

1945

člen ČNR,

1945-1948

člen představenstva ústředního výkonného výboru Československé sociální demokracie, jeden z představitelů levicového proudu, usilujícího o úzkou spolupráci s KSČ, 1945-50 generální tajemník Ústřední rady odborů,

1945-1952

poslanec NS,

Úzce spolupracoval na jedné straně se Z. Fierlingerem, na druhé straně s A. Zápotockým. Po únoru 1948 se významně podílel na likvidaci Čs. sociální demokracie a jejím sloučení s KSČ.

1948-1951

Člen předsednictva ÚV KSČ,

1948-1951

ministr práce a sociální péče,

1952-1963

předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení,

1963-1968

předseda Státní správy hmotných rezerv,

1968-1986

člen ÚV KSČ,

1968-1971

člen předsednictva ÚV KSČ,

1968

generální tajemník KSČ,

1968-1971

předseda ÚV Národní fronty ČSSR,

1968-1986

poslanec ČNR,

1969-1981

předseda ČNR,

1969-1990

poslanec SN FS,

1975-1985

předseda Československé společnosti pro mezinárodní styky.


související texty:

KSČ

Československá sociální demokracie

Únor 1948

Národní fronta ČSSR

Zdeněk Fierlinger

Antonín Zápotocký

 

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.