www.TOTALITA.cz

Zdeněk  MLYNÁŘ      (do roku 1945 pův. jménem Zdeněk Müller)

*

22. 6. 1930

Vysoké Mýto

+

15. 4. 1997

Vídeň

český právník, politolog a politik


1950-1955

vystudoval právnickou fakultu Lomonosovovy university v Moskvě, kde byl spolužákem M. S. Gorbačova.

1956-1964

vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV v Praze

od 1963

docent PF UK; věnoval se dějinám politických teorií a srovnávacímu výzkumu politických systémů (Politické učení N. Machiavelliho, 1959; Z dějin západoevropských politických ideologií, 1961; Stát a člověk, 1964) a v 60. letech vedl mezioborový tým pro otázky rozvoje politického systému socialismu.

1946-1970

člen KSČ

1964-1968

tajemník právní komise ÚV KSČ, od března 1968 do září 1969 člen ÚV KSČ,
4.4.-16.11.1968 člen sekretariátu, 1.6.-16.11.1968 tajemník a 31.8.-16.11.1968 člen předsednictva ÚV KSČ.

Jeden z představitelů reformního proudu ve vedení KSČ, autor politické části Akčního programu KSČ, přijatého v dubnu 1968, účastník moskevských jednání v srpnu 1968 a spolusignatář moskevských protokolů.

1968

(listopad) odešel pro svůj nesouhlas s postupující normalizací z vedoucích politických funkcí

1969

(září) odvolán z ÚV KSČ

1970

vyloučen z KSČ

1968-1969

vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV

1969-1977

pracovník entomologického oddělení Národního muzea v Praze

1976

Jeden z iniciátorů a prvních signatářů Charty 77, spoluautor Prohlášení Charty 77,
v důsledku toho od ledna do června 1977 ve faktickém domácím vězení

1977

(červen) se vystěhoval do Rakouska, kde působil jako politolog a publicista.

1982-1989

vedoucí vědecký pracovník Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Laxenburgu

od 1989

profesor politických věd na universitě v Innsbrucku,
stal se mezinárodně uznávaným expertem na krize v politických systémech sovětského typu a posléze na tzv. perestrojku.

 

V zahraničí publikoval řadu studií a knih (Československý pokus o reformu 1968, 1975; Was kann Gorbatschow ändern?, 1989).

Zvláštní pozornost pak vzbudily jeho memoáry Mráz přicházi z Kremlu (Kolín nad Rýnem 1978, Praha 1990; přeloženo do 11 jazyků), podávající svědectví o československých událostech 1968-69.

Po listopadu 1989 působil opět ve vlasti, kde se snažil zasahovat do politického dění z pozic demokratické levice (1995-96 čestný předseda Levého bloku).

Pravidelně publikoval v Rudém právu (Právu) a vydal několik knih (Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi, 1991; Socialistou na volné noze, 1992; Reformátoři nebývají šťastní, 1994 ).


související texty:

KSSS

SSSR

události roku 1968

disent

normalizace

Listopad 1989

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.