www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - generální tajemník

Generální tajemník ÚV KSČ (nazýván také první tajemník nebo předseda) stál v čele tohoto orgánu. Byl tak nejvyšším představitelem celé KSČ a fakticky i celého státu.


Personální obsazení této funkce bylo podmíněno souhlasem Moskvy a vztah generálního tajemníka s aktuální mocenskou skupinou v KSSS byl také podstatným faktorem pro reálný výkon jeho funkce. Významné bylo také, jaká mocenská skupina v KSČ jej do vedení strany navrhla a prosadila.


Generální tajemník ÚV KSČ zpravidla vykonával i funkci prezidenta republiky.


Pracovna generálního tajemníka se nacházela v budově ústředního výboru na Nábřeží Ludvíka Svobody. Dnes je zde Ministerstvo dopravy ČR a Generální ředitelství Českých drah.


Ceremoniální a slavnostní akce se odehrávaly na Pražském hradě.

Rudolf Slánský

1945 - 1951  generální tajemník KSČ

(prezidentem do června 1948 Edvard Beneš,
od června 1948 Klement Gottwald)

Klement Gottwald

1929 - 1945  generální tajemník KSČ
1945 - 1953  předseda KSČ
1948 - 1953  prezident republiky

Antonín Novotný

1953 - 1968  první tajemník ÚV KSČ
1957 - 1968  prezident republiky

(prezidentem 1953 - 1957 Antonín Zápotocký)

Alexander Dubček

1968 - 1969  první tajemník ÚV KSČ

(prezidentem do března 1968 Antonín Novotný,
od března 1968 Ludvík Svoboda)

Gustáv Husák

1969 - 1971  první tajemník ÚV KSČ
1971 - 1987  generální tajemník ÚV KSČ
1975 - 1989  prezident republiky

(prezidentem do roku 1975 Ludvík Svoboda)

Miloš Jakeš

1987 - 1989  generální tajemník ÚV KSČ

(prezidentem Gustáv Husák)

Karel Urbánek

1989 - 1989  generální tajemník ÚV KSČ

(prezidentem Gustáv Husák)

Ladislav Adamec

1989 - 1990  předseda KSČ

(prezidentem Gustáv Husák)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.