www.TOTALITA.cz

Milouš   (Miloš)   JAKEŠ

*

12. 8. 1922

České Chalupy (okr. Český Krumlov)

 

 

 

český komunistický politik


1937-1950

zaměstnanec Baťových závodů ve Zlíně, kde se vyučil
a v roce 1944 absolvoval průmyslovou školu elektrotechnickou.

1950-1952

předseda jednotného národního výboru (současně okresního i městského) v Gottwaldově (dnes Zlín)

1952-1955

tajemník ÚV ČSM

1955-1958

studoval na Vysoké škole stranické v Moskvě

1958-1961

vedoucí odboru národních výborů ÚV KSČ

1961-1963

vedoucí Ústředního úřadu pro věci národních výborů

1963-1966

první náměstek předsedy Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

1966-1968

náměstek ministra vnitra pro civilně správní úsek

1966-1968

člen Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ

1968-1977

předseda Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ

1968-1969

jeden z představitelů konzervativního křídla KSČ, v srpnu 1968 účastník moskevských jednání mezi vedením KSČ a KSSS. Po dubnu 1969 se podílel na tzv. normalizaci a na čistkách v KSČ

1977-1989

člen ÚV KSČ

1977-1981

kandidát, 1981-89 člen předsednictva ÚV KSČ

1977-1987

tajemník ÚV KSČ

1971-1989

poslanec SL FS, 1981-89 člen předsednictva FS

1987-1989

zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ

 

Ve 2. pol. 80. let vystupoval jako stoupenec "přestavby" podle sovětského vzoru. Generálním tajemníkem zvolen v době narůstající krize a bezradnosti ve vedení KSČ.

Jeho politická improvizace, směřující k částečným hospodářským reformám a dílčím ideologicko-politickým ústupkům při zachování dosavadního mocenského monopolu KSČ, nereflektovala objektivní politický vývoj a skončila na podzim 1989 naprostou rezignací a rozkladem komunistického systému v konfrontaci s opozičními silami.

24.11.1989 donucen odstoupit z funkce generálního tajemníka a člena předsednictva ÚV KSČ a vzápětí i z dalších funkcí, 5.12.1989 vyloučen z KSČ. 12.12. se vzdal poslaneckého mandátu a odešel z politického života.

Autor memoárové knihy Dva roky generálním tajemníkem (1996)


související texty:

události roku 1968

Normalizace

KSČ - stranické orgány - generální tajemník

Charta 77

Michail Gorbačov

přepis části projevu - aktiv se šéfredaktory sděl. prostř.

přepis části projevu v Červeném Hrádku

zázn. části projevu v Červeném Hrádku na youtube.com

mimořádný projev v ČST na youtube.com

Listopad 1989

Občanské fórum (OF)

VPN

vedoucí představitelé KSČ v období 1945 - 1989:

Rudolf Slánský

generální tajemník KSČ

(1945 - 1951)

Klement Gottwald

prezident:
generální tajemník KSČ
předseda KSČ

(1948 - 1953)
(1929 - 1945)
(1945 - 1953)

Antonín Novotný

prezident:
první tajemník KSČ

(1957 - 1968)
(1953 - 1968)

Alexander Dubček

první tajemník KSČ

(1968 - 1969)

Gustáv Husák

prezident:
první tajemník KSČ
generální tajemník KSČ

(1975 - 1989)
(1969 - 1971)
(1971 - 1987)

Miloš Jakeš

generální tajemník KSČ

(1987 - 1989)

Karel Urbánek

generální tajemník KSČ

(1989 - 1989)

Ladislav Adamec

generální tajemník KSČ

(1989 - 1990)


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.