www.TOTALITA.cz

60. léta
důsledky vítězství socialismu

vítězství socialismu

Oficiální vedení strany a státu v nové ústavě z roku 1960 zakotvilo tzv. "vítězství socialismu", což se projevilo i v novém názvu státu - Československá socialistická republika. Za dovršení výstavby socialismu byla považována úplná likvidace soukromé malovýroby.


I díky tomuto bylo zastaveno konání dalších monstrprocesů a poklesl i počet zatčených za tzv. protistátní činnost. V šedesátém roce byla provedena poslední poprava z politických důvodů.


V témže roce proběhla rozsáhlá amnestie, díky které opustilo vězení 5 601 obětí nezákonných politických procesů. Další amnestie z 9.5.1962 osvobodila 2 520 osob. I tak ve vězení zůstalo ještě 2 985 politických vězňů.


Na druhé straně však stoupala aktivita Státní bezpečnosti. Rozkazem ministra vnitra z roku 1960 vznikla evidence tzv. "bývalých lidí", do které bylo zařazeno na 130 tisíc politických vězňů a další občany, kteří neměli dělnický původ.postupná liberalizace společnosti

V celé společnosti sílily prvky uvolnění, které měly vliv i na určitou liberalizaci režimu. Ta postupovala i přes zjevný odpor nejvyšších představitelů, zejména osob okolo A. Novotného, které se křečovitě snažily zabránit sebemenším náznakům průlomu do stávajícího systému.

další faktory ovlivňující postup liberalizace:

  • v nové ústavě byla zakotvena vedoucí úloha KSČ a její ideologie ve státě. Byl zaveden státní centralismus, zejména vůči Slovensku (zrušení autonomistických prvků-Sbor pověřenců),
    Ústava však motivovala také dílčí právní úpravy, díky kterým byla zmírněna tvrdost trestních postihů.


  • hospodářská krize z let 1961-64. Krach 3. pětiletky zaviněný její chybnou koncepcí. To vše způsobilo pokles národního důchodu a nedostatek veškerého zboží. Pětiletka byla v roce 1962 dokonce zrušena.


  • rehabilitace komunistů, odsouzených v politických procesech, která proběhla v roce 1963 a jejich návrat do politického života.


  • změna politiky KSSS a vliv této změny na politiku KSČ. Druhá vlna kritiky Stalina a jeho politiky, která zazněla na XXII.sjezdu KSSS v říjnu 1961


  • ustavení stranické tzv. Kolderovy komise, která měla prošeřit okolnosti nezákoností z 50. let


Tyto skutečnosti byly bezprostředním impulsem k ekonomické reformě zahájené v roce 1965.


Postupné zveřejňování částečné pravdy o nedávných nezákonostech a zvůli, otřáslo pozicí Bezpečnosti, podlomilo autoritu představitelů a vykonavatelů moci a znásobilo požadavky na revizi politického systému.


související texty:

politické procesy v 50. letech

nepřátelé - bývalí lidé (50. léta)

stalinismus


60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.