www.TOTALITA.cz

60. léta
situace uvnitř komunistické strany

Politické uvolnění poznamenalo i páteř politického systému - Komunistickou stranu Československa


Uvnitř strany vznikl boj mezi snahou přizpůsobit stranu stávajícím podmínkám a úsílím zabránit jakýmkoli změnám. Šlo o uplatnění její vedoucí role, o podobu jejího mocenského monopolu.


Uvnitř strany došlo k řadě přesunů - zvláště generačních. Do vedoucích funkcí přicházela střední generace, která vystřídala funkcionáře padesátých let. Odešli Široký (předseda vlády), Bacílek (ministr národní bezpečnosti, poté tajemník KSS), Kopecký (ministr informací), Barák (ministr vnitra) a Fierlinger (předseda parlamentu).


Třebaže si strana stále zachovávala masový charakter (každý pátý dospělý člověk byl komunista), ubývalo dělníků a mládeže. Dvě třetiny jejich členů vstoupily do strany po roce 1948. Měnil se i stranický aparát. Přibývali absolventi politických škol a uvnitř strany rostl kritický vztah k její oficiální politice.


Narůstal tak rozklad politické a ideové jednoty. Na jedné straně to byli tito mladší funkcionáři, kteří dosáhli určitého vzdělání a rozhledu. Na druhé straně staří funkcionáři z řad dělnických kádrů, kteří však zastávali vysoké funkce.

Velkým šokem pro mnohé bylo také odhalení pravdy o politických procesech, které otřáslo důvěrou řadových členů k vysokým funkcionářům strany.


Ve straně probíhaly mocenské konflikty mezi vysokými funkcionáři. Ideovou jednotu nahlodávaly také časté změny směrnic a hesel.situace na Slovensku

Důsledná rehabilitace tzv. buržoasních nacionalistů (Husák a spol.) v roce 1963, prosazená proti vůli Novotného, uvolnila cestu k národně politickému hnutí Slováků. Byla provedena výměna vedoucích funkcionářů (tajemníka ÚV KSS Bacílka nahradil Dubček).


Vzedmula se občanská aktivita zejména slovenských intelektuálů. Slovenské národně politické hnutí se setkalo s odporem pražských politických kruhů v čele s Novotným, který se dostal do otevřeného konfliktu s Husákem v letech 1963-64.V polovině šedesátých let se uvnitř KSČ vytvořily takové poměry, že nebyla schopna jednotně a disciplinovaně prosazovat svojí vůli.


související texty:


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.