www.TOTALITA.cz

60. léta
situace ve sdělovacích prostředcích

Sdělovací prostředky měly i v této době velký význam na společnost.


Tisk, rozhlas a televize změnily od roku 1963 obsah i formu své činnosti. Byly přitažlivější a zabývaly se dosud tabuizovanými tématy jako např. životní styl v západních zemích.


Informovaly o veřejném mínění, které bylo často kritické k současnému systému. Proud této kritiky ovlivnil politickou atmosféru a přispěl k oslabení pocitu strachu.

Velmi aktivní roli v tomto procesu hráli novináři. Ti požadovali odstranění cenzury zákonem.


Na stránkách některých novin a časopisů (Literární noviny, Kulturný život, Tvář či Mladý svět) se množily články, jejichž obsah se lišil od oficiální ideologie.V rozhlase i v televizi přibývalo pořadů, které se stávaly předmětem sporů a zákroků ideologického oddělení ÚV KSČ.


související texty:

sdělovací prostředky

cenzura

ÚV KSČ o stavu a nových úkolech ČST (24.5.1960)

KSČ


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.