www.TOTALITA.cz

60. léta
situace v čs. kultuře - I. etapa   (1961 - 1962)

Toto období proběhlo ve znamení velkého úsilí komunistického vedení o obnovu politické podřízenosti kultury.Byly vytvořeny nové instituce - výbory socialistické kultury, ve kterých měli být umělci vystaveni tlaku tzv. "osvětových pracovníků".

Byl odsouzen nový směr ve filmové tvorbě i pokusy architektů o individuální projektování. Byl vytvářen tlak proti abstraktnímu směru v malířství a naopak byl v umění prosazován monopol socialistického realismu.


Strana vystupovala proti šíření jazzu a moderní hudby. Kriticky vystoupila proti mladým spisovatelům sdruženým kolem časopisu Květen. Bylo také odsouzeno vydávání děl Františka Halase, Franze Kafky či Josefa Škvoreckého.


související texty:

I. etapa

II. etapa

III. etapa


60. léta - situace v čs. kultuře - úvodní část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.