www.TOTALITA.cz

60. léta
situace v čs. kultuře - III. etapa   (1964 - 1967)

Třetí etapa probíhala od roku 1964. Vývoj událostí však vrcholil o rok později díky zápornému postoji některých funkcionářů strany ke společenským reformám. Docházelo tak neustále ke sporům mezi kulturními tvůrci a orgány moci


Po pádu Nikity Chruščova a nástupu Leonida Brežněva začalo do vývoje zasahovat i sovětské velvyslanectví, které tlumočilo znepokojení Kremlu. Sovětské komunisty zneklidňovala zejména ta skutečnost, že rozmach veřejné kulturní angažovanosti podlamoval mocenský monopol komunistické strany.

Politické sebevědomí kulturních tvůrců, ovlivněné úspěchy doma i v zahraničí silně stouplo a ti se již nenechali zastrašovat orgány moci.


Vztah kultury a moci se tak v letech 1965-67 podobal "poziční válce".


související texty:

I. etapa

II. etapa

III. etapa


60. léta - situace v čs. kultuře - úvodní část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2018 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.