www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1990
dubnové události

02.04.1990

Tento den byla oficiálně byla zrušena Národní fronta Čechů a Slováků.


11.04.1990

V Praze na Staroměstském náměstí došlo k manifestační stávce za odebrání majetku KSČ, který se odhadoval na několik desítek miliard korun.

Podle výzkumu IVVM, uskutečněného na přelomu dubna a května 1990, si většina občanů (72 %) myslela, že by KSČ jako politická strana měla mít stejná práva a povinnosti jako jiné politické subjekty. S tímto názorem nesouhlasilo 26 % lidí, 2 % nevěděla.

Více než polovina občanů (59 %) se domnívala, že by KSČ neměla být zrušena, více než třetina lidí (37%) se naopak domnívala, že by zrušena být měla (4 % neuměla otázku posoudit).

Na otázku, zda KSČ projevuje snahu přetvořit se v moderní politickou stranu, více než polovina (54 %) odpověděla, že neprojevuje (10 % nevědělo). Naopak 36 % si myslelo, že komunistická strana tuto snahu projevuje.

Pokud šlo o skladbu členské základny, 51 % občanů se domnívalo, že je složena převážně ze stalinistů a dogmatiků. Je zajímavé, že tentýž názor vyslovil i každý desátý člen KSČ. S tímto názorem nesouhlasilo 38 % dotázaných občanů a 11 % z nich odpovědělo "nevím".


18.-20.04.1990

Na společné schůzi obou sněmoven parlamentu byl schválen ústavní zákon o změně názvu státu - dosavadní název se změnil na Česká a Slovenská Federativní Republika.

Rovněž byl přijat ústavní zákon o státních symbolech.


21.-22.04.1990

Poprvé v dějinách naší země přijel na pastorační návštěvu papež Jan Pavel II., aby vykonal pastorační návštěvu s poselstvím vyzývajícím k většímu porozumění mezi lidmi, církvemi a národy.

Na Velehradě uctil také památku slovanských věrozvěstů a patronů Evropy - sv. Cyrila a Metoděje. Kromě toho byly uspořádány koncelebrované mši také na Letenské pláni v Praze a na Vajnorském letišti v Bratislavě.související texty:

1990 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.