www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1990
březnové události

04.03.1990

Všeodborový sjezd za účasti 2411 delegátů ukončil činnost Revolučního odborového hnutí (ROH) a schválil zakládací listinu Čs. konfederace odborů, kterou podepsalo 41 odborových svazů, vzniklých po listopadu 1989.


06.03.1990

Česká národní rada schválila zákon, kterým byl změněn název Česká socialistická republika na nový název Česká republika.


07.03.1990

V den 140. výročí narození T. G. Masaryka se konala po celé zemi vzpomínková shromáždění občanů.

Prezident republiky Václav Havel se vydal po stopách TGM na Moravě - nejprve položil kytici na hrob jeho rodičů - Terezie a Josefa v Hustopečích u Brna a pak se účastnil shromáždění v Hodoníně, kde se TGM narodil. Ve svém projevu vyzdvihl Masarykovo úsilí o pravdu, kterou jen nehájil, ale on za ni osobně vždy ručil.


11.03.1990

Rozhlasová stanice Československo vysílala první půlhodinový pořad Hovory z Lán s prezidentem republiky Václavem Havlem, poté byl vysílán každou neděli odpoledne a reprízován byl každé pondělí dopoledne. Poslední vysílání tohoto pořadu bylo až 1. února 1998.


12.03.1990

Soudní rehabilitace osob, které byly od února 1948 do listopadu 1989 odsouzeny z politických důvodů, by se měly týkat asi 100 000 lidí, jak bylo úředními místy oznámeno.


14.03.1990

Byl odsouzen příslušník VB, který se účastnil brutálního zásahu proti studentům 17. listopadu 1989.


15.03.1990

Richard von Weizsäcker jako první prezident SRN v historii navštívil Československo.


18.03.1990

Deník Svobodné slovo vydal "pamětní tisk", v němž na 16 stranách uvedl nejzávažnější události od 17. listopadu do konce roku 1989 pro budoucí potřeby historiků a jejich archivů.


20.03.1990

Svou činnost obnovila v Československu společnost YMCA (Křesťanské sdružení mladých mužů).

Tato organizace vznikla již v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem v Anglii. U nás se rozšířila od roku 1921 i za přispění prezidenta republiky T. G. Masaryka. Svou činnost musela nuceně ukončit v roce 1951. Dnes tato nejstarší celosvětová mládežnická organizace na světě má ve 124 zemích celkem 45 miliónů členů.


21.03.1990

Začala vysílat první komerční francouzsko-česká rozhlasová stanice Evropa 2, jejímž ředitelem se stal Michel Fleischmann (*1952), syn básníka a diplomata Ivo Fleischmanna.


22.03.1990

Československo vypovědělo mnohostranné dohody o měnových kurzech se zeměmi RVHP, stalo se tak první z členských zemí, která tento rozhodující krok učinila.


24.-25.03.1990

V Praze se konal sjezd Čs. sociální demokracie Obnovovací XXIV. sjezd navázal na tradice předválečné strany. Předsedou byl zvolen Jiří Horák, významnou roli hrál ve straně jeden z hlavních aktérů Sametové revoluce Valtr Komárek.


24.03.1990

Svůj sjezd uspořádala také Křesťanskodemokratická strana, kterou založili disidenti okolo Václava Bendy v prosinci 1989. Ten byl také zvolen jejím prvním předsedou. Křesťanskodemokratická strana byla skutečně první porevoluční stranou - po ní následovala Občanská demokratická aliance.


25.03.1990

Byl zrušen Čs. výbor tělesné výchovy a sportu.


27.03.1990

Federální shromáždění přijalo zákony o sdružování občanů, o právu shromažďovacím a petičním.


28.03.1990

Byla přijata novela tiskového zákona č. 86/1990 Sb., kterou byla označena cenzura jako nezákonná a uzákoněna svoboda vydávání periodických tiskovin, což se považovalo jako první projev demokracie v legislativě sdělovacích prostředků po listopadu 1989.


29.03.1990

Federální shromáždění rozhodlo o novém názvu Československa.
Nyní se jmenuje Československá federativní republika (ČSFR).


30.03.1990

V Bratislavě se konaly demonstrace za samostatnost Slovenska.


31.03.1990

Byla založena Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM).související texty:

1990 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.