www.TOTALITA.cz

období normalizace
Čs. televize v říjnu 1968

Úřad pro tisk a informace (zvaný "ÚTISK") vydal v říjnu "doporučení", podle kterého novináři nesměli publikovat "nic, co by mohlo vyznít jako kritika SSSR a dalších čtyř socialistických států; nic co by mohlo ohrozit KSČ, Bezpečnost a armádu". Nesměly být používány termíny "okupant, okupace a neutralita". "ÚTISK" také zakázal uveřejňovat "informace týkající se dílčího i celkového zhodnocení škod způsobených vojenským obsazením, případně pobytem cizích vojsk v naší zemi".


Redaktoři Televizních novin nedbali "doporučení" cenzorů a rozjížděli se do továren na besedy s lidmi, kde natáčeli jejich názory. Na tyto reportáže okamžitě zareagovali skalní komunisté, kteří televizi zaplavili desítkami, většinou anonymních, dopisů. "Vyšší místa" proto politickou publicistiku okamžitě zakázala a média měla nadále využívat pouze oficiální stanoviska.

Zároveň byl vydán "zákaz zveřejňování výroků vedoucích představitelů státu, filmové a fotografické záběry a zvukové záznamy z jejich vystoupení, jakož i publicistické zpracování jejich občanského a soukromého života." To bylo možné jen s jejich svolením.


Pokračovalo pozměňování skladby televizního programu, předem avízovaného v Týdeníku ČST, odkud mizely všechny náhle nepohodlné pořady, proti čemuž veřejně protestoval FITES.


Vláda uložila zmocněnci pro televizi, aby přezkoumal plnění dohod mezi Čs. televizí a televizemi socialistických zemí, a aby do Prahy pozval představitele sovětské televize k jednáním o vzájemných vztazích.související texty:

1968  září

1968  říjen

1968  listopad

1968  prosinec

1969  leden

1969  duben

1969  květen

1969  červen

1969  srpen


cenzura


Čs. televize po Srpnu 1968

období normalizace - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.