www.TOTALITA.cz

volby 1946
jak KSČ dodržovala své sliby

TVRDILI PŘED VOLBAMI:

UDĚLALI PO VYHRANÝCH VOLBÁCH:

"Navazujeme na Masarykovo historické dílo a přijímáme z Masaryka všechny živé hodnoty a především jeho demokratické a humanitní ideály, jež v nové formě uplatňujeme."(Protokol VIII. sjezdu KSČ ve dnech 28. - 31. března 1946 v Praze)

Po roce 1948 se stal Masaryk zakázaným buržoazním filozofem, jeho knihy se přestaly tisknout a z knihoven byly vyřazeny.


Komunistická strana nemá v úmyslu střední stav zničit, jak to tvrdí o nás naši nepřátelé, nýbrž má zájem na silném, prosperujícím živnostenstvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu a budeme je se vší rozhodností také prosazovat"


(Klement Gottwald na sjezdu živnostníků, Rudé právo 26.února 1946)

Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi v ruce."
(Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ v listopadu 1948)


KSČ trvá na udržení soukromého vlastnictví pracujících zemědělců a nepomýšlí na nějaké tvoření kolchozů".

(Dopis ÚV KSČ k přípravě VIII. sjezdu KSČ, březen 1946)

Dne 23.února 1949 schválilo Národní shromáždění zákon o jednotném zemědělském družstvu. Na jaře 1949 zahájili komunisté přesvědčovací kampaň k zakládání JZD, která postupně přešla v politický teror a násilnou kolektivizaci zemědělství.volby 1946 - úvodní strana

volby v období 1946-1989 - úvodní strana

autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: 6, deník Rudé právo, 1946

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.