www.TOTALITA.cz

cenzura
Ústřední publikační správa

Omezení zásahů cenzorů

Po ustavení Ústřední publikační správy v roce 1966 byly úměrně s uvolňující se atmosférou 60. let do jisté míry regulované pravomoci cenzorů.Pozastavit mohli pouze tajné informace. Počet těchto zásahů rapidně poklesl. Jednak vzhledem k omezení počtu těchto informací novelizací z roku 1966, jednak proto, že při pozastavení informace mohlo vedení médií požádat o přezkoumání soud. Obava cenzorů ze soudního řízení jejich iniciativu brzdila. Na "závadné" informace v obecném zájmu cenzor pouze upozorňoval.Pokud hlavní redaktor programu s upozorněním nesouhlasil, postoupilo jednání např. v ČST na úroveň náměstka ústředního ředitele a vedoucího odboru ÚPS. V další fázi pak na úrovni ústředního ředitele ČST s předsedou ÚPS a finále se po předložení obou stanovisek konalo na ideologickém oddělení ÚV KSČ. Z dnešního aspektu pohledu jde o komediální absurditu - tehdy byla možnost odvolání velkým pokrokem.

ideologická komise ÚV KSČ

Cenzura byla ovšem pouze součástí předběžné i následné cenzurní praxe. Média a veškeré kulturní aktivity byly průběžně na programu příslušných oddělení a ideologické komise ÚV KSČ, ustavené v roce 1958 (pracovala do roku 1960) jako poradní orgán předsednictva ÚV KSČ "pro boj proti narůstajícím liberálním tendencím". Jejím prvním předsedou byl tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych.


Po obnovení ideologické komise v roce 1963 se stal předsedou tajemník Čestmír Císař (vystřídaný Vladimírem Koutským). Mezi členy byli jak reformní členové KSČ (např. Jan Procházka, Ota Šik, Ján Uher), tak i konzervativní komunisté (např. Vasil Biľak, Ladislav Štoll).Zrušení cenzury

Od února 1968 již redaktoři cenzuru ignorovali. Zrušení Ústřední publikační správy předsednictvem ÚV KSČ dne 4. března 1968 bylo potvrzením statusu quo.


Legislativně zrušilo cenzuru Národní shromáždění koncem června 1968. Kádrování bylo eliminováno.


Dne 21. června 1968 vláda schválila usnesení, jímž byla úloha KSČ v řízení médií podstatně oslabena - oddělení oficiálních informací od stanovisek publicistů bylo převratným posvěcením přípustnosti prezentace osobních názorů.


související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


cenzura - úvodní část


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 86,87,88

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.