www.TOTALITA.cz

Jan  PROCHÁZKA

*

4. 2. 1929

Ivančice (okr. Brno-venkov)

+

20. 2. 1971

Praha

český prozaik, scénárista

 

Pocházel z rolnické rodiny.

1945-1949

vystudoval vyšší rolnickou školu v Olomouci a stal se vedoucím mládežnického statku v Ondrášově,

1950-1959

pracovník ústředního výboru Čs. svazu mládeže (organizoval brigády mládeže),

1959-1969

dramaturg, scenárista, vedoucí tvůrčí skupiny ve FSB, kde spolupracoval především s režisérem Karlem Kachyňou.

1962-1967

kandidát ÚV KSČ,

1963-1966

člen ideologické komise ÚV KSČ,

1968-1969

místopředseda Svazu čs. spisovatelů.

Udržoval důvěrné styky s presidentem A. Novotným. V roce 1967 se s ním však (v souvislosti s událostmi kolem sjezdu spisovatelů) rozešel.

Ve 2. pol. 60. let patřil k čelným stoupencům reformního proudu v KSČ a k předním exponentům tzv. Pražského jara 1968 (publicistická činnost v Literárních novinách, v časopise My). Většina Procházkových knižně vydaných próz vznikla přepracováním filmových scénářů nebo souběžně s nimi.

Jeho prozaická prvotina Zelené obzory (1960) přinesla obnovu v pojetí hrdiny i syžetových postupech. O kritický obraz všední životní reality 50. let se pokusil v rozsáhlém románu Přestřelka (1964). Kritický pohled na nedávnou minulost i současnost výrazně projevil i v dalších prózách (Ať žije republika, 1965; Kočár do Vídně, 1966; Noc nevěsty, 1967; Ucho, 1969). Z jeho politické publicistiky 60. let vydán knižní výbor Politika pro každého (1969).

od 1969

těžce nemocen a politicky diskriminován; psal scénáře pod cizími jmény (např. k filmu Už zase skáču přes kaluže).


související texty:

KSČ

události roku 1968

Normalizace

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.