www.TOTALITA.cz

rok 1968
posrpnový vývoj událostí
září - říjen  1968

Další vývoj probíhal přesně dle sovětského scénáře, který lze shrnout do následujícího schématu. Českoslovenští vedoucí činitelé, kteří odpovídají za předsrpnový vývoj obnoví staré pořádky vlastníma rukama. Až tuto práci dokončí, budou odstraněni z funkcí.


A bývalé idoly předsrpnového vývoje začaly svou roli naplňovat. S představou zachování vlastních pozic poslušně vykonávaly cizí diktát. Opět se staly poslušnými komunistickými funkcionáři.Opatření ve jménu odchodu vojsk

Počínaje Srpnem byly nepopulární rozhodnutí vlády činěny ve jménu brzkého odchodu okupačních vojsk. Doba, kdy měla vláda pro své rozhodnutí podporu lidí již minula. Začala naplňovat sliby dané při moskevských jednáních a snažila se zachovat aspoň minimum kladů, které přinesl předsrpnový vývoj. Nedařilo se však. Okupanti byli důslední.


Česká města rychle měnila svou tvář. Na fasádách domů nyní svítily bílé plochy, které překrývaly protisovětské nápisy. V tisku a veřejných projevech se nesmělo vyskytnout slovo "okupace", které muselo být nahrazeno termínem "vstup vojsk".Plenární zasedání ÚV KSČ

se uskutečnilo 31. srpna. Odsouhlasilo kádrové změny v předsednictvu ÚV KSČ. Odvoláni byli Švestka, Kolder, Rigo, Kapek, ale také František Kriegel a Čestmír Císař. Zrušen byl XIV. mimořádný sjezd KSČ.nové zákony

byly urychleně schváleny NS dne 13. září 1968.

smlouva o pobytu vojsk na území ČSSR

3. a 4. října jednala čs. delegace (Dubček, Černík, Husák) v Moskvě o podmínkách dočasného umístění spojeneckých vojsk v Československu.


14. a 15. října pak pokračovalo jednání o vlastním textu smlouvy. Hned další den přijela sovětská delegace do Prahy, kde byla smlouva podepsána.čtyři hrdinové

18. října pak narychlo svolané zasedání národního shromáždění smlouvu ratifikovalo. Z přítomných 242 poslanců hlasovali 4 proti a 10 se zdrželo hlasování. Jména těchto 10 poslanců nebyla nikdy zveřejněna.


Nikdy však nelze zapomenout na jména čtyř prvních posrpnových hrdinů - čs. poslanců, kteří hlasovali proti schválení smlouvy. Byli to Božena Fuková, Gertruda Sekaninová, František Kriegel a František Vodsloň.federalizace státu

28. října se Československo stalo federálním státem. Tímto způsobem měly být vyřešeny problémy, které provázely vzájemné soužití obou národů od založení společného státu v roce 1918. Fakt, že se republika v této těžké době spíše rozděluje se však stal příčinou kritiky mnoha lidí.50. výročí založení státu

se stalo příležitostí, aby hlavně mladí lidé vyjádřili nesouhlas s vývojem po Srpnu. Největší demonstrace proběhly v Praze, Brně a Bratislavě.související texty:

stenozáznam 27. schůze NS (pátek 18. října 1968)

Národní fronta

cenzura

Pražské jaro 1968

Výsledek stranického šetření činnosti Oldřicha Černíka


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 17

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.