www.TOTALITA.cz

50. léta
Likvidace občanské společnosti a její unifikace

Během několika let od února 1948 byly likvidovány organizace ideově neslučitelné s komunistickou mocí.likvidace spolkové činnosti

Největší tělovýchovná organizace Sokol se stala díky svým demokratickým kořenům a projevům odporu proti komunistické moci i po únoru 1948 terčem likvidačního úsilí KSČ. Již v létě 1948 byla v Sokolu provedena rozsáhlá čistka a stát zřídil vytvořením Státního výboru pro tělovýchovu a sport roli zastřešující tělovýchovnou organizaci.


V květnu 1950 bylo vedením Ministerstva vnitra na popud Bezpečnostní komise ÚV KSČ rozhodnuto o likvidaci organizací se zahraničními vazbami. Byla ukončena činnost sdružení YMCA, YWCA, Rotary Clubu, Britské rady, Armády spásy.likvidace politických stran

V běžném životě byly nástrojem manipulace politické a společenské organizace, sdružené formálně v Národní frontě. Kromě KSČ byly povoleny Československá strana socialistická, Československá strana lidová, na Slovensku Strana slovenskej obrody a Strana slobody.


Uznávaly vedoucí postavení KSČ a velikost jejich členské základny byla limitována na několik desítek tisíc členů. Jejich funkcionáři se podíleli na udržování daného politického systému a posilovaly jeho pseudolegitimitu. Přesto byly tyto strany trvale pečlivě sledovány Státní bezpečností a jakýkoliv náznak nezávislého politického sdružování v jejich rámci byl velmi tvrdě postihován.odbory - nástroj ovládání pracujících

Nejmasovější organizací Národní fronty byly jednotné odbory: Revoluční odborové hnutí. Vzniklo v květnu 1945 a bylo od počátku silně ovlivňováno komunisty.


Po únoru 1948 byly odbory usměrněny a restrukturalizovány tak, aby nehájily v prvé řadě zájmy pracujících ale sloužily především jako převodová páka vlivu KSČ do nejširších vrstev. Napomáhaly tak zejména plnění hospodářských úkolů a v tom smyslu i sociálním a oddychovým úkolům k zajištění dobrého výkonu pracujících.


Výsledkem úsilí Komunistické strany o ovládnutí společnosti byla likvidace četných sdružení, spolků a organizací. Během krátké doby po únoru 1948 jich zbylo z původních asi 60 000 pouze 683.

Povolené organizace měly hlavní cíl: být nástrojem kontroly a usměrňování společnosti. Rozmanitá občanská společnost byla nahrazena systémem jednotných, centrálně ovládaných a kontrolovaných masových organizací.související texty:

politické procesy v Československu

nepřátelé - bývalí lidé

vzpomínka na XI. všesokolský slet


situace v odborech (60. léta)

situace v některých spol. organizacích (60. léta)


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.