www.TOTALITA.cz

Československý tisk - 50. léta
Politické týdeníky mimo KSČ vycházející před únorem 1948 a po něm zastavené


název týdeníku:

vydává (subjekt) polit. strana:

v nákladu:

Bratrství

Čsl. strana socialistická

10.000

Budujeme

Čs. sociální demokracie

15.000

Cíl

Čs. sociální demokracie

  5.000

Český Cheb

Čs. sociální demokracie

  3.000

Dnešek

Čs. strana národně socialistická

55.000

Havlíčkovo slovo

Čs. strana národně socialistická

  6.000

Hlas Jeseníku

Čs. sociální demokracie

  8.000

Hlas lidu (Olomouc)

Čs. sociální demokracie

10.000

Hlas lidu (Mladá Boleslav)

Čs. sociální demokracie

  3.000

Hlas práce

Čs. sociální demokracie

  8.000

Hlas soc. dem. severových. Čech

Čs. sociální demokracie

15.000

Hlas Vysočiny

Národní fronta

  4.000

Hraničářské slovo

Čs. strana národně socialistická

10.000

Jednota (Trutnov)

Národní fronta

  4.000

Jihočech

 

20.000

Jiráskův kraj

ONV

  4.000

Jiskra (Tábor)

Čs. sociální demokracie

  3.000

Krušnohorské slovo

Čs. strana národně socialistická

10.000

Lidové hlasy

Čs. strana lidová

  7.000

Lidové proudy

Čs. strana národně socialistická

15.000

Lidové Táborsko

Čs. strana lidová

  8.000

Moravskotřebovský kraj

KSČ

  4.000

Národní republika

Čs. strana národně socialistická

10.000

Naše Horácko

Národní fronta

  3.500

Nové Kravařsko

ONV

  3.000

Nové proudy

Čs. sociální demokracie

10.000

Obzory

Čs. strana lidová

70.000

Ohlas KSČ

 

10.000

Písecké listy

Čs. strana lidová

20.000

Písecký kraj

Čs. strana národně socialistická

  4.000

Pojizerské listy

Národní fronta

  6.050

Severočeská Nová doba

Čs. sociální demokracie

15.000

Severočeský obzor

Čs. sociální demokracie

15.000

Slezské slovo

Čs. strana národně socialistická

10.000

Slovo pracujících

Čs. strana národně socialistická

60.000

Stráž českého východu

ONV

  6.000

Stráž demokracie

Čs. strana lidová

20.000

Stráž pohraničí

Čs. strana národně socialistická

  5.000

Stráž Vysočiny

Čs. sociální demokracie

  6.000

Středočeské hlasy

Čs. sociální demokracie

  7.000

Svoboda (České Budějovice)

Čs. strana národně socialistická

15.000

Svobodný hlas

Čs. strana národně socialistická

10.000

Svobodný Máchův kraj

Čs. strana národně socialistická

20.000

Svobodný sever

Čs. strana národně socialistická

15.000

Svobodný venkov

Čs. strana národně socialistická

60.000

Svobodný zítřek

Čs. strana národně socialistická

170.000

Štít

Čs. strana lidová

 

Vývoj

Čs. strana lidová

76.000

Zář

Čs. sociální demokracie

10.000

Zemědělská demokracie

Čs. strana lidová

30.000

Žatecké noviny

ONV

  4.000

(SÚA, fond 19/7, a.j. 404)


související texty:

Československý tisk - 50. léta

50. léta

cenzura


domácí sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 60

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.