www.TOTALITA.cz

Charta 77 - text dokumentu z 23. ledna 1977

V souladu s čl. 29 Ústavy ČSSR se obracíme k vládě ČSSR/Federálnímu shromáždění ČSSR s dotazy:


1. Platí v Československé socialistické republice Mezinárodní pakty o lidských právech, podepsané vládou 7. 10. 1968, schválené Federálním shromážděním 11. 11. 1975, a po ratifikaci prezidentem republiky 23. 12. 1975 uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976, a to v plném rozsahu a se všemi důsledky jejich článků pro všechny občany i státní orgány?


2. Jestliže ano, je každý občan ČSSR oprávněn jednotlivě i spolu s jinými občany upozorňovat státní orgány (v souladu s čl. 29 Ústavy) i své spoluobčany a veřejnost (čl. 28 Ústavy) na případný nesoulad mezi zásadami a normami vyslovenými v uvedených Paktech a skutečnostmi života a praxe naší společnosti, jakož i předkládat podněty a návrhy k překonání tohoto nesouladu?


3. Je v takovém případě kdokoli v ČSSR oprávněn bránit občanům ve výkonu tohoto práva, potvrzeného mj. i mezinárodně v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách 1. 8. 1975, popřípadě je za tento výkon jejich práva stíhat akty represe či diskriminace, jakož je i veřejně napadat, pomlouvat a křivě obviňovat před veřejností a pokoušet se v této veřejnosti vyvolávat projevy nepřátelství vůči těmto občanům, aniž je jim poskytnuta možnost veřejně vyhlásit a obhájit své názory a podněty?


Tyto dotazy činíme jménem několika set občanů, kteří podepsali "Prohlášení Charty 77" z 1. 1. 1977, a kteří očekávají na ně jasnou odpověď v souladu s ústavou naší republiky i uvedenými Mezinárodními pakty.


prof. dr. Jan Patočka,

prof. dr. Jiří Hájek(Poznámka: mluvčí Charty 77 poslali 23. 1. 1977 dva dopisy shodného obsahu s drobnými stylistickými odchylkami, jeden byl adresován vládě ČSSR, druhý Federálnímu shromáždění.)související texty:

Charta 77 - rok 1977 přehled dokumentů


Charta 77

VONS


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.