www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1977

1. 1. 1977

Prohlášení Charty 77 a seznam jejích 242 signatářů8. 1. 1977

Souhrnná zpráva o policejní akci proti Chartě 77 ve dnech 6.-7. ledna a o ohlasu na Chartu 77 v zahraničí.15. 1. 1977

Dopis předsednictvu Federálního shromáždění, vládě ČSSR a tiskovým kancelářím o represívní akci státního aparátu a veřejné kampani proti Chartě 77 v čs. sdělovacích prostředcích.21. 1. 1977

Úvaha prof. Patočky nazvaná O povinnosti bránit se proti bezpráví23. 1. 1977

Dotaz Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, zda v Československu platí ustanovení mezinárodních paktů o lidských právech.


konec ledna 1977

Analýza diskriminačních omezení práva na vzdělání mládeže v Československu. V příloze uvedeny pokyny ministerstva školství ke klasifikaci uchazečů o studium na vysoké školy podle politických kritérií.


1. 2. 1977

Seznam dalších 208 signatářů.


3. 2. 1977

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, na vědomí předsednictvu vlády a generální prokuratuře ČSSR a ČTK - kritika generální prokuratury ČSSR za její stanovisko z 31. 1. 1977 prohlašující Chartu 77 za nezákonnou.


15. 2. 1977

Přehled státem organizovaných akcí a pomluv proti Chartě 77 i jejím jednotlivým signatářům


23. 2. 1977

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, na vědomí předsednictvu vlády ČSSR o právu čs. občanů zasazovat se o realizaci Mezinárodních paktů o lidských a občanských právech.


8. 3. 1977

Analýza stavu hospodářských a sociálních práv v Československu.


9. 3. 1977

Seznam dosavadních 617 signatářů


13. 3. 1977

Nekrolog k úmrtí J. Patočky, mluvčího Charty 77


22. 4. 1977

Analýza o svobodě svědomí a vyznání a náboženských právech v Československu.


25. 4. 1977

Hodnocení čtyř měsíců existence a působení Charty 77 a stavu občanských a lidských práv v Československu spolu s návrhy na změny.


26. 5. 1977

Sdělení k rezignaci V. Havla na funkci mluvčího Charty 77.


30. 5. 1977

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, na vědomí generální prokuratuře ČSSR, Ústřední radě odborů, ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR a Světové odborové federaci o pracovní diskriminaci signatářů Charty 77 a těch občanů, kteří odmítli Chartu 77 odsoudit; 47 příloh dokumentujících jednotlivé případy.


13. 6. 1977

Sdělení o situaci Charty 77 a seznam dalších 133 signatářů.


30. 6. 1977

Analýza o diskriminaci spisovatelů v Československu; příloha: seznam 130 českých spisovatelů postižených úplným nebo částečným zákazam publikovat.


30. 6. 1977

Sdělení o občanech propuštěných ze zaměstnání v souvislosti s Chartou 77 a ocitnuvších se bez prostředků.


21. 9. 1977

Sdělení o závěrech interní diskuse o další práci Charty 77 a o rozšíření počtu mluvčích. Současně byl publikován dopis J. Hájka, který byl od března do 21. 9. 1977 jediným mluvčí Charty 77.


21. 9. 1977

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR s požadavkem vyšetřit okolnosti zásahů policie proti mladým lidem při Chodských slavnostech ve Kdyni 13. a 14. 8. 1977.


říjen 1977

Dopis prezidentu republiky (u příležitosti zahájení kontrolní schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Bělehradě) o závazcích Československa plynoucích ze Závěrečného aktu z Helsink a z Mezinárodních paktů o lidských a občanských právech.


12. 10. 1977

Prohlášení ČTK a zahraničním tiskovým agenturám k nadcházejícímu procesu s J. Ledererem, O. Ornestem, F. Pavlíčkem a V. Havlem.


17. 10. 1977

Sdělení o procesu se signatáři Charty 77 ing. V. Laštůvkou a ing. A. Macháčkem 26.-28. 9. 1977 v Ústí nad Labem.


1. 11 1977

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o porušení čs. právního řádu a procesních pravidel při soudním procesu s V. Havlem, J. Ledererem, O. Ornestem a F. Pavlíčkem


10. 11. 1977

Otevřený dopis oldenburgské (SRN) Konferenci o zákazu výkonu určitých povolání uplatňovaném vůči některým skupinám obyvatelstva v různých zemích (tzv. "berufsverbot"), mj. i v Československu.


14. 11. 1977

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR o nezákoném stíhání signatáře Charty 77, herce P. Landovského.


16. 11. 1977

Otevřený dopis, odpověď na dopis polského Výboru společenské sebeobrany (KOR) z 31. 10. 1977, poděkování za prohlášení na obranu politických vězňů a k politickým procesům v Československu.


20. 11. 1977

Analýza státní reglementace, zákazů a omezení v oblasti populární hudby v Československu.


23. 11. 1977

Prohlášení - varování před pokusy státních orgánů konstruovat proti Chartě 77 obvinění z přípravy nezákonných akcí.


9. 12. 1977

Analýza, označená jako doplněk k dokumentu z konce ledna 1977, o diskriminaci při výběru mládeže na střední a vysoké školy; příloha: popisy 30 případů diskriminace.


12. 12. 1977

Dopis předsedovi vlády ČSSR o šikanování a policejním sledování F. Kriegla a P. Uhla.


21. 12. 1977

Seznam dalších 82 signatářů a opravy dřívějších seznamů.dokumenty z ostatních let:

1977

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977

Dokument z 23. ledna 1977


Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.