www.TOTALITA.cz

vězeňství
některé další věznice

České Budějovice

Od roku 1905 do 1. 10. 1952 existovala v Českých Budějovicích Krajská soudní věznice (v r. 1949 kapacita 150-300 osob), od léta 1948 zde bylo i uzavřené oddělení KV StB České Budějovice o 10 celách. 1. 10. 1952 byla převzata MNB a sloužila jako vyšetřovací věznice.


Existuje jako vazební věznice ministerstva spravedlnosti dosud. V Českých Budějovicích byly zřízeny postupně dva TNP, první 15. 12. 1948, zrušen 15. 2. 1949 s kapacitou 280 osob a druhý 1. 9. 1949, zrušen 15. 2. 1950 s kapacitou 800 osob.
Heřmanice

Původně pracovní útvar Ostravsko-karvinských dolů spadající pod Věznici č. 1 Ostrava, od roku 1959 samostatný jako NPT Ostrava-Heřmanice. Od roku 1967 nepracovali tamní vězni v OKD, ale hlavním "zaměstnavatelem" se staly Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. NVÚ existuje dodnes. V Heřmanicích byli například vězněni v letech 1980-1981 Václav Benda, Václav Havel a Jiří Dienstbier.Hradec Králové

V letech 1938 - 1. 10. 1952 Věznice krajského soudu s kapacitou až 564 osob, od roku 1950 existovalo ve věznici zvláštní oddělení KV StB s kapacitou 100 vězňů. V říjnu 1952 věznice převzata MNB, existuje dodnes.


Pod věznicí byly podřízena řada pracovních táborů a poboček: statky Cerekvice u Hořic, Dětenice, Dobřenice, Podzámčí u Opočna, Vlčice a Zlatá Olešnice, bavlnářské závody Doudleby nad Orlicí, papírny Hostinné nad Labem, cihelny v Pulicích a Vamberku, uhelný důl ve Rtyni, oddělení nemocnice ve Vrchlabí a v 70. letech pobočka Hradec Králové-Pouchov.Jihlava

Do 1. 10. 1952 Věznice krajského soudu s kapacitou 250 osob, poté předána MNB a v souvislosti s územní reformou zrušena roku 1960. Další malá věznice byla v budově krajského velitelství StB, zrušená před rokem 1954. V Jihlavě byla popravena skupina odsouzených z případu Babice: Václav Drbola, František Kopuletý, Antonín Mityska, Drahoslav Němec, František Pařil, Antonín Plichta a Antonín Škrdla.Karlovy Vary

Do 1. 11. 1956 Věznice č. 1 Karlovy Vary (s kapacitou 49 osob), od 15. 4. 1949 do roku 1955 Věznice č. 2 Karlovy Vary (s kapacitou 69 osob). Pracoviště v porcelánkách Sadov, Stará Role a Dálovice.Litoměřice

V letech 1909-1952 Věznice krajského soudu s kapacitou až 460 osob (od roku 1950 ve věznici uzavřené oddělení StB) poté věznice MNB (MV). Jako vazební věznice slouží dodnes. V průběhu doby pod věznici spadaly různá pracoviště a pobočky: statky Slatinice a Mlékojedy, důl Libkovice, keramičky v Bohosudově a Libkovicích, cementárna v Čížkovicích.Minkovice

Do roku 1958 pracovní útvar spadající pod věznici č. 1 v Liberci, poté samostatný Nápravně pracovní tábor, existoval do roku 1989 jako NVÚ. O krutých podmínkách výkonu trestu panujících v Minkovicích v osmdesátých letech zveřejnil v zahraničí zprávu politický vězeň Jiří Wolf.
Zpráva o poměrech v NVÚ Minkovice (1980)Mladá Boleslav

Věznice okresního soudu, postavena v roce 1907 byla v období 1948-1949 využívána velitelstvím oddílu StB v Mladé Boleslavi, jedno z poschodí věznice bylo vyhrazeno pro V. sektor velitelství StB, který sem (zřejmě do přestavby věznice v Ruzyni v listopadu 1949) umisťoval některé prominentní vězně.


Po roce 1953 sem byli soustřeďováni věznění kněží s kratšími tresty. Věznice byla zrušena roku 1955. V roce 1971 byl v Mladé Boleslavi pro práci v tehdejších Automobilových závodech postaven Nápravně výchovný ústav, existující do dnešní doby.

Opava

Od léta 1949 do 30. 6. 1952 byla v Opavě, Krnovské ulici, Vojenská trestnice spadající pod MNO. Od 1. 11. 1952 zde byl zřízen Technický ústav vězňů MNB k využívání odborných znalostí strojních, stavebních, chemických a elektrotechnických inženýrů, konstruktérů a kresličů. Po zrušení ústavu zde byla od 1. 6. 1954 Věznice č. 3 Opava s kapacitou 456 osob. Druhým objektem v Opavě je soudní věznice, vybudovaná v r. 1888. Kapacita až 600 osob. Věznice je v provozu dodnes.Oráčov

Od 1. 3. 1959 - 28. 2. 1961 Nápravně pracovní tábor MV jako součást jáchymovských táborů (kódové označení "O"). Poté ÚNZ a do roku 1989 NVÚ. Existuje dones.Ostrov nad Ohří

Do 1. 3. 1961 zde byl jeden z jáchymovských táborů (viz část věnovaná Jáchymovsku), poté samostatný Útvar nápravných zařízení MV, od 1. 8. 1965 NVÚ. Existuje dodnes.Praha-Karlovo náměstí

Do 16. 5. 1952 Věznice okresního soudu, poté předána StB, roku 1955 zrušena. Věznice měla kapacitu 300 osob. Z věznice se 22. 6. 1948 podařil úspěšný útěk dr. Zdeňku Tomanovi, předúnorovému šéfovi rozvědky ministerstva vnitra. Po roce 1953 sloužila vesměs potřebám Veřejné bezpečnosti.Praha-Washingtonova ulice.

V budově Zemského odboru bezpečnosti (Ústředny StB) ve Washingtonově ulici existovala věznice do konce 40. let. Spáchal zde sebevraždu po zatčení v létě 1948 např. kurýr Václav Knotek.Svatý Jan pod Skalou

Od 1. 10. 1949 do 31. 12. 1950 zde existoval nejprve Tábor nucených prací s kapacitou 500 osob, od 1. 10. 1952 zde pak byl zřízen Útvar nápravných zařízení s kapacitou 235 osob, zrušen v roce 1955. Poté objekt byl využíván pro potřeby školství MV.Valdice

Trestnice ve Valdicích byla zřízena přestavbou bývalého kartuziánského kláštera v roce 1857. Proslula jako jedna z nejtvrdších v českých zemích. Existuje do dnešní doby.


V průběhu doby jí byly podřízeny různá pracoviště a pobočky, například v Javorníku, Tmavý důl ve Rtyni, textilka v Hostinném, gumárna v Náchodě, bavlnářský závod v Nové Pace, statek v Novém Bydžově, rafinerie v Pardubicích, cihelna v Polici nad Metují, cementárna v Prachovicích u Chrudimi a doly Nejedlý a Ida ve Svatoňovicích.Vinařice u Kladna

Asi od roku 1949 pracovní útvar Důl Fierlinger podřízený Věznici Praha-Pankrác, 1. 11. 1955 osamostatněn jako NPT. Existuje dodnes. U Kladna existovaly dále v letech 1949-1950 TNP v Dříni a Dubí.Znojmo

Do 1. 10. 1952 Věznice VO StB Znojmo s kapacitou 350 osob, poté Útvar výkonu vazby a od 1. 6. 1954 do zrušení v roce 1960 Věznice č. 3 Znojmo. Sloužila StB jako výpomocná věznice při naplnění kapacity brněnských věznic. Ve Znojmě byl dále do roku 1956 umístěn trestní ústav pro ženy.Želiezovce

Od roku 1955 nejprve NPT č. 2, od 1. 3. 1961 do roku 1965 ÚNZ MV Želiezovce. Po Pardubicích druhý kriminál určený pro věznění žen.související texty:

věznice Leopoldov

věznice Mírov

věznice Ostrava

věznice Praha Bartolomějská ulice

věznice Praha Hradčany

věznice Praha Pankrác

věznice Praha Ruzyně

věznice Praha Wintrova ulice

věznice Plzeň - Bory

věznice Horní Slavkov

věznice Uherské Hradiště


vězeňství - úvodní strana


autor textu: Tomáš Bursík

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.