www.TOTALITA.cz

chronologický seznam mluvčích Charty 77

Mluvčí Chartu 77 reprezentovali na veřejnosti a jednali jejím jménem, zejména pak vydávali dokumenty Charty 77. Zaručovali také pravost textů, které byly zveřejňovány jménem Charty nebo její péčí.Každý signatář Charty 77 byl jejím potencionálním mluvčím. Mluvčí byl oprávněn předat své funkce, po vzájemné dohodě, dalším signatářům.Od počátku existence Charty 77 přebírala trojice mluvčích své pověření vždy na rok. V této době byl každý z mluvčích vystaven zvýšenému tlaku ze strany čs. bezpečnostních orgánů.Vyhlášení nové trojice mluvčích předcházela vždy odpovědná diskuze uvnitř Charty. Ta byla vedena s cílem, aby daná trojice ztělesňovala toto společenství lidí různých konfesí a politického přesvědčení, jakož i různého věku a různého pohlaví, jímž Charta chtěla být.Musel být brán i zřetel na to, jak vysokým nárokům byli mluvčí při výkonu svého pověření vystaveni.

OD:

1. MLUVČÍ:

2. MLUVČÍ:

3. MLUVČÍ:

01.01.1977

Jiří HÁJEK Václav HAVEL Jan PATOČKA

21.09.1977

Jiří HÁJEK Ladislav HEJDÁNEK Marta KUBIŠOVÁ

06.04.1978

Jaroslav ŠABATA Ladislav HEJDÁNEK Marta KUBIŠOVÁ

06.11.1978

  Ladislav HEJDÁNEK Václav HAVEL

08.02.1979

Václav BENDA Jiří DIENSTBIER Zdena TOMINOVÁ

05.06.1979

Jiří HÁJEK Ladislav HEJDÁNEK Zdena TOMINOVÁ

01.01.1980

Marie HROMÁDKOVÁ Miloš REJCHRT Zdena TOMINOVÁ

01.02.1980

Marie HROMÁDKOVÁ Miloš REJCHRT Rudolf BATTĚK

13.01.1981

Václav MALÝ Bedřich PLACÁK  

10.02.1981

Václav MALÝ Bedřich PLACÁK Jaroslav ŠABATA

07.01.1982

Anna MARVANOVÁ Ladislav LIS Radim PALOUŠ

09.01.1983

Anna MARVANOVÁ Jan KOZLÍK Radim PALOUŠ

02.02.1983

Anna MARVANOVÁ Jan KOZLÍK Marie Rút KŘÍŽKOVÁ

07.01.1984

Václav BENDA Jiří RUML Jana STERNOVÁ

06.01.1985

Jiří DIENSTBIER Eva KANTŮRKOVÁ Petruška ŠUSTROVÁ
07.01.1986 Martin PALOUŠ Anna ŠABATOVÁ Jan ŠTERN

06.01.1987

Jan LITOMISKÝ Josef VOHRYZEK Libuše ŠILHÁNOVÁ

02.01.1988

Miloš HÁJEK Bohumír JANÁT Stanislav DEVÁTÝ

02.01.1989

Tomáš HRADÍLEK Dana NĚMCOVÁ Alexandr VONDRA

06.01.1990

Jan RUML Miroslav LEHKÝ Miroslav TYL

leden 1991

Helena KLÍMOVÁ

Hana PONICKÁ

Alena HROMÁDKOVÁ

leden 1992

Eva JOACHIMOVÁ

Květa PRINCOVÁ

Věra ROUBALOVÁ


Všichni mluvčí absolvovali velký počet policejních výslechů. Velká většina z nich byla i opakovaně zadržena na 48 hodin. 9 z 26 mluvčích bylo v letech 1977 - 1986 uvězněno na delší dobu. Celkem strávili ve vězení necelých 24 let.


Nikdo z nich nebyl odsouzen za krádež, vraždu nebo jiný trestný čin ve smyslu dnešního chápání. Všechny tyto roky strávili ve vězeních za to, že vyslovili veřejně svůj názor, který nebyl shodný s názorem vedoucí politické síly ve státě.


V době od 29.5.1979 do 5.3.1984 byli ve vězení současně nejméně 2 mluvčí Charty 77. Z toho od května 1979 do konce května 1982 byli uvězněni dokonce všichni 3 mluvčí najednou.související texty:

Libri Prohibiti: podpisy pod Chartou 77

Libri Prohibiti: zveřejnění dosud neznámých jmen signatářů

Charta 77 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

konzultace: Jiří Gruntorád

použitá literatura: 26

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.