www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - čtvrtek 12. ledna 1989 pohledem denního tisku
propaganda v Rudém Právu

rubrika: K událostem před dvaceti lety

článek: Bylo to hazardérství

Před dvaceti lety, v lednu 1969, se naše společnost zmítala v chaotickém stavu, v němž si se protisocialistické síly pokoušely za jakoukoliv cenu zvrátit nevyhnutelný chod událostí. Vývoj totiž směřoval k jejich definitivní politické porážce, k odchodu z veřejné scény. Šly proto na jakýkoliv hazard. Právě v této atmosféře mohla být vyprovokována akce, která otřásla celou společností - student Jan Palach se pokusil o demonstrativní sebevraždu upálením.


...


Po dvaceti letech se pokoušejí stejné síly, dokonce často reprezentované týmiž jmény, o novou provokaci. V polovině ledna chtějí uspořádat, jak už delší dobu informují západní vysílačky, vzpomínkové shromáždění na paměť studenta Palacha. Jde o ty samé síly, které před dvaceti lety přivedly naší zemi na pokraj katastrofy a jejichž vinou došlo k takovým osobním tragédiím, jaká byla Palachova tragédie. Nelze se divit, že příslušný ONV zamítl žádost o uspořádání uvedeného shromáždění. Jsou lidé, a především z řad tzv. disidentů, kteří dokonce vyhrožují opakováním hazardérských činů z doby před dvaceti lety. Zřejmě si neuvědomují, jak velkou odpovědnost na sebe berou.podepsáni:
Arnošt Rak, Marie Boudová, Jaroslav Kojzarsouvisející texty:

deník Rudé Právo 12. ledna


deník Rudé Právo 14. ledna

deník Rudé Právo 16. ledna

deník Rudé Právo 17. ledna

deník Rudé Právo 18. ledna

deník Rudé Právo 19. ledna

deník Rudé Právo 20. ledna

deník Rudé Právo 21. ledna

deník Mladá Fronta 21. ledna

deník Rudé Právo 23. ledna

deník Rudé Právo 25. ledna

deník Rudé Právo 26. ledna

deník Rudé Právo 27. ledna

deník Rudé Právo 28. ledna

deník Rudé Právo 30. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Sdělovací prostředky


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: deník Rudé Právo (grafická úprava textu: Totalita.cz)

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.