www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pátek   17. listopadu 1989 - činnost bezpečnostních složek

Ve čtvrtek 16. listopadu dopoledne se u zastupujícího náčelníka pražské správy SNB plukovníka Bytčánka konala porada, které se účastnili zástupci Veřejné bezpečnosti i Státní bezpečnosti. Jejím cílem bylo připravit bezpečnostní opatření na 17. Listopadu 1989.


Bylo rozhodnuto, že bude nasazena "pořádková jednotka školního pohotovostního oddílu (ŠPO) složená ze 72 příslušníků VB, 10 příslušníků StB v maskovacích uniformách, 31 příslušníků oddílu zvláštního určení a 5 psovodů. Dále 4 zálohy, každá o počtu 40 příslušníků VB a 3 prapory Pohotovostního pluku v celkovém počtu 300 příslušníků."Rozkazy k akci

Téhož dne, 16. listopadu, byl vydán rozkaz náčelníka pražské Správy SNB o vyhlášení Bezpečnostního opatření STUDENT. Velitelem byl určen náčelník Městské správy Veřejné bezpečnosti podplukovník Michal Danišovič. V pátek 17. listopadu pak federální ministr vnitra František Kincl vydal rozkaz FMV, na základě kterého byla od 8:00 vyhlášena na celém území ČSSR mimořádná bezpečnostní akce "k zajištění klidu a veřejného pořádku".Jakeš: nezasahovat

Ještě ráno 17. listopadu se federální ministr vnitra sešel s generálním tajemníkem ÚV KSČ Milošem Jakešem a pražským tajemníkem KSČ Miroslavem Štěpánem a potvrdili si, že z politických důvodů nesmí k zásahu bezpečnostních složek proti studentské manifestaci dojít.


Tento pokyn předal ministr vnitra svému prvnímu náměstku generálu Lorencovi a plukovníkovi Bytčánkovi. Odpoledne pak Bytčánek na své poradě upřesnil zástupcům všech složek v mimořádné bezpečnostní akci: zabránit případnému postupu demonstrantů do centra Prahy nebo na Pražský hrad, ale nepoužít pořádkových prostředků a nezasahovat. Příslušníkům pořádkových jednotek ale nebyla tato informace vůbec sdělena.Začátek bezpečnostní akce

Ve 14:00 se v budově pražské Správy SNB naproti hotelu Fórum sešel narychlo vytvořený řídící štáb bezpečnostního opatření STUDENT, pod velením podplukovníka Danišoviče. Úkolem štábu bylo zajistit dopravní opatření během shromáždění na Albertově a v průběhu pochodu na Vyšehrad, případně zabránit pochodu studentů do centra.


Do akce bylo nasazeno 940 příslušníků Pohotovostního pluku VB ČSR, 629 příslušníků Správy SNB Praha, z toho 164 na bezpečnostní akci SOCHA na Václavském náměstí a 86 na bezpečnostní akci VYŠEHRAD.


V 15:00 byl ke Karlovu náměstí přesunut školní pohotovostní oddíl s příslušníky zvláštního určení a s estébáky oblečenými v maskáčích. V 16:00 odletěl do svého bydliště v Ostravě federální ministr vnitra, zastupoval jej jeho první náměstek generál Alois Lorenc.Situace během shromáždění

Během shromáždění na Albertově zůstaly pořádkové jednotky v klidu, pouze příslušníci Státní bezpečnosti zaznamenávali průběh. Do aktivity byly jednotky uvedeny až v 17:00, kdy se studentský průvod dal do pohybu, a došlo k náznakům odklonit se od schválené trasy.


Nakonec průvod nabral správný směr a příslušníci Veřejné bezpečnosti zajišťovali pouze odklon dopravy z trasy pochodu.


Pořádkové jednotky zůstaly v klidu až do konce pietní akce na vyšehradském Slavíně. Až když se zhruba v 18:15 jeho účastníci rozcházeli a několik tisíc mladých lidí zamířilo Vratislavovou ulicí do centra, řídící štáb ožil a zjišťoval, co se pod Vyšehradem děje.Vyšehradská ulice

Studentský průvod však šel natolik rychle, že velitelé nestačili včas reagovat. Proto Vyšehradskou ulici stačili přehradit jen málo početným kordonem příslušníků VB v zelených uniformách bez potřebné výstroje, který byl tlakem davu snadno protržen. Byl proto narychlo posílen pohotovostním plukem vybaveným štíty a bílými helmami, kteří dosud čekali na Karlově náměstí.Situace na nábřeží

Situace se řídícími štábu vymkla z rukou a přibližně v 18.52 se konec průvodu dal do pohybu a přesunul se do Plavecké ulice a potom na Nábřeží Bedřicha Engelse. Celkem pozdě řídící štáb SNB zjistil, že má na nábřeží deset tisíc studentů, kteří rychle mířili do centra, a uvědomil si, že nesplnil rozkaz nepustit studenty do centra. Urychleně proto přesunul pořádkové jednotky do míst, kde je mohl proti studentům postavit. V 19.12 byl vydán pokyn, aby se vyčkalo na příhodné místo, kde by bylo možné dav uzavřít.


Řídící štáb mezitím uvažoval, kudy může průvod pokračovat: po Mostě 1. máje na Pražský hrad nebo po nábřeží k budově ÚV KSČ či zahne na Národní třídu. Školní pohotovostní oddíl byl proto poslán přehradit nejbližší možnou cestu na druhý vltavský břeh, Most 1. máje.


V 19:20 dostal Danišovič pokyn, aby přesunul veškeré síly k Národní třídě a zabránil průvodu ve vstupu na Václavské náměstí. Na Národní třídu proto zamířily od Vyšehradu dvě roty Pohotovostního pluku.Situace na Národní třídě

Ale to již průvod v 19:21 zahnul na Národní třídu, kterou teprve v 19.25 uzavřel u Albatrosu pohotovostní pluk. V 19.29 dostal školní pohotovostní oddíl rozkaz uzavřít křižovatku u Národního divadla. V 19:30, uzavřel ulici Karolíny Světlé, která ústí do Bartolomějské, kde má Sbor národní bezpečnosti své sídlo.


V 19.36 školní pohotovostní oddíl SNB definitivně uzavřel Národní třídu u Národního divadla a plnil rozkaz tlačit konec průvodu co nejvíce k protějšímu policejnímu kordonu, stojícímu u Albatrosu. V 19.38 byli účastníci pochodu poprvé vyzváni k odchodu. Odejít však nebylo možné. V 19.39 dostal velitel školního oddílu rozkaz přiblížit se k davu tak, aby se dav nedostal zpátky na nábřeží.


V 19:40 je uzavřena Mikulandská ulice, v 19.42 Divadelní ulice a v 19.45 ulice Karoliny Světlé. Lidé z průvodu byli v tomto prostoru uzavřeni. Řídící štáb mohl být spokojen, protože získal nad situací ztracenou kontrolu, neměla se opakovat situace z Vyšehradské ulice.


V 19:45 uzavřely pohotovostní jednotky ulice Na Perštýně, Spálenou a Národní u obchodního domu Máj, aby se Pražané sledující, co se u Albatrosu děje, nedostali do týla zasahujících jednotek. V 19.53 se za kordonem u Albatrosu objevili příslušníci Státní bezpečnosti v civilu, kteří demonstranty zatýkali.Před zásahem

Ve 20.06 postupně dotlačil školní pohotovostní oddíl zadní řady průvodu k Mikulandské ulici. O tom, že situace na Národní nebyla přehledná ani pro zasahující jednotky svědčí hlášení velitele školního pohotovostního pluku ve 20.12, že od protějšího kordonu slyší výzvy k odchodu přes jeho kordon, ale to na základě jiného rozkazu není možné. Velitel řídícího štábu Danišovič proto vydal příkaz: "v žádném případě dav nepouštět, kdyby někdo chtěl odejít na výzvy, může odejít jednotlivě, po předchozí kontrole". I tak byla ve 20.18 možnost odcházet směrem k Národnímu divadlu zcela znemožněna. Ve 20.25 došlo k eskalaci násilí ze strany pořádkových jednotek a oddílu zvláštního určení, jehož příslušníci napadali lidi. Policejní násilí se již nezastavilo.Pořádek obnoven

Ve 21:16 konstatoval řídící štáb obnovení veřejného pořádku. K brutálním útokům na jednotlivce však docházelo i nadále. Až ve 22.55 konstatoval na Národní třídě klid a ve 23:10 ukončil radioprovoz ve vysílačkách. V sobotu 18. listopadu v 8:00 byla mimořádná bezpečnostní akce ukončena.související texty:

události 17. listopadu

text letáku s výzvou k účasti na vzpomínkové akci

trasa demonstrace - mapka

trasa demonstrace - důležitá místa obrazem

průběh demonstrace

průběh zákroku na Národní třídě - mapka

situace na Václavském náměstí

svědectví z tohoto dne

činnost bezpečnostních složek

oficiální zprávy ČTK o průběhu demonstrace a zásahu


události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 173

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.