www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pátek   17. listopadu 1989 - oficiální zprávy ČTK o průběhu demonstrace a zásahu

Zpráva ČTK 17. listopadu 1989

Praha 17. listopadu (ČTK) - U příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 se dnes v Praze uskutečnilo studentské shromáždění. Na 15 tisíc účastníků si připomenulo před budovou patologického ústavu na Albertově, odkud byl před padesáti lety vypraven pohřební průvod s ostatky Jana Opletala, odkaz tohoto významného výročí. Akce, uspořádaná městskou vysokoškolskou radou SSM spolu s dalšími neorganizovanými studenty pražských vysokých škol, byla povolena příslušným Obvodním národním výborem v Praze 2. Zúčastnili se jí členové městské vysokoškolské rady SSM, akademičtí funkcionáři, pedagogové a pamětníci těchto historických událostí. Po shromáždění na Albertově se jeho účastníci v průvodu vydali na vyšehradský Slavín k hrobu Karla Hynka Máchy, kde byla vzpomínková akce ukončena československou státní hymnou a položením květin.


Studenti v Praze i v řadě míst naší vlasti využili tohoto výročí také k diskusím o jeho aktuálním odkazu, k tříbení názorů a k aktivizaci pro uskutečňování politiky přestavby a demokratizace. Pro toto období je charakteristický stále otevřenější dialog se všemi, kterým leží na srdci perspektivy socialismu, jeho upevnění a rozvoj. Přestavba a demokratizace je neoddělitelně spjata s aktivní účastí mládeže i studentů vysokých škol. Mnohé, co je potřeba změnit, je předmětem zanícených diskusí i v těchto dnech, kdy si připomínáme odkaz 17. listopadu 1939, jednotného, protifašistického vlasteneckého vystoupení studentů českých vysokých škol. Akci i následný průvod zneužila skupina osob, nechvalně známých z různých protispolečenských vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla hanobící socialistický stát, ústavní činitele a představitele strany a státu. Znovu prokázala, že jí nejde o dialog, že jí nejde o přestavbu a demokratizaci, že jí jde o destabilizaci, narušení a rozvrat společenského života. Shromáždění chtěli zneužít pro své osobní ambice i někteří známí exponenti z období společenské krize 1968/69. Vzhledem k tomu, že pokusy o protispolečenské vystoupení pokračovaly i po skončení vzpomínkové akce, byly pořádkové jednotky nuceny přijmout opatření k zajištění klidu a pořádku.Zpráva ČTK: Demonstrace studentů

PRAHA (Od naší zpravodajky) - Na Albertově v Praze 2 se v šestnáct hodin shromáždilo kolem 15 tisíc studentů pražských vysokých škol, aby zde uctili památku Jana Opletala zavražděného fašisty. Společná akce městské vysokoškolské rady a neorganizovaných studentů měla rozpornou tvář. Ukázala, jak studenti touží hovořit nahlas a otevřeně o svých problémech, že vyžadují rychlejší postup společenských přeměn a také, jak snadno se nechají strhnout k radikalismu. To se projevilo už při rušivých reakcích na projevy řečníků, zejména představitele městské vysokoškolské rady. Po ukončení shromáždění na Albertově se jeho účastníci průvodem vydali na vyšehradský Slavín, kde měli položit květy ke hrobu Karla Hynka Máchy.

Už na Albertově a potom během pochodu se na transparentech a ve skandovaných pokřicích objevovala a postupně převládla hesla, která napadala představitele KSČ, vedoucí úlohu komunistické strany, požadovala zrušení milicí, demisi vlády, svobodné volby a podobně. Na Vyšehradě mělo shromáždění s pietním aktem, který zde měl být ukončen, společného již málo. Postupně tu převládly hlasy, které požadovaly, aby se průvod přesunul do středu města. Ve večerních hodinách dav postupoval k Národnímu divadlu a po Národní třídě.


K udržení veřejného pořádku v centru města byli povoláni příslušníci Veřejné bezpečnosti. Ověřovali totožnost účastníků demonstrace a kolem sta osob bylo předvedeno na místní oddělení VB. Ve 22 hodin byl ve středu města obnoven klid.

(Rudé právo, 18. listopadu 1989)Zpráva ČTK 18. listopadu 1989

Praha 18. listopadu (ČTK) - Čs. veřejnost byla již informována o pátečním studentském shromáždění uskutečněném při příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 v Praze na Albertově i o průvodu, který zakončil povolenou vzpomínkovou akci na vyšehradském Slavíně u hrobu Karla Hynka Máchy. Její ukončení ohlásili pořadatelé. Již v průběhu této akce byly snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení, KSČ a vládě. To se pak plně projevilo v dalším vývoji, kdy dav z podnětu různých lidí se ve večerních hodinách vydal do centra hlavního města. Došlo k narušení klidu a veřejného pořádku zejména v prostoru Národní třídy a Perštýna. Účastníky nepovolené akce vyzývaly více než padesát minut pořádkové síly k rozchodu a vyklizení prostoru, aby mohl být obnoven provoz na komunikaci. Na opakované výzvy se část lidí rozešla. Zbytek v počtu asi 2000 osob pokračoval v demonstraci a stupňoval agresivní chování.


K obnovení pořádku a klidu zakročily pořádkové jednotky Veřejné bezpečnosti. Podle dnešních informací z ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR bylo při vytlačování demonstrantů z prostoru zraněno 17 osob. Při zákroku došlo ke zranění sedmi příslušníků VB. Na místní oddělení Veřejné bezpečnosti bylo předvedeno 143 osob, z nichž devět bylo zadrženo pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu a 70 osob bylo zajištěno pro přečin. Pořádková pokuta byla uložena 21 osobám.související texty:

události 17. listopadu

text letáku s výzvou k účasti na vzpomínkové akci

trasa demonstrace - mapka

trasa demonstrace - důležitá místa obrazem

průběh demonstrace

průběh zákroku na Národní třídě - mapka

situace na Václavském náměstí

svědectví z tohoto dne

činnost bezpečnostních složek

oficiální zprávy ČTK o průběhu demonstrace a zásahu


události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 173

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.