www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pátek   24. listopadu 1989

hlavní události dne

 • zasedání ÚV KSČ, na kterém se stranické vedení vzdalo funkcí
 • armáda je přípravena k akci na signál "zásah"
 • V. Havel převzal cenu Olofa Palmeho

 

V ranních hodinách přijal M. Jakeš delegaci severomoravských krajských organizací KSČ, vedenou V. Václavíkem. Delegace vyjádřila požadavek upevnění akční jednoty strany, založené na jednotě ÚV. M. Jakeš vysvětlil složitost situace a stupňování úsilí ve vystupování protisocialistických sil v zemi.mimořádné zasedání ÚV KSČ

V Praze začalo zasedání ÚV KSČ. Zahájil M. Jakeš projevem, v němž sdělil, že ÚV se nachází v krajně vypjaté situaci, naše země na osudové křižovatce. Zdůraznil nutnost sebekritického zkoumání činnosti strany, vytkl přílišné spoléhání na konsolidovanost společnosti, pomalou realizaci přestavby a nedocenění procesů v MLR, PLR, NDR a jejich vliv u nás.


Poté se rozvinula diskuse, v níž bylo kriticky hodnoceno současné vedení KSČ a vzneseny požadavky kádrových změn. V 19. hodin M. Jakeš sdělil, že on a ostatní členové předsednictva a sekretariátu ÚV dávají své funkce k dispozici, aby mohlo být zvoleno nové vedení.


Neprošel návrh, aby se generálním tajemníkem stal L. Štrougal jakožto představitel reformního proudu.


Po intervenci G. Husáka, který chtěl zůstat prezidentem, byla vybrána loutka v podobě K. Urbánka. Ten byl zvolen novým generálním tajemníkem ÚV KSČ, do předsednictva byli zvoleni tři noví členové, sedm jich bylo odvoláno.


Generál Václavík se stavěl za ponechání dosavadního ÚV KSČ beze změn a prosazoval aktivizaci politiky celé strany s tím, že "situaci je možné zvládnout,ať již politicky či jinak. Řekl: "Já tady nevolám po žádném krveprolití, já navrhuji, aby byla přijata opatření ke sdělovacím prostředkům, jakákoliv, jestliže ne po dobrém, tak po zlém, ale tyto sdělovací prostředky jim vzít z rukou". Do usnesení ÚV KSČ nebyly jeho návrhy zahrnuty.armáda stále připravena bránit socialismus

Po 13. hodině byly ve vyčleněných jednotkách armády ukončeny prověrky připravenosti na signál "Zásah". Síly a prostředky vyčleněné pro akci byly v pohotovosti. Na aktivu hlavních funkcionářů ČSLA informoval gen. Klícha o závěrech pléna ÚV KSČ. Další aktiv byl svolán na 25.11. List Obrana lidu uveřejnil prohlášení vedoucích funkcionářů ČSLA, které končí: "...společně s dělníky, rolníky a příslušníky inteligence jsme připraveni bránit a ubránit vymoženosti socialismu".dopolední porada OF

V Laterně magice se dopoledne konala porada Občanského fóra. OF se seznámilo s informacemi o dosavadním průběhu šetření generální prokuratury ČSR k zákroku 17. listopadu.


Účastníci porady odpovídali na žádosti o vyslání zástupců OF do Litoměřic a do dalších měst.


Z iniciativy V. Havla byly sestavovány komise OF a vytvořena operační skupina pro nejbližší hodiny (A. Vondra, Z. Reiniš, M. Kocáb).


Skupina sestavovala program na odpolední demonstraci. V koncepční komisi pracoval i P. Placák (České děti).cena Havlovi

Švédský ministr zahraničí předal v Praze V. Havlovi cenu Olofa Palmeho. V. Havel tuto cenu nemohl převzít ve Švédsku, protože se obával, že by mu čs. orgány nebyl umožněn návrat do republiky.sešel se studentský stávkový výbor

V Praze se sešel Ústřední koordinační stávkový výbor vysokoškolských studentů z celé ČSR. M. Mejstřík seznámil účastníky s výzvou, kterou 23.11. přijali pražští stávkující studenti a která obsahuje žádost o vytvoření nezávislé vládní komise k vyšetření událostí 17.listopadu a požadavek, aby odstoupili někteří straničtí a vládní představitelé. Výzva obsahuje i žádost na zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ.


Studenti se vyjádřili na podporu OF. Výbor oficiálně dementoval zprávu ministerstva školství (J. Synková) o ukončení studentské stávky v neděli 26.11. a konstatoval, že k otázce ukončení stávky se zatím nevyjadřuje a studentská stávka trvá.protest kardinála Tomáška

Kardinál František Tomášek písemně protestoval proti zkreslení svého rozhovoru s Miroslavem Štěpánem. Kardinál Tomášek ve svém - výslovně deklarovaném - protestu uvedl, že jeho setkání s M. Štěpánem nepředstavuje dialog, po němž pisatel volal, potvrdil své Poselství Všemu lidu Československa a vyjádřil důvěru v Občanské fórum.zasedání Čs. strany socialistické

V Praze se konalo 11. zasedání ÚV Československé strany socialistické. V úvodním slově se předseda strany, bratr B. Kučera vyjádřil k současné situaci a jejím příčinám, promluvil o vývoji ČSS v posledních dvou letech.


Bylo přijato společné prohlášení, v němž byl zdůrazněn nesouhlas strany s vládními postoji. Strana zaujala pozitivní stanovisko k nezávislým iniciativám a hnutím, vyslovila se pro dialog.


Z jednání vzešel návrh na setkání politických stran a sil Národní fronty a občanských iniciativ, církví atd. za dosažení národní shody a východiska.


Bylo schváleno prohlášení předsednictva a sekretariátu ÚV ČSS - ústřednímu výboru bylo uloženo prosazovat rovná práva pro všechny občanské a politické strany, přispět k uskutečnění svobodných voleb a vytvoření vlády národní dohody.tisková konference OF

V Laterně magice se večer konala (za přítomnosti V. Havla a A. Dubčeka) tisková konference Občanského fóra. Na této konferenci byl přítomným sdělen pád vedení ÚV KSČ a zpráva o odletu L. Adamce do Moskvy. V. Havel upozornil na vznik OF v Brně a VPN na Slovensku i na skutečnost, že mimo Prahu přetrvává malá informovanost o událostech. Charakterizoval Občanské fórum jako "mluvčí národní vůle".některé další události tohoto dne

 • Výbor čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci předal Kanceláři prezidenta republiky dopis, žádající prominutí trestů a zastavení trestního řízení proti osobám /od/souzeným za trestné činy proti společenskému a státnímu zřízení.


 • V Praze byla ustavena Nezávislá vyšetřovací komise k vyšetření událostí 17. listopadu.


 • V Praze bylo ustanoveno Společné sdružení stávkových výborů průmyslových závodů a dalších institucí.


 • Od odpoledních hodin začal být po Praze šířen leták "Co chceme", obsahující programové zásady Občanského fóra.

 • Nezávislé Tiskové Středisko vydalo informaci, podle které jsou vojáci základní služby zcela odříznuti od současného dění. Nesmí se dívat na televizi a nesmí se jim telefonovat.


 • Od večerních hodin začal být po Praze šířen leták Občanského fóra, vítající zprávu, že členové předsednictva ÚV KSČ dali k dispozici své funkce.


 • Do 24.11.1989, 15,00 hod. se k současné situaci vyjádřilo 425 výrobních podniků, ústavů a různých pracovišť z celé ČSSR a 27 divadel a divadelních souborů z ČSR. Do 20,30 hod. se na podporu generální stávky a k účasti v ní přihlásilo 190 podniků, závodů a pracovišť.


 • ČsT ve 20.25 hodin poprvé odvysílala záběry ze 17.11.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

situace v ulicích


události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.