www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
čtvrtek   23. listopadu 1989

hlavní události dne

 • M. Štěpán veřejně vypískán dělníky v ČKD
 • armáda je připravena vystoupit na podporu KSČ
 • situace v ČST
 • nejpočetnější demonstrace na Václavském náměstí

 

zlomový okamžik

Miroslav Štěpán byl vypískán dělníky během projevu na mítinku dělníků a techniků ČKD Lokomotivka - Sokolovo.


M. Horáček a M. Kocáb vyzvali předsedu Čs. ústředí vysokoškoláků I. Petruželu, aby SSM přestalo rozdělovat mládež a také se konkrétně vyjádřilo k roku 1968.shromáždění funkcionářů armády

V Praze se konalo shromáždění vedoucích funkcionářů, velitelů a náčelníků politických orgánů ČSLA. Vystoupil zde ministr národní obrany M. Václavík. Bylo přijato prohlášení, v němž stojí, že ČSLA vyjadřuje podporu ÚV KSČ a vládě.


Na shromáždění byla vyjádřena připravenost armády hájit a ubránit vymoženosti socialismu, svobodu a mír v ČSSR.


Večer pak vystoupil M. Václavík v ČsT. Zdůraznil spojení armády s lidem, zásluhy armády a její podporu programu KSČ. Vyslovil se pro občanskou odpovědnost a proti demonstracím. Popřel účast výsadkářů ČSLA na zákroku 17.11. Řekl, že armáda nikdy nevystoupila a nevystoupí proti lidu.jednání Mostu se zástupcem premiéra

Představitelé iniciativy Most, M. Kocáb a M. Horáček jednali ráno s O. Krejčím a předali mu list delegovaných na další jednání s vládními činiteli.


O. Krejčí v rozhovoru dokazoval, že "se hraje na čtyřech šachovnicích: ulice, ÚV KSČ, venkov a zahraničí". M. Kocáb zdůrazňoval, že na odpolední demonstraci bude několik set tisíc lidí.


O. Krejčí naznačil, že na Václavském náměstí by V. Havel mohl nechat provolat L. Adamce.první tisková konference stávkového výboru VŠ

Dopoledne se uskutečnila první tisková konference Koordinačního stávkového výboru vysokoškoláků (tisková komise). Novináři byli seznámeni s Výzvou studentů ke spoluobčanům a se stanoviskem studentů k současné situaci.prohlášení OF

Občanské fórum vydalo prohlášení, obsahující hodnocení sdělovacích prostředků a požadavky OF. Vyjádřilo zde nesouhlas se způsobem, jímž sdělovací prostředky informují o masových vystoupeních občanů v Praze a dalších městech. Protože z požadavků OF nebyl dosud splněn ani jediný, vyslovilo Občanské fórum své požadavky znovu a zopakovalo vyhlášení generální stávky.odpolední jednání OF

Od 12 do 15 hodin zasedalo OF v Laterně magice. V. Havel zde psal projev na odpolední demonstraci.


Bylo ujednáno, že moderátorem vystoupení Občanského fóra bude opět V. Malý. Bylo dohodnuto, že délka projevu by neměla přesáhnout tři minuty a program na demonstraci musí odrážet spektrum Občanského fóra.


Jednání OF bylo přerušeno zprávou, že budovu ČsT obsadila milice. V. Havel pak přečetl prohlášení OF a v 15.30 hod se zástupci OF odebrali na Václavské náměstí pod ochranou, kterou řídili S. Milota a J. Bok.prohlášení politických vězňů 50. let

V tiskovém středisku Občanského fóra přečetli své prohlášení zástupci politických vězňů z padesátých let (čtyřčlenná delegace K 231). V jejich prohlášení se zdůrazňuje připojení k požadavku vyšetřit brutální zásah složek MV 17.11., požadavek změny politického klimatu v zemi, přání po obnově svobodného Československa a důvěra ve vítězství pravdy. Političtí vězni ve svém prohlášení zároveň upozornili na "komunistický humanismus" za ostnatými dráty.připravenost armády

Na schůzce vedoucích funkcionářů ČSLA na federálním MNO referoval ministr národní obrany o situaci se záměrem připravit ČSLA k vystoupení. Účastníci byli vesměs loajální k stávající moci.


Bylo sděleno, že ve velení Východního vojenského okruhu se připravují síly pro akci Zásah. Náčelník gen. štábu zřizuje skupinu pro řízení mimořádných bezpečnostních opatření v čele s genpor. Čádkem. Gen. M. Václavík nařídil provést koordinaci činnosti s představiteli ministerstva vnitra.


Hlavní politická správa ČSLA začala rozesílat na útvary stanoviska, v nichž se odsuzuje "vystoupení protisocialistických sil" a je schvalován zákrok pořádkových sil na Národní třídě.


U divizí 1. armády začala kontrola připravenosti vyčleněných sil a prostředků pro vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření s důrazem na činnost pořádkových sil.


Kolem 20. hodiny se shromáždilo celé operační oddělení západního vojenského okruhu a jeho velitel seznamoval štáb s úkoly, vydanými ministrem.
humor nesmí chybět i v napjatých chvílích


humor nesmí chybět i v napjatých chvílích
zasedání MV KSČ

V pozdních večerních hodinách se uskutečnilo mimořádné zasedání MV KSČ v Praze. Přijalo stanovisko, v němž se obrací na zasedání ÚV KSČ dne 24.10 a vyjadřuje názor, že v popředí není otázka postavení funkcionářů, ale celé KSČ a že je nutno provést zásadní kádrové změny.


Konstatovalo, že považuje za nezbytné konkrétní kroky k vyřešení současné krizové situace, zahájit dialog. Vyjádřilo stanovisko, že zásah 17.11. měl negativní dopad na vývoj politické situace.


Nadcházející zasedání ÚV KSČ komunisté označili za "osudový okamžik, kdy se rozhodne o osudu KSČ a celé naší společnosti."


některé další události tohoto dne

 • V Praze byl rozšířen leták Prognostického ústavu ČSAV s textem "Prognostická úvaha k dalšímu vývoji ČSSR po 17.11.1989". Text vypracoval ředitel Prognostického ústavu, V. Komárek. Zdůrazňuje se zde, že společenská krize v ČSSR vznikala řadu let, nyní historický zlom nastoluje možnost reálných východisek. Překvapivý je pouze spontánní charakter a dynamika zlomu, který je v podstatě historickým zákonitým procesem s hluboko sahajícími kořeny. Prognostikové charakterizovali i vývoj perestrojky v SSSR, která směřuje "vývoj do přirozeného civilizačního proudu a jejímž specifickým rysem je i postupné osvobozování národů střední a východní Evropy".


 • V Praze byl vylepován leták - dopis "Nezávislé dělnické mládeže". Dopis se obrací na studenty s výzvou, aby studenti zhodnotili, co dosud udělali pro vlast a co udělat chtějí a uvážili, komu prospívá jejich jednání. Dopis je zaměřen proti "studentskému monologu".


 • Generální tajemník ŮV KSČ přijal delegaci stranických, odborových a mládežnických organizací a dělníků s. p. Severočeské uhelné doly koncernu Kladno. Pracující se vyslovili proti generální stávce, za důslednou přestavbu a demokratizaci, proti destabilizaci politického a společenského života. M. Jakeš sdělil, že vedení KSČ se zasadí politickými prostředky o zastavení negativního vývoje ve společnosti. O situaci, řekl, bude jednat zítřejší zasedání ÚV KSČ.

 • Generální tajemník ÚV KSČ přijal zástupce stranických organizací ČVUT Praha. Shodl se s nimi na stanovisku, že situaci je třeba řešit politickými prostředky, hájit přitom přednosti socialismu a nastoupit cestu dialogu.


 • Pražský koordinační výbor stávkujících studentů VŠ protestoval proti dezinformaci ministerstva školství o ukončení stávky vysokoškoláků 26.11. Po Praze se začal šířit leták vydaný Pražským koordinačním výborem, obsahující dementi prohlášení ministerstva školství.


 • Ze 40 000 pražských VŠ studentů se převážná většina účastní protestní stávky. Stávka studentů má klidný a důstojný průběh, podle informací z ministerstva školství ČSR "menzy a koleje fungují, konzultace dálkového studia probíhají, promoce nejsou ovlivněny.


 • Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se konal manifestační večer České filharmonie, věnovaný studentům. Bylo přečteno prohlášení umělců České filharmonie, vyjadřující podporu Občanskému fóru a zazněla Smetanova hudba (Tábor, Blaník).


 • Pražská kina hrají. Podle sdělení ředitele Filmového podniku hl. m. Prahy M. Maňka nejsou pracovníci kin pro stávku. Trvá zájem o filmová představení, večer jsou kina v centru města obsazena z 60 - 95%. Kina nebyla využita jako diskusní fóra.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

situace v ulicích

projev ved. tajemníka KSČ v ČKD


události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.