www.TOTALITA.cz

čsl. společnost v letech 1945-1948
politický vzrůst vlivu KSČ

Košický vládní program

V březnu 1945 došlo v Moskvě k dohodě mezi západní emigrací vedenou Dr. Benešem a komunistickou emigrací pod vedením Klementa Gottwalda. Výsledkem těchto dohod bylo ustanovení první poválečné vlády a reforma politického systému.


Tato vláda vznikla 4. dubna 1945 a hned o den později vydala své programové prohlášení.klíčové body tohoto programu:

  • nepovoleny byly předválečné pravicové strany (Agrární strana).
  • povoleny byly pouze socialistické strany, tj.národní socialisté (ČSNS), sociální demokraté (ČSD).
  • povolena byla též ČSL (díky významnému postavení předsedy lidovců Dr. Jana Šrámka).
  • povolena byla slovenská Demokratická strana.
  • a samozřejmě Komunistická strana
    - a to hned ve dvojím vydání - Česká a Slovenská.

Všechny tyto povolené politické subjekty byly sdruženy v orgánu, jenž se nazýval "Národní fronta Čechů a Slováků".


Každá povolená strana měla ve vládě tři zástupce. Existence 2 komunistických stran (celkem tedy 6 zástupců) zajišťuje komunistům nejsilnější vliv. Ti tak ovládají ve vládě klíčová místa.


Předsedou vlády byl prokomunistický Zdeněk Fierlinger a ministrem obrany komunistický příznivec Ludvík Svoboda.
Tímto se komunistům povedlo ovládnout politickou scénu a ze hry vyřadit hlasy téměř poloviny občanů předválečného Československa. Týká se to zejména Agrární strany, která byla nejsilnějším politickým subjektem první republiky.související texty:

Komunistická strana Československa

volby 1946

SSSR


úvodní strana části


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.