www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1990
květnové události

01.05.1990

Od tohoto dne začala Československá státní banka vydávat povolení k výkonu směnárenské činnosti soukromým osobám.


02.-09.05.1990

Na svém zasedání schválilo Federální shromáždění mj. novelu trestního zákona, kterou byl zrušen trest smrti a novelu školského zákona, kterou byla dosavadní školská soustava byla doplněna o školy soukromé a církevní, a také mj. zakotvila akademické svobody.

Zákonem 160/1990 Sb. byl také zrušen zákon 180/1990 Sb. Tímto byl zrušen Federální úřad pro tisk a informace, a to bez náhrady. Na úrovni federace již nebyl v oboru sdělovacích prostředků založen žádný jiný úřad s federální působností, s výjimkou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. (cenzura)


06.05.1990

Poprvé od roku 1948 byla na slavnostech západočeských měst, zejména však v Plzni, připomenuta úloha armády USA při osvobozování Československa v květnu 1945.


12.05.1990

Zahajovací koncert tradičního hudebního festivalu Pražské jaro dirigoval Rafael Kubelík, který emigroval již po únorovém puči v roce 1948.


14.05.1990

Vláda projednala časový harmonogram hospodářské reformy a rozhodla o jejím radikálním urychlení. Bylo tak prosazeno stanovisko ministra financí Václava Klause, jemuž oponoval především tehdejší místopředseda vlády a zastánce "třetí cesty" Valter Komárek.

Současně mělo dojít k 1. lednu 1991 k uvolnění tvorby cen a k volné vnitřní směnitelnosti československé koruny.


14.05.1990

Podle zprávy ČTK byl v rekreační chalupě své dcery v katastru obce Svinná na Rokycansku nalezen oběšený Antonín Kapek, bývalý člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze - jeden ze signatářů tzv. "zvacího dopisu" Leonidu Brežněvovi k vojenskému zásahu v srpnu 1968. O sebevraždu zastřelením (na stejném místě) se pokusil již 4. ledna.


25.05.1990

V Praze byla otevřena kancelář Rádia Svobodná Evropa.


31.05.1990

Podle smlouvy podepsané v Moskvě 26. 2. 1990 ministry zahraničních věcí mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR, došlo v první etapě od 26. 2. do 31. 5. k odsunu 25 800 osob Střední skupiny vojsk, a to tankové divize z Bruntálu, motostřelecké divize z Vysokého Mýta, a raketových brigád z Turnova a Hvězdova.související texty:

1990 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.