www.TOTALITA.cz

kalendář 1955     (úplný seznam)


leden:

3.

výročí narození Wilhelma Piecka, presidenta Německé demokratické republiky (1876)

8.

výročí narození Georgie M. Malenkova, předsedy Rady ministrů SSSR (1902)

9.

výročí narození spisovatele Karla Čapka; zemřel 1938 (1890)

15.

výročí zavraždění Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové (1919)

21.

výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina (1870-1924)

21.

výročí úmrtí A. I. Gercena,
velkého ruského revolučního demokrata, filosofa, publicisty a spisovatele (1812-1870)

22.

výročí krvavé petrohradské neděle - začátku první ruské revoluce (1905)

23.

200. výročí založení moskevské university (1755)

25.

výročí zavraždění V. V. Kujbyševa,
vynikajícího pracovníka komunistické strany a sovětského státu (1888-1935)

29.

výročí narození velkého ruského spisovatele A. P. Čechova (1860-1904)únor:

2.

výročí vítězství sovětských vojsk u Stalingradu (1943)

4.

výročí narození Klimenta J. Vorošilova, předsedy presidia Nejvyššího sovětu SSSR (1881)

4.

výročí narození Boženy Němcové (1820-1862)

12.

výročí narození velkého ruského půdoznalce P. A. Kostyčeva (1845-1895)

19.

výročí narození Maxima Z. Saburova, náměstka předsedy Rady ministrů,
předsedy státního plánovacího výboru SSSR (1900)

22.

výročí narození slavného polského skladatele Frederyka Chopina (1810-1849)

23.

výročí úmrtí sovětského spisovatele A. N. Tolstého (1883-1945)

23.

Den Sovětské armády a sovětských námořních sil

24.

výročí narození spisovatelky Karoliny Světlé (1830-1899)

25.

výročí vítězství československého pracujícího lidu (1948)         (viz. únor 1948)

(významný den ČSR)

28.

výročí celostátního sjezdu delegátů rolnických komisí (1948)březen:

1.

výročí narození význačného ruského půdoznalce V. V. Dokučajeva (1846-1903)

5.

výročí úmrtí Josefa Vissarionoviče Stalina (1879-1953)

6.

výročí narození italského sochaře, malíře, architekta
a básníka Michelangela Buonarottiho (1475-1564)

8.

Mezinárodní den žen

9.

výročí narození Vjačeslava M. Molotova,
1. náměstka předsedy Rady ministrů a ministra zahraničních věcí SSSR (1890)

9.

výročí narození Matyáše Rákosiho, 1. tajemníka ÚV Maďarské strany pracujících (1892)

11.

výročí narození Otty Grotewohla, předsedy vlády Německé demokratické republiky (1894)

12.

výročí úmrtí Aloise Jiráska (1851-1930)

14.

výročí úmrtí presidenta Československé republiky Klementa Gottwalda, předsedy KSČ (1953)

17.

výročí narození Kim Du Bona,
předsedy presidia Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky (1889)

18.

výročí Pařížské komuny (1871)

24.

výročí úmrtí francouzského spisovatele Julese Vernea (1905)

25.

výročí Žižkova vítězství u Sudoměře (1420)

29.

výročí narození básníka Jiřího Wolkera (1900-1924)

30.

výročí založení Tábora (1420)duben:

1.

začíná Měsíc lesů

2.

výročí narození dánského spisovatele H. Ch. Andersena (1805-1875)

4.

Státní svátek Maďarské lidové republiky

5.

výročí vyhlášení Košického vládního programu (1945)

5.

výročí narození básníka Vítězslava Hálka (1835-1874)

11.

Den mezinárodní solidarity protifašistických bojovníků

14.

výročí úmrtí velkého sovětského básníka V. V. Majakovského (1893-1930)

15.

výročí narození Kim Ir Sena, předsedy Rady ministrů Korejské lidově demokratické republiky,
předsedy ÚV Korejské strany práce (1912)

17.

výročí narození Nikity S. Chruščeva, 1. tajemníka ÚV Komunistické strany SSSR (1894)

18.

výročí narození Boleslawa Bieruta, 1. tajemníka ÚV Polské sjednocené dělnické strany (1892)

20.

výročí vražedné střelby četníků do účastníků srazu mladých v Radotíně (1930)

22.

výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina (1870-1924)

28.

výročí narození Maurice Thoreze,
generálního tajemníka ÚV Francouzské komunistické strany (1900)květen:

1.

Svátek práce

(den pracovního klidu)

1.

65. výročí prvních oslav Svátku práce v Čechách (1890)

5.

výročí povstání pražského lidu (1945)

5.

výročí narození Karla Marxe (1818)

7.

Den Sovětského rozhlasu

7.

výročí narození velkého ruského skladatele P. I. Čajkovského (1840)

9.

Státní svátek ČSR - výročí osvobození Sovětskou armádou (1945)

(den pracovního klidu)

13.

výročí narození slovenského buditele Pavla Josefa Šafaříka (1795)

14.-17.

výročí založení Komunistické strany Československa (1921)

18.

výročí úmrtí slavného ruského vojevůdce A. V. Suvorova (1730-1800)

19.

výročí narození Ho Či Mina,
presidenta Vietnamské demokratické republiky, předsedy ÚV Vietnamské strany práce (1890)

20.

výročí narození Josefa Hakena, jednoho ze zakladatelů KSČ (1880-1949)

22.

výročí úmrtí francouzského spisovatele Victora Huga (1812-1885)

24.

výročí narození sovětského spisovatele M. A. Šolochova (1905)

31.

výročí narození Viliama Širokého, předsedy vlády Československé republiky (1902)červen:

1.

Mezinárodní den dětí

3.

výročí úmrtí francouzského hudebního skladatele G. Bizeta (1838-1875)

3.

výročí narození význačného ruského učence
v oboru zemědělských věd K. A. Timirjuzeva (1843-1920)

4.

výročí narození Jakova M. Sverdlova,
organisátora a vedoucího pracovníka komunistické strany a sovětského státu (1885-1919)

5.

výročí narození básníka S. K. Neumanna (1875-1947)

9.

výročí úmrtí velkého anglického spisovatele Charlese Dickense (1812-1870)

10.

výročí vyhlazení Lidic (1942)

11.

výročí narození Nikolaje A. Bulganina,
1. náměstka předsedy Rady ministrů a ministra obrany Sovětského svazu (1895)

24.

výročí vyhlazení Ležáků (1942)

25.

výročí napadení Korejské lidově demokratické republiky americkými imperialisty (1950)

27.

výročí povstání na křižníku ruského černomořského loďstva Potěmkinu (1905)

24.6 - 5.7.

1. celostátní spartakiáda 1955červenec:

2.

výročí úmrtí Jiřího Dimitrova (1882-1949)

3.

Mezinárodní družstevní den

5.

Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj

(památný den ČSR)

6.

výročí upálení Mistra Jana Husi

(památný den ČSR)

8.

výročí úmrtí spisovatele Ignáta Herrmanna (1854-1935)

11.

Státní svátek Mongolské lidové republiky

12.

výročí úmrtí obránce Sevastopolu slavného ruského admirála P. S. Nachimova (1802-1855)

14.

výročí Žižkova vítězství na Vítkově v Praze (1420)

15.

výročí úmrtí švýcarského spisovatele Gottfrieda Kellera (1819-1890)

17.

výročí zahájení postupimské konference tří velmocí (1945)

22.

Státní svátek Polské lidové republikysrpen:

5.

výročí úmrtí Bedřicha Engelse (1895)

5.

výročí úmrtí malíře a grafika Karla Myslbeka (1874-1915)

5.

výročí úmrtí malíře Quido Mánesa (1828-1880)

15.

Státní svátek Korejské lidově demokratické republiky

18.

výročí zavraždění Ernsta Thälmanna, předsedy Komunistické strany Německa (1886-1944)

18.

výročí úmrtí francouzského spisovatele Honoré de Balzaca (1799-1850)

23.

Státní svátek Rumunské lidové republiky

6.

výročí Slovenského národní povstání (1944)

(významný den ČSR)

30.

výročí úmrtí francouzského spisovatele Henri Barbussea (1873-1935)září:

2.

Státní svátek Vietnamské demokratické republiky

6.

výročí narození Valko Červenkova, předsedy Rady ministrů Bulharské lidové republiky,
generálního tajemníka ÚV Komunistické strany Bulharska (1900)

7.

Den československého letectva

8.

výročí zavraždění národního hrdiny Julia Fučíka (1943)

9.

Den horníků

9.

Státní svátek Bulharské lidové republiky

16.

výročí narození slavného ruského vojevůdce M. I. Kutuzova (1746-1813)

17.

výročí narození Jumdžagina Cedenbala, předsedy Rady ministrů Mongolské lidové republiky (1916)

21.

Den tisku - výročí založení Rudého práva (1920)

23.

výročí narození Georgije Damjanova,
předsedy presidia Velkého národního shromáždění Bulharské lidové republiky (1892)

29.

výročí narození velkého sovětského agrobiologa T. D. Lysenka (1898)

29.

výročí úmrtí ruského malíře I. J. Repina (1844-1930)

30.

17. výročí mnichovské zrady (1938)říjen:

1.

Státní svátek Čínské lidové republiky

6.

Den Československé armády

7.

Státní svátek Německé demokratické republiky

9.

výročí narození velkého sovětského půdoznalce V. R. Viljamse (1863-1939)

14.

37. výročí vypuknutí generální stávky pracujícího lidu v českých zemích Rakousko-Uherska
za zřízení socialistické republiky (1918)

16.

výročí narození armádního generála Envera Hodži, 1. tajemníka ÚV Albánské strany práce (1908)

24.

výročí úmrtí spisovatele Jindřicha Šimona Baara (1869-1925)

25.

výročí narození dr. Bohumíra Šmerala, jednoho ze zakladatelů KSČ (1880-1941)

27.

výročí narození velkého sovětského biologa I. V. Mičurina (1855-1935)

28.

Den znárodnění

(den pracovního klidu)

31.

výročí úmrtí M. V. Frunzeho, slavného velitele Rudé armády,
předního pracovníka komunistické strany a sovětského státu (1885-1925)listopad:

1.

výročí vítězství Táboritů a Pražanů
v bitvě pod Vyšehradem nad vojskem českých a moravských pánů (1420)

5.

výročí narození rumunského spisovatele Mihaila Sadoveanu,
místopředsedy presidia Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky (1880)

7.

výročí Velké říjnové socialistické revoluce (1917)

(významný den ČSR)

8.

výročí narození Gheorghe Gheorghiu-Deje, předsedy Rady ministrů Rumunské lidové republiky,
generálního tajemníka ÚV Rumunské dělnické strany (1901)

10.

výročí úmrtí národního hrdiny Jana Švermy (1944)

15.

výročí úmrtí Jana Amose Komenského (1670)

17.

Mezinárodní den studenstva

20.

výročí narození Michaila I. Kalinina,
vedoucího pracovníka komunistické strany a sovětského státu (1875-1946)

22.

výročí narození Harryho Pollitta,
generálního tajemníka ÚV Komunistické strany Velké Británie (1890)

23.

výročí narození presidenta ČSR Klementa Gottwalda, předsedy KSČ (1896-1953)

25.

výročí narození Anastase I. Mikojana,
náměstka předsedy Rady ministrů a ministra obchodu Sovětského svazu (1895)

26.

výročí úmrtí velkého polského básníka Adama Mickiewicze (1798-1855)

28.

výročí narození Bedřicha Engelse (1820)

28.

výročí vypuknutí generální stávky za všeobecné hlasovací právo v celém Rakousku (1905)

29.

Státní svátek Albánské lidové republiky

30.

výročí narození velkého amerického spisovatele Marka Twaina (1835)prosinec:

2.

výročí narození Dr. Petra Grozy,
předsedy presidia Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky (1884)

5.

výročí vyhlášení Stalinské ústavy SSSR (1936)

9.

výročí narození Dolores Gómez Ibarruri,
generální tajemnice ÚV Komunistické strany Španělska (1895)

10.

výročí vypuknutí prosincové generální stávky v ČSR (1920)

12.

výročí uzavření smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci
a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR (1943)

16.

výročí narození hudebního skladatele Ludvíka van Beethovena (1770-1827)

19.

výročí narození Antonína Zápotockého, presidenta ČSR (1884)

21.

výročí narození Josefa Vissarionoviče Stalina (1879-1953)

24.

55. výročí vyjití prvního čísla leninské "Jiskry" (1900)

24.

výročí úmrtí hudebního skladatele Oskara Nedbala (1874-1930)

26.

výročí narození Mao Ce-tuna,
předsedy Čínské lidové republiky, předsedy ÚV Komunistické strany Číny (1893)

28.

výročí úmrtí amerického spisovatele Theodora Dreisera (1945)související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[dr]

použitá literatura: Zemědělský kalendář 1955, vydalo Státní zemědělské nakladatelství Praha (ponechán původní obsah a jazyková forma)odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.