www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1990
lednové události

01.01.1990

Rozhodnutí o amnestii, které vyhlásil prezident republiky dnem 1. ledna, bylo embargováno do 19:30 hodin a pak již je přinesl rozhlas i televize a do zítřejších novin je připravily všechny noviny.


01.01.1990

Opět město Zlín s účinností od 1. ledna oznámila již v prosinci rada Jihomoravského KNV. K Novému roku město zdobily staronové nápisy na trasách vedoucích do Zlína, náměstích, budovách, dopisních papírech, pohlednicích atd. Hovoří se také o instalaci sochy T. G. Masaryka.


02.01.1990

Parlamentní komise na dohled šetření událostí 17. listopadu konstatovala, že Miloš Jakeš doznal svou politickou odpovědnost za tuto události, že byla uvalena vazba na Miroslava Štěpána z důvodné obavy z jeho útěku do zahraničí, a že je nutné dále prošetřovat další zásady pořádkových sil proti demonstrující veřejnosti.


02.01.1990

Také čs. krajané žijící v USA se chtějí aktivně podílet na obnově demokracie ve své zemi, jak to deklarovali při svém setkání v Praze, kde navázali bezprostřední styky s demokratickými institucemi.


02.01.1990

Zhruba 31 000 odsouzených se nacházelo k 1. lednu v zařízeních tzv. Sboru nápravné výchovy. Na základě amnestie bude během tří týdnů propuštěno více než 20 000 vězňů, kteří jsou dosud ve výkonu trestu anebo ve vazbě. Ti z odsouzených, kteří mají dobré rodinné zázemí a pracovní příležitost, mohou být propuštěni okamžitě.


03.01.1990

Velký zájem o exilovou literaturu zaznamenalo knihkupectví Karla Čapka v Praze, které dovezlo prostřednictvím nadace Charty 77 více než 60 titulů různých knih ze zahraničí a desítky titulů časopisů, vydávaných v exilu.

Státní knihovna ČSR a další knihovny v zemi se obracejí na občany, zda by nemohli darovat anebo zapůjčit pro doplnění svých fondů exilovou literaturu. Kromě toho se do knihoven vracejí dřívějším režimem zakázané knihy (libri prohibiti). Podle oficiálních údajů bylo jen v roce 1973 vyřazeno z čs. knihoven na 960 000 svazků této literatury.

V pražském Památníku písemnictví se koná také výstava "Zakázané knihy" a jsou zde výsledky vydavatelské aktivity nejen exilových i našich ineditních nakladatelství.


03.01.1990

Po dvaceti letech obnovilo české centrum mezinárodního PEN klubu svou činnost. Název PEN vznikl jako anglická zkratka, vystihující, kdo se v této organizaci sdružuje: Poets, Essayists, Novelists. Český PEN klub byl založen v roce 1925 a do jeho čela zvolili prvním předsedou Karla Čapka.


03.01.1990

Exilový hlasatel Svobodné Evropy herec Martin Štěpánek navštívil svou rodnou vlast.


03.01.1990

V největší věznici Leopoldově je v současné době 2500 odsouzených, amnestie se týká 550 z nich, další stovka bude propuštěna až po přešetření každého jednotlivého případu. Ve věznici, kde protestovali na sklonku loňského roku vězňové, nastal opět právní stav.


04.01.1990

Omluvu čs. vlády za poválečného odsunu sudetských Němců odmítá ve svém prohlášení Koordinační centrum Občanského fóra. Současně sdělilo, že považuje státní hranice za nedotknutelné a navracení majetku vysídleným Němcům za nepřijatelné.


04.01.1990

Před společnou parlamentní komisí uvedl náčelník správy ministerstva vnitra V. Mencl, že celý průběh manifestace 17. listopadu 1989 se natáčel na video a průběžně byly předávány telefonicky na správu SNB hl.m. Prahy provolávaná hesla a texty transparentů. Další vyslýchaný náčelník Karel Vykypěl poznačil podíl čs. kontrarozvědky na průběhu událostí za minimální.


04.01.1990

O rekonstrukci zákonodárných sborů a novém volebním zákonu jednali představitelé rozhodujících politických sil v zemi. Každá strana sama odvolá své zkompromitované poslance a navrhne nové, které potvrdí příslušný zákonodárný sbor hlasováním. Komunistická strana v souladu s ústavním článkem o zrušení její vedoucí úlohy se vzdá většiny ve všech parlamentech a zastupitelstvích. Volby se uskuteční v červnu 1990.


04.01.1990

Rehabilitační komise jsou ustanovovány na jednotlivých institucích, úřadech a společenských organizacích.Jejich úkolem je sledovat průběh rehabilitací, evidovat žádosti a postupně je řešit, případně zasílat příslušným orgánům.


04.01.1990

Byl to pokus o sebevraždu? V katastru obce Hlohovice na Roycansku byl nalezen poblíž rekreačního objekt zraněný bývalý člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze Antonín Kapek. Byl nalezen asi pět metrů od hořícího přístřešku se senem a slámou, kde byla nelezena krátká střelná zbraň ráže 9 mm a jedna vystřelená nábojnice. Cizí zavinění vyšetřování policie vyloučilo.


04.01.1990

První kasino zahájilo svou činnost v pražském hotelu Fórum v režii a správě akciové společnosti Casinos Czechoslovakia. Hrací měnou byl americký dolar.


05.01.1990

První vězňové na svobodě. Do sedmé hodiny ranní - jak hlásil rozhlas - bylo na základě amnestie prezidenta republiky o amnestii propuštěno z věznic již 11 602 odsouzených a obviněných. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti zbývá propustit ještě dalších 5000 osob. Jde o dosud největší amnestii v historii našeho státu, ale i v jiných zemích.


05.01.1990

Ještě týž den večer přinesla agentura ČTK zprávu, že 32letý pětkrát soudně trestaný vězeň z Jablonce nad Nisou vykopl v jednom domě v Sokolově dveře a vnikl do bytu 52leté ženy. Odcizil jí věci v hodnotě 3000 korun. V dalším domě zatáhl do sklepa 18letou dívku a pokusil se ji znásilnit. Nájemníci na její volání násilníka vyhnali. Zadržený muž bude stíhán pro trestné činy krádeže, vloupání, znásilnění, ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.


05.01.1990

Ministr financí Václav Klaus informoval novináře o bezproblémovém cestování do kapitalistické ciziny, z něhož se však budou Češi rychle vracet, neboť devalvace naší koruny vůči západní měně jim delší pobyt zatím nedovolí. Hovořil také o dalších reformních krocích nové vlády národního porozumění, která má svůj mandát velmi dočasný.


05.01.1990

Zvláštní vlaky do Rakouska zavedly české a rakouské železnice ve dnech od 8. do 17. ledna. Rakouské železnice poskytují čs. turistům tarifní úlevu - nulový tarif včetně bezplatné jízdenky pro městskou dopravu ve Vídni. Smyslem tohoto prozatímního opatření je omezení cestování čs. turistů do Vídně motorovými vozidly.


05.01.1990

V Karlových Varech je přes 400 ulic, více než stovka lázeňských domů, desítky mostů a lávek. Většina z nich bude přejmenována novými názvy, jak rozhodla zvláštní komise při radě města. Zmizí různá pojmenování po čs.-sovětském přátelství nebo V. I. Leninovi, Grand hotel Moskva se již znovu jmenuje Grand hotel Pupp.


05.01.1990

Uvolněné objekty KSČ v Brně budou sloužit novým účelům. Objekt krajské politické školy získá internátní škola pro nevidomé a slabozraké, budova muzea dělnického hnutí připadne Moravské galerii.


05.01.1990

Soukromým podnikáním se nyní zabývá 75 000 občanů, jak uvádí Večerní Praha. Podnikají podle zastaralé vyhlášky č. 1/88 Sb. na základě povolení národních výborů. Ta má mnoho nedostatků, a proto vznikla přípravná skupina odborníků, kteří se snaží zmapovat situaci a soustředit požadavky soukromníků k přípravě nových legislativních opatření.


06.01.1990

Představitelé Rady svobodného Československa v čele s předsedou Mojmírem Povolným (dalšími hosty byli Martin Kvetko, Donald Papánek a generální tajemník Rady Jiří Horák) přiletěli do Prahy, aby předali naší vládě zprávu o výsledcích své činnosti. Čtyřicet let tento orgán vystupoval v zahraničí jménem ujařmeného domova.Cílem byla obnova svobody, demokracie a nezávislosti Československa.


06.01.1990

Tříkrálové poselství českých tvůrců podepsalo přes 120 osobností čs. kultury. Obrátili se na celou českou veřejnost, aby se zamyslela nad smyslem našich dějin a životů. Uplynulá léta byla poznamenána potlačováním mravních hodnot a jsou varováním před pokračováním apatie, zloby, lži a nespravedlnosti. Je nutné se vrátit k duchovním kořenům, z nichž vyrostla i naše civilizace a kultura, tedy ke křesťanskému poselství světu.


06.01.1990

FITES - Filmový a televizní svaz, jemuž byla v roce 1969 z politických důvodů zastavena činnost, se sešel na valné hromadě v pražském Radiopaláci.


06.01.1990

Přípravné výbory Strany zelených z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska se dohodly na jednotném postupu formování své strany, která svolá svůj první sjezd v polovině února do Brna.


07.01.1990

Český svaz žen se stává samostatnou organizací a jeho členky odsoudily prohlášení ústředního výboru Čs. svazu žen z 20. listopadu 1989, který neodpovídá názorům většiny členské základny a požadují jeho odstoupení. Do 10. března bude svolán mimořádný sjezd Českého svazu žen a do té doby budou mít všechny ženy k diskusi dokument o aktuálních a ožehavých otázkách ženského hnutí.


08.01.1990

Rezignaci poslanců České národní rady vzalo předsednictvo ČNR na vědomí. Jde o Josefa Kempného, Františka Kincla, M. Jarošovou, J. Prokopce, J. Cibelia, F. Šrámka, F. Chabičovského a J. Kopence.


08.01.1990

Odrazem krize v KSČ představuje zánik 737 základních (většinou závodních) organizací k 4. lednu. Každým dnem se zvyšují počty těch, kteří ze strany odešli, odevzdaných členských legitimací je dosud evidováno 130 800, avšak počty ukončení členství jsou mnohem vyšší. Členové rušených závodních organizací se většinou již do uličních organizací nehlásí.

Vasil Mohorita, první tajemník ÚV KSČ, po zasedání ústředního výboru uvedl, že aparát strany opustilo již několik tisíc pracovníků, reorganizace by měla skončit do konce května, kdy se má konat sjezd, a odejít by mělo téměř osm tisíc lidí. S ministerstvem dopravy jednal o převzetí budovy ÚV KSČ, která dříve patřila ministerstvu železnic.


08.01.1990

Občanské fórum pražských interhotelů se obrátilo na ministerstvo vnitra s dotazem objasnit poslání příslušníků StB v hotelích, jimž jsou dokonce někde vyčleněny pokoje, za jejichž užívání nikdo neplatí. Noví ředitelé těchto hotelů většinou nemají k dispozici ani dohody o činnosti těchto bezpečnostních příslušníků.


09.01.1990

Ministr vnitra Richard Sacher vystoupil v Televizních novinách, aby uvedl na správnou míru informace, které se šíří o dalším osudu Sboru národní bezpečnosti (SNB). Prvopočátkem se stala sebevražda náčelníka okresní správy SNB v Teplicích J. Petráčka, která bude důkladně vyšetřena a zevrubně objasněny okolnosti, které k ní vedly. Dnes je hlavním úkolem SNB nikoli represe, ale prevence, výchova, pomoc včetně humanitárního poslání.


09.01.1990

Namísto "soudruhu" se oslovuje nyní "pane", jak zní rozkaz ministra národní obrany Miroslava Vacka. Rovněž další úpravy základních řádů ozbrojených sil republiky jsou prováděny v souladu s přijatou úpravou Ústavy ČSSR.


09.01.1990

Přešetřit smrt vězně Pavla Wonky je cílem delegace studentů a Občanského fóra v Hradci Králové, která o tom informovala komisi České národní rady a ministerstvo spravedlnosti.


10.01.1990

Před parlamentní komisí, která dohlíží na vyšetřování událostí 17.listopadu 1989, vypovídali příslušníci zvláštní jednotky ministerstva vnitra, tzv. Červených baretů. Byli určeni k zásahům proti demonstrujícím již v srpnu a říjnu 1989. Byl také vyslechnut nový ministr vnitra Richard Sacher.


10.01.1990

Otázka zní: Být, či nebýt? Tak lze označit dosavadní průběh 45. zasedání zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) v Sofii. Zatím se účastníci dohodli na ustavení zvláštní komise, která má zrevidovat základní principy fungování této organizace. Čs. ministr Václav Klaus na tikové konferenci k tomu prohlásil, že "změny musejí být rázné a radikální a musejí se uskutečnit okamžitě".


10.01.1990

Bývalé státní sanatorium Sitno v Dudincích na Slovensku začalo sloužit všem občanům s poúrazovými a pooperačními stavy onemocnění pohybového systému.


10.01.1990

Devizové banky a směnárenská místa začaly prodávat čs. občanům devizové prostředky pro cesty do nesocialistických zemí (do výše 2000 Kč) a Jugoslávie (do výše 10 000 Kč) podle patného měnového kurzu. Tento nákup může čs. občan uskutečnit pouze jednou a jednorázově.


10.01.1990

Po 21 letech zákazu bude Čs.televize Brno vysílat znovu diskusní a polemický pořad Tribuna týdne. V březnu 1969 byl odstraněn z programu i se svým komentátorem Jiřím Vondráčkem.


10.01.1990

Prvních dvě stě lektorů angličtiny přijelo do Československa z Kanady na základě akce "Vzdělání pro demokracii", kterou zorganizoval John Hasek českého původu. Budou vyučovat nejvýznamnějšímu světovému jazyku na vysokých školách po dobu půl roku.


10.01.1990

Demonstraci za zkrácení vojenské služby v Praze na Staroměstském náměstí uspořádalo zhruba deset tisíc občanů. Organizátorem byla sekce mladých Čs. sociálně demokratické strany. Požadavek zní: zkrátit základní vojenskou službu pouze na 12 měsíců (zatím je tato povinnost dvouletá).


11.01.1990

Zrušení státního souhlasu a dozoru nad činností církevních duchovních, obnovení řeholního života, rozšíření církevního školství a mnoho dalších změn připravuje vláda, jak o tom referoval Karel Hais z jejího odboru pro církevní otázky. Umožní všem občanům plnou realizaci náboženských práv a svobod, k některým z nich dojde v nejbližší době, intenzívně se připravují se nové církevní zákony.


11.01.1990

Kroniku sametové revoluce zpracovala a vydala v rekordně krátké době agentura ČTK. Během 200 minut bylo prodáno v její prodejně prvních 60 000 výtisků po 10 Kč. Spekulanti ji prodávali v dlouhé frontě čekajících za 20 až 30 korun.


12.01.1990

Návrh ústavního zákona má umožnit politickým stranám odvolat své poslance ze zákonodárných sborů. KSČ tak podle vlastního rozhodnutí zruší mandát 90 poslancům Federálního shromáždění. Na jednání rozhodujících politických sil ČSSR bylo dohodnuto, že strana, která se chce zúčastnit červnových voleb, musí mít do poloviny dubna nejméně 10 000 členů nebo do té doby předložit právoplatný seznam podpisů stejného počtu obyvatel, kteří by kandidaturu určité strany schvalovali. Aby strana získala mandát, musí ve volbách obdržet nejméně pět procent hlasů.


13.01.1990

Divadelní obec jako dobrovolnou, otevřenou a nezávislou organizaci českých a moravských divadelníků založilo prvních 40 herců a divadelních umělců. Dosud existující Svaz českých dramatických umělců ukončí 20. ledna svoji činnost.


13.01.1990

Klub Milady Horákové ustavilo prvních 300 občanů, mezi nimi její sestra Věra Tůmová, mnoho bývalých funkcionářů Čs. strany národně socialistické a političtí vězňové z 50. let. Dobrovolné seskupení bude se ve své činnosti řídit demokratickými zásadami v duchu humanitních ideálů T. G. Masaryka, pro něž neprávem obviněná a popravená Milada Horáková celý svůj život pracovala.


13.01.1990

Pamětního pochodu Jana Palacha z Neratovic do Všetat, kde je pochován, se zúčastnily stovky občanů, kteří si připomněli smutnou událost před 21 lety, zejména neuvěřitelnou statečnost v úsilí o záchranu demokracie a svobody v naší zemi.


14.01.1990

Písničkář Karel Kryl pořádá koncertní turné po Československu, kde by rád pobýval jako čs. občan a ne jako valutový cizinec s azylovým pasem, jehož podmínky platnosti jsou i po demokratických změnách neadekvátní. Zatím nemá stále právo, aby si "pověsil klobouk" (podle výroku Jiřího Voskovce) a celá série jeho vystoupení jde na konto dovolené.


15.01.1990

Začala jednání o odchodu sovětských vojsk na ministerstvu zahraničních věcí. Současně vydala Česká státní pojišťovna zprávu o tom, že v loňském roce likvidovala 530 škod, které souvisely s pobytem sovětských vojsk na území ČSSR, jsou zaviněny výjezdy sovětských jednotek i mimo vyhrazené prostory. Jiná zpráva o pobytu okupačních vojsk uvádí, že v některých městech se počet příslušníků sovětské armády a jejich rodin přibližuje počtu původních obyvatel. Ti jsou právem rozhořčeni vykupováním zboží v obchodní síti, zabíráním mnoha budov, městských ploch, zemědělských pozemků, zvláště pak jejich devastací a ničením. Množství vojenské techniky a mnohdy i nácvik bojové činnosti uvnitř měst rozhodně nepřispívají k pocitům náklonnosti. To potvrzují otevřené dopisy Občanského fóra ve Vysokém Mýtě nebo ve Frenštátě pod Radhoštěm, které požadují neodkladné a rychlé stažení okupačních sovětských jednotek.


15.01.1990

Generální prokuratura vydala zprávu o šetření v pražských interhotelech, které řídil nově jmenovaný městský prokurátor Tomáš Sokol. Ve všech dosud prověřovaných hotelích existovala minimálně jedna místnost, kterou měli v minulosti k dispozici pracovníci ministerstva vnitra, přitom místnosti nebyly zvlášť označené nebo odlišené. Ve všech byly monitory, které přenášely dění v hotelu kamerami instalovanými na různých místech hotelů. Také zásahy do telefonní sítě nasvědčují nezákonnému odposlechu nebo k pořizování obrazových záznamů. Ve všech případech dojde v souladu s čs. právním řádem k nápravě, aby byla respektována práva a svobody občanů v plné míře.


15.01.1990

V Čs. rozhlase byla ustavena redakce náboženského vysílání a jedním z pracovníků bude páter Miloslav Fiala. Bude vysílat také přímé přenosy nedělních bohoslužeb.


16.01.1990

Cenu Anatolije Sacharova, kterou uděluje Evropský parlament významným osobnostem, jež se zasahují o zlepšení vztahů mezi Východem a Západem, převzal ve Štrasburku předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček.


16.01.1990

Ve výroční den protestního činu studenta Jana Palacha před 20 lety, promluvil na pietním shromáždění v Praze prezident republiky Václav Havel. Podobná vzpomínková shromáždění se konala po celé zemi téměř ve všech větších městech a nesla se v duchu odkazu "Jane Palachu, tvůj národ se probudil".


16.01.1990

Podle sdělení ministra vnitra byly zrušeny vojenská správa vyšetřování StB na úrovni centra i v místech, dále všechny útvary, které se zabývaly v komunistickém totalitním režimu tzv. bojem proti vnitřnímu nepříteli (ať již to byly církve, různá seskupení, hromadné sdělovací prostředky atd.). Současně byli zbaveni řídící pracovníci těchto útvarů svých funkcí. Na svolaném shromáždění bývalých příslušníků vnitra, kteří museli opustit svá zaměstnání po srpnu 1968, jim bude umožněn návrat do činné služby.


17.01.1990

80 000 zájemců o soukromé podnikání z celé republiky je už zaregistrováno u Sdružení čs. podnikatelů, které poskytuje nejen odborné poradenství, ale rovněž se podílí na vypracování nových zákonů, napravit četné deformace nevyhovujícího obchodního rozpětí ve službách, kam se rovněž zaměřuje mnoho žadatelů o podnikatelskou licenci.


18.01.1990

Novým rektorem Univerzity Karlovy byl zvolen Radim Palouš, dlouholetý pedagogický pracovník a funkcionář, propuštěný ze zaměstnání po podpisu Charty 77, který pracoval také jako topič - avšak v listopadu 1989 se stal jedním z představitelů školské komise Občanského fóra.


18.01.1990

Dalšími rektory, jmenovanými prezidentem republiky, se stali Miroslav Kusý, rektor Univerzity Komenského v Bratislavě, Josef Jařab, rektor Univerzity Palackého v Olomouci a Milan Jelínek, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Brně.


19.01.1990

Ve Všetatech na Mělnicku se konal pietní akt k uctění památky rodáka Jana Palacha za účasti široké veřejnosti a zástupců vlády. U hrobu v urnovém háji položili květiny a v místním kostele sv. Petra a Pavla vzpomínku zakončila mše.

Teprve nyní, po jedenadvaceti letech, došel k naplnění víry význam tragické oběti v lidskou spravedlnost, svobodu a humanitu.


20.01.1990

První setkání bývalých politických vězeňkyň z let 1948-60, které patří k zakládajícím členkám nově vzniklé Konfederace politických vězňů, se hlásí k programovým zásadám Občanského fóra. Tyto ženy odsouzené k vysokým trestům většinou ve vykonstruovaných politických procesech budou vyhledávat, shromažďovat a zveřejňovat dokumenty a ověřená svědectví z do totalitního státu, jehož důsledkem byly protiprávní procesy a rozsudky z let 1948-89.


20.01.1990

V celé zemi na mnoha místech se konaly schůze a shromáždění politických stran a hnutí nebo zasedaly jejich ústřední výbory, připravující celostátní sjezdy.


23.01.1990

V mnoha místech sovětských posádek se konají manifestace občanů, požadující odchod okupantských vojsk do zahájení červnových svobodných voleb v naší zemi. Uvolnit prostory, sklady, byty, zlikvidovat zastaralé kotelny, znečišťující ovzduší, vracet zabrané budovy, aby po náležitých a nákladných úpravách po jejich devastaci mohly sloužit původním účelům. Velmi aktuální je vrácení pozemků zemědělským podnikům, jimž byla nezákonně zabrána, vyčíslení výše škod z ušlého zisku z produkce, v lesních prostorách byly nedovoleně pokáceny a zničeny stovky hektarů lesa, přičemž dřevní hmota byla zcizena, zničilo je dále budování zákopů a krytů pro vojenskou a bojovou techniku, vážně jsou havarijně znečištěny podzemní vody.


23.01.1990

Zpřístupnění Královské zahrady sleduje celkové oživení a pozvednutí Pražského hradu, neboť její prostory se staly na dvě poslední desetiletí pečlivě střežené tak, jak byl stále důkladněji od lidí odtrženou osobou prezident republiky, který tu ve vile našel své bydliště.


25.01.1990

V rozhlasovém pořadu Občanského fóra byla opakovaně vysílána zpráva Nezávislého tiskového střediska (vzniklo v listopadových dnech 1989), že na přelomu ledna února se chystá za režie představitelé starého režimu státní převrat. Federální ministr vnitra a poté i koordinační centrum OF označili tyto obavy za nepotvrzené a vyslovili podezření, že může jít o záměrné dezinformace.


25.01.1990

V letech 1968-71 ukončilo členství v KSČ 465 000 osob, z toho 395 000 bylo členství zrušeno a 70 000 členů bylo vyloučeno. Jak uvedl tiskový mluvčí politického výkonného výboru ÚV KSČ J. Hora, z řad bývalých členů po listopadu 1989 bylo přijato do strany 217 osob.


25.01.1990

Padesát tisíc dolarů za sochu Stalina požaduje Občanské fórum ze Zábřehu na Šumperku, jak sděluje Franfurter Allgemeine Zeitung a další zahraniční listy včetně vysílání Svobodné Evropy. Socha je umístěna po sejmutí v místním kamenosochařství, je svým způsobem "evropskou raritou". Získané prostředky budou použity na rekonstrukci a dovybavení místní nemocnice.


25.01.1990

Sebevraždu Jiřího Bečváře, zástupce náčelníka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kterou spáchal 2. ledna použitím svěřené služební zbraně, prokázalo šetření vojenské prokuratury Příbrami. Nezanechal dopis na rozloučenou, lze soudit, že jeho rozhodnutí bylo ovlivněno nepříznivým zdravotním stavem a složitou osobní situací vyvolanou obavami o sebe a o rodinu.


26.01.1990

Od Stalinových 70. narozenin v roce 1951 stála v Komárově na Berounsku na dvoumetrovém podstavci tři metry dvacet centimetrů vysoká jeho socha, těžká třicet metráků. Pískovec, z něhož povstala, byl z těch míst v Brdech, kde sídlil za druhé světové války partyzánský odboj. Občané Komárova se rozhodli sochu prodat některému ze zahraničních zájemců a soukromých sběratelů politických symbolů, kteří se přihlásili z Rakouska, Velké Británie, Japonska a Kanady.


28.01.1990

Delegáti sjezdu mládeže se shodli na vytvoření nového Svazu mladých, která má být samostatnou, společenskou a dobrovolnou organizací mladých lidí, nezávislou na jakékoli politické straně či síle. Nový Svaz mladých je si vědom, že je jednou z mládežnických organizací, s nimiž chce spolupracovat na základě rovnoprávnosti. Rovněž chce být aktivně účasten v mezinárodním mládežnickém, studentském a dětském hnutí.


28.01.1990

Demonstrace za odchod sovětských vojsk se konala v Olomouci za účasti 20 000 lidí - tento počet odpovídá množství sovětských vojáků, civilních pracovníků a jejich rodinných příslušníků, kteří na Olomoucku pobývají od srpna 1968.


30.01.1990

Rekonstrukci poslaneckého sboru byly věnovány samostatné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Místo 80 poslanců obou sněmoven, kteří v minulých dnech rezignovali, nebo byli odvoláni, byli zvoleni noví členové poslaneckého sboru s výraznou podporou Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. Nadpoloviční většinu nemá nyní žádná z politických stran či bezpartijní poslanci. KSČ má necelých 40 % poslaneckých míst.


30.01.1990

Deska se zněním zákona "T. G. Masaryk zasloužil se o stát" z 26. února 1930 bude znovu odhalena ve vstupní hale budovy Federálního shromáždění ke 140. výročí narození TGM 7. března, jak o tom rozhodlo předsednictvo.


30.01.1990

Svaz českých dramatických umělců končí svou činnost jako instituce, jejíž genetický kód kdysi formovala stalinistická ideologie a jejíž znovuvytvoření v letech sedmdesátých vyvolala neostalinistická garda českých normalizátorů, jak uvedli ve své rezoluci účastníci likvidačního sjezdu, zastupující divadlo (nově vzniklá Divadelní obec), film, televizi (obnovený FITES - Filmový a televizní svaz) a rozhlas (nově založený Svaz rozhlasových tvůrců). Vznikly i lepší podmínky pro bývalý časopis Scéna, jeho náklad je nyní dvojnásobný a rozsah rozšířený na 16 stran. Nový šéfredaktor Jan Dvořák se svými spolupracovníky chce překonat naši izolaci v Evropě i ve světě a působit i v mezinárodním kontextu k posílení sebevědomí čs. divadla, filmu, rozhlasu a televize, tak pošramocené v uplynulých letech.


30.01.1990

V olomoucké arcidiecézi je postupně obnovováno 11 mužských řeholních řádů, jejichž činnost byla v roce 1950 zastavena, ale ve skutečnosti se rozvíjela tajně ve složitých podmínkách posledních 40 let. Na rozdíl od ženských řádů, které jsou zaměřeny na pomoc trpícím, od mužských se očekává rozvoj duchovní správy na farnostech, pastorační a vzdělanostní činnost.


31.01.1990

V Praze začala podpisová akce za zrušení StB. Její pořadatelé mají obavy, že bývalí příslušníci StB nejsou plně odzbrojeni, mohou být držiteli zbraně i mimo registraci ministerstva vnitra. Mezi lidmi roste strach z anonymity StB a tím se snižuje akceschopnost občanského hnutí. Smyslem podobných akcí a demonstrací je dát na vědomí, že národ nespí a jakékoli pokusy o zastrašování se setkají s rozhodným odporem veřejnosti.související texty:

1990 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.