www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
lednové události

Upevnění totalitní moci, sovětská okupace ("dočasný pobyt sovětských vojsk"), výrazné personální změny, které realizoval Gustáv Husák se "zdravým jádrem" na všech rozhodujících místech v KSČ a státní správě - tím začalo období, jemuž se říkalo po komunisticky "normalizace". Tak to ostatně požadoval moskevský protokol z 26. srpna 1968, kde bylo tohoto termínu poprvé použito. Byl to vlastně paradox ve společenské realitě, protože normalizace byla vnímána širokou veřejností vesměs negativně. Zemi opustily desetitisíce lidí, dokud nebyly znovu uzavřeny hranice do západních států, namísto někdejšího nadšení se šířily rezignace, apatie, deziluze, deprese a strach. Ve skutečnosti začala hluboká destrukce života v jednotlivých orgánech, organizacích a posléze v celé společnosti.


Obnovení cenzury a další nezákonná ustanovení proti vzdoru a naopak potlačení dřívější reformní linie a názorů s nálepkou "pravicového oportunismu" je znovu v rukou orgánů "partaje" a ministerstva vnitra. Byly obnoveny mocenské nátlakové mechanismy znovuustavením ideologické komise ÚV KSČ. Všechna média byla přinucena spustit kampaň proti osobnostem Pražského jara 1968 a proti jednotlivým tvůrčím svazům včetně Svazu českých novinářů, namísto dřívějších dohod o spolupráci se uplatňuje politické zastrašování, ekonomický tlak a naopak se podporují zákulisní intriky. Nová vedení musí bezpodmínečně plnit oficiální stranickou linii. Normalizace znamenala také likvidaci prakticky všech kulturně orientovaných časopisů, sborníků a revuí s celostátním, ale i regionálním dosahem.




01.01.1970

V organizaci dokumentárního a zpravodajského Krátkého filmu došlo k tuhé centralizaci bývalých šesti studií do jediného útvaru, který byl podřízen přímo řediteli. S tím souvisela četná kádrová opatření.


01.01.1970

Šéfredaktorem Hlavní redakce armády, brannosti a bezpečnosti Čs. televize (později ÚRABB) se stal Miloslav Broumský.


01.01.1970

Novým ředitelem televizního studia Čs. televize Brno byl jmenován František Motyčka namísto Vladimíra Hrouzka.


04.01.1970

Vasil Biĺak oznámil Čestmíru Císařovi, že nebude vyslán do Belgie, jak se původně zamýšlelo. Označil přitom Brusel za hnízdo nepřátelských rozvědek, které vznikly kolem EHS a NATO. Namísto něho odjel do Bruselu V. Koucký, odvolaný z Moskvy.


05.01.1970

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo přípravu plenárního zasedání ústředního výboru, zejména návrh usnesení k výměně členských legitimací, spojené "s dokončením očisty strany od revizionistických a pravicově oportunistických živlů", dále návrh kádrového pořádku (nomenklatury) a změnu ve funkci náčelníka hlavní správy kontrarozvědky ministerstva vnitra.


05.01.1970

V. Biĺak, Lubomír Štrougal a J. Piller byli pověřeni sdělit Alexandru Dubčekovi, že nebude-li rezignovat na členství v ÚV KSČ a ÚV KSS, bude vyloučen ze strany.


05.01.1970

Miroslav Sulek, bývalý ředitel ČTK, byl jmenován mimořádným velvyslancem v Rumunsku.


05.01.1970

Časopis byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v ČSR - Tribuna - byl vyznamenán Řádem práce u příležitosti prvního výročí založení. Vyznamenání převzal šéfredaktor Oldřich Švestka.


05.01.1970

Rudé právo přineslo rozhovor s G. Husákem "Proč byl leden nutný". Mezi lidmi se šířil dobový slogan "Narodil se nový Rusák, jmenuje se Gustáv Husák".)


06.01.1970

Jan Fojtík hovořil na Vysoké škole politické o ideologických problémech a úkolech v práci KSČ.


06.01.1970

Rudé právo otisklo ve zvláštní příloze Teze ÚV Komunistické strany Sovětského svazu k 100. výročí narození V. I. Lenina.


06.01.1970

V Praze zemřel Emanuel Famíra, jeden z komunistických aktivistů levičácké skupiny Josefa Jodase, která se stavěla proti Pražskému jaru 1968 a její členové přivítali okupaci.


07.01.1970

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty rozhodlo o zrušení členství FITESu (Svazu filmových a televizních tvůrců) v Národní frontě.

K ostatním tvůrčím a uměleckým svazům vzneslo požadavek přehodnotit minulá stanoviska, zrušit rezoluce, prohlášení a usnesení z let 1968 - 69, distancovat se od politických emigrantů a plně podporovat konsolidační a normalizační úsilí strany a vlády.


07.01.1970

Rudé právo otisklo rozhovor s předsedou Ústřední a revizní komise KSČ M. Jakešem o stranických rehabilitacích pod titulkem "Jak je to se žádostí o stranickou rehabilitaci?"


08.01.1970

Novým rektorem Karlovy univerzity byl jmenován MUDr. Bedřich Švestka.


08.01.1970

Rudé právo otisklo článek pplk. Jiřího Hečka "Oč šlo ve Vojensko-politické akademii", kde byl rektorem reformista V. Mencl.

V listě je otištěno též prohlášení ČTK, že propustila Dušana Havlíčka, bývalého zpravodaje v Ženevě k 1. prosinci 1969 (v srpnových dnech 1968 působil jako vedoucí tiskového oddělení ÚV KSČ) ze svých služeb a podala na něho trestní oznámení. V té souvislosti cituje britský list Guardian, který označil D. Havlíčka jako "cenného přítele západních dopisovatelů v Praze" a zároveň tentýž list sdělil, že požádal o azyl ve Švýcarsku.


10.01.1970

ČÚTI (Český úřad pro tisk a informace) zastavil vydávání časopisu Analogon.


10.01.1970

Rudé právo otisklo článek J. Vaňka "Neuskutečněná ambice samozvaných vůdců národa" o činnosti zrušeného Klubu 231.

Další článek napsal Zdeněk Hoření na téma "Krize na objednávku", připomínající lednové události z roku 1969 v souvislosti s upálením Jana Palacha.


12.01.1970

Předsednictvo ÚV KSČ projednávalo kádrové změny a situaci v čs. kinematografii. Konstatovalo, že většina tvůrců a vedoucích pracovníků Čs. filmu dosud setrvává na pozicích pravicového oportunismu. Uložilo do jednoho měsíce realizovat zásadní kádrové změny na vedoucích funkcích státního filmu.


12.01.1970

Sekretariát ÚV KSČ schválil složení stálé komise pro otázky boje proti antikomunismu při ideologickém oddělení ÚV KSČ.


12.01.1970

Dřívější pracovník ideologického oddělení Dušan Havlíček byl vyloučen ze strany a z funkce vedoucího oddělení státní administrativy byl odvolán Michal Benčík.


12.01.1970

Ministerstvo vnitra ČSR oznámilo odhalení protistátní trockistické organizace, která používala při své práci konspirativní metody a usilovala o narušení konsolidačního (normalizačního) procesu. Pokoušela se vybudovat nižší články na celém území republiky.


13.01.1970

Bratislavský komunistický deník Pravda zahájil seriál článků "Kapitoly o vedení psychologické války proti ČSSR", které se zabývaly úlohou západoevropských rozhlasových a televizních stanic v období Pražského jara a v roce 1968.


14.01.1970

Gustáv Husák, Ludvík Svoboda a Oldřich Černík přijali představitele hlavního velení spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy v ČSSR A. M. Jamščikova při jeho odchodu z naší země. Byl mu udělen Řád rudé zástavy. Zároveň byl přijat nový velitel K. G. Kožanov a jeho zástupce P. F. Tjurněv.


14.01.1970

Rudé právo otisklo prohlášení politických a ekonomických funkcionářů pod názvem "Výzva k aktivní angažovanosti".


14.01.1970

Další článek "Karta, která jim nevyšla a nevyjde" o zasedáních vysočanského sjezdu a ÚV KSČ ze srpna 1968, sepsali redaktoři Karel Vaněk a František Ryba.


15.01.1970

V Moskvě se konala schůzka představitelů 28 evropských komunistických stran a jednala o kolektivní bezpečnosti a míru v Evropě.


15.01.1970

Ve Filmovém studiu Barrandov byly rozpuštěny ideově umělecké rady při jednotlivých tvůrčích skupinách.

Zároveň se konal aktiv komunistů a vedoucích pracovníků Čs. filmu a v Rudém právu byl otištěn rozhovor s novým ředitelem Čs. filmu Jiřím Puršem.

Novým ústředním dramaturgem se stal Ludvík Toman, předchozí ředitel Alois Poledňák byl kriminalizován.


16.01.1970

Prezident republiky jmenoval opět generálním prokurátorem J. Feješe.


16.01.1970

Alexander Dubček odcestoval do Ankary, aby nastoupil úřad čs. velvyslance v Turecku. (akce StB Bukanýr)


16.01.1970

Ředitelem plzeňského studia Čs. rozhlasu byl jmenován dosavadní tajemník ONV v Karlových Varech B. Dobrý a s bývalým ředitelem V. Semrádem bylo zavedeno disciplinární řízení.


17.01.1970

Rudé právo otisklo článek Jiřího Hečka o odhalení trockistické "Revoluční socialistické strany".


19.01.1970

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo návrh dopisu k výměně členských legitimací, spojenou s prověrkou a pohovory, šlo o nejmasovější stranickou akci ("čistku"), která se týkala více než 1,5 miliónu členů strany.

Dále zastavilo trestní stíhání Rudolfa Baráka a projednalo jeho žádost o stranickou rehabilitaci. Uvolnilo V. Pavlendu z funkce člena předsednictva. Přijalo požadovanou rezignaci Alexandera Dubčeka na členství v ÚV KSČ a ÚV KSS. Zároveň byla projednána také rezignace Oldřicha Černíka.


19.01.1970

Ministr kultury ČSR jednal s predestinovanými členy uměleckých rad: za divadelníky s V. Vejražkou, za hudebníky s J. Pauerem a za výtvarníky s A. Zábranským.


20.01.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala zprávu o soudních rehabilitacích, informaci o sdružení Levá fronta, o situaci a mládežnickém hnutí a disciplinární řízení s M. Jelínkem, bývalým šéfredaktorem Mladé fronty. Dále souhlasilo s odvoláním většího počtu posluchačů ze studia Vysoké školy politické.


20.01.1970

Vojenská prokuratura v Příbrami zahájila šetření ve věci velitele Západního vojenského okruhu Stanislava Procházky v souvislosti s jeho činností v srpnu 1968 (vybudování záložního stanoviště a umožnění útěku Vladimíra Toska, televizního komentátora za hranice).


21.01.1970

V Praze se konala třídenní mezinárodní vědecká konference "O leninském pojetí vedoucí úlohy strany jako základním principu socialistické výstavby".


21.01.1970

Rudé právo přineslo stať Gustáva Husáka "Leninské učení o straně a československá realita", která byla otištěna také v časopisu Otázky míru a socialismu číslo 1/1970.


21.01.1970

Předsednictvo Městského výboru KSČ za řízení Antonína Kapka rozhodlo zavést stranické řízení se všemi členy bývalého vysokoškolského výboru KSČ v Praze.


22.01.1970

Bratislavská Pravda přinesla rozhovor s M. Hruškovičem "Nepřehlédnout činy, které oslabily stranu a rozvrátily společnost".


23.01.1970

Oldřich Černík žádá v dopisu o uvolnění z funkcí předsedy vlády a člena předsednictva ÚV KSČ.


23.01.1970

Rudé právo otiskuje článek J. Pillera "Naše předpoklady v roce konsolidace".


26.01.1970

Schůze předsednictva ÚV KSČ projednala ideové pojetí oslav výročí "vítězného února", změny ve funkcích vedoucích tajemníků OV KSČ, rezignaci Oldřicha Černíka, který v dopisu mj. napsal, že "včas jsme nerozpoznali skryté snahy pravicově oportunistických a protisocialistických sil o získání mocenských pozic". Dále přijalo rezignaci K. Poláčka na funkci člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy Ústřední rady odborů. Na funkci člena předsednictva ÚV KSČ a prvního tajemníka ÚV KSS rezignoval také Š. Sádovský.


26.01.1970

Časopis Novinář ve svém 1. čísle 1970 přinesl stať G. Bareše "V. I. Lenin a publicistika", dále kapitoly z Leninova života a zprávy o činnosti orgánů z prosince 1969. Představil nového předsedu Ústředí novinářů ČSSR, kterým se stal Miloš Marko (v prosinci 1969 povolaný zpět do funkce ředitele Čs. rozhlasu v Bratislavě).


27.01.1970

Předseda vlády ČSR J. Kempný zaslal všem ministrům dopis se žádostí, "aby věnovali osobní pozornost průběhu očisty svých resortů od protisocialistických a pravicových sil" a do konce února mu zaslali vyhodnocení těchto prověrek.


27.01.1970

V Praze se konal aktiv pracovníků ČTK o zvýšení politické angažovanosti ve zpravodajství a v další publikační činnosti. O bezprostředních cílech a perspektivách hovořil nový ústřední ředitel ČTK O. Svěrčina.


28.01.1970

Předseda vlády Oldřich Černík požádal prezidenta republiky o uvolnění z funkce. Další žádosti o uvolnění požádali též ostatní členové vlády. Prezident republiky přijal tyto demise a jmenoval Lubomíra Štrougala novým předsedou vlády, J. Korčáka místopředsedou vlády ČSSR a předsedou vlády ČSR, R. Kasku ministrem vnitra, A. Barčáka ministrem zahraničního obchodu, Oldřicha Černíka ministrem pro technický a investiční rozvoj, B. Večeřu ministrem zemědělství a výživy. Zároveň byla zrušena funkce státních tajemníků. Vedením kanceláře prezidenta republiky byl nadále pověřen Ján Pudlák.


28.-30.01.1970

Ústřední výbor na svém třídenním zasedání schválil rezignace Alexandera Dubčeka, Oldřicha Černíka, K. Poláčka, Š. Sádovského, na uvolněná místa členů předsednictva ÚV KSČ zvolil A. Kapka, J. Korčáka J. Lenárta. Dále projednal množství kádrových změn, mj. do funkcí členů sekretariátu ÚV KSČ pověřil J. Fojtíka a nového šéfredaktora Rudého práva M. Moce, do funkce odborového předsedy ÚRO doporučil J. Pillera, do funkce předsedy Svazu čs.-sovětského přátelství D. Hanese.

Z pléna ÚV KSČ odešlo od dubna 1969 do ledna 1970 již 65 členů z původních 110.


29.01.1970

V Praze byl zatčen Jiří Lederer a obviněn z poškozování státu světové socialistické soustavy - příčinou byly zejména jeho články o Polsku, uveřejňované v čs. tisku v letech 1968-1969.


30.01.1970

Na zasedání ustavujícího parlamentu Svazu vysokoškolských studentů byl zvolen předsedou Jaroslav Škvařil.


31.01.1970

Zasedání Čs. federální rady dětských a mládežnických organizací rozhodlo o budování jednotného Socialistického svazu mládeže (SSM).



související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červen



červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.