www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Kámen

Provokační metoda, využívaná StB proti těm československým občanům, kteří se po únoru 1948 snažili odejít bez vědomí komunistických úřadů do zahraničí.


Konkrétně se jednalo o ty, kteří použili nejběžnější cestu, tedy pěšky přes státní hranici do americké okupační zóny Německa.způsob provedení

Akce KÁMEN (ve smyslu "pohraniční kámen") začínala tzv. podstavením tajných spolupracovníků či kádrových příslušníků StB v roli převaděčů přes hranici za úplatu zájemcům o odchod z Československa.


Tyto osoby byly dovezeny do pohraničí přímo z Prahy ve vozidlech StB nebo byly v oblasti vyzvednuty na smluveném místě a dovedeny na "státní hranici", která byla ale jen inscenována v bezpečné vzdálenosti od skutečné hranice. Přitom StB využívala noční tmy a neznalosti terénu převáděných osob.


Pro účely akce KÁMEN byla využívána například lokalita v okolí Všerub u Domažlic. Zde u "hranice" došlo buď k předstíranému dopadení skupiny pohraniční hlídkou SNB, při němž se podařilo převaděčům "uniknout" do zahraničí, nebo akce pokračovala složitým divadlem.


Uprchlíci "překročili" státní hranici, kde byli zastaveni údajnou hlídkou německé pohraniční policie a dovedeni do falešné úřadovny polního důstojníka americké vojenské kontrarozvědky (CIC).


Zde byli v aranžovaném prostředí údajné americké kanceláře podrobeni zpravodajskému výslechu, při němž vypověděli o své činnosti proti režimu, o spolupracovnících při této činnosti žijících dosud v ČSR, někdy i napsali pro tyto osoby dopisy doporučující doručitele a předali případné zbraně.

Po výslechu na úřadovně CIC uprchlíci odcházeli do tábora, přitom ovšem "zabloudili" na území ČSR nebo byli na "německém území" přepadeni hlídkou SNB, byli zatčeni a "uneseni" do ČSR.


Poté byli "uprchlíci" vyšetřováni StB s využitím informací, které o sobě sami dobrovolně vypověděli na "úřadovně CIC" a odsuzováni k vysokým trestům vězení. Informace získané při akci pak StB dále využívala proti lidem dosud žíjícím v Československu.


Příslušnící StB i jejich tajní spolupracovníci se při akcích KÁMEN obohacovali okrádáním zatčených, někdy na vlastní pěst organizovali i soukromé podniky tohto druhu, přičemž docházelo i k vraždám uprchlíků ze zištných důvodů.kdo akci prováděl

Podle dosavadních poznatků prováděly akce KÁMEN oblastní úřadovny StB v Karlových Varech, Plzni a Českých Budějovicích a 3. (výpadové) oddělení IV. sektoru skupiny BAa MV (velitelství StB) a snad řada dalších součástí StB. V roli amerického důstojníka často vystupoval schopný agent IV. sektoru Amon Tomašoff. StB při inscenování akcí vycházela z existence skutečných služeben CIC.


Osoba asi nejpovolanější, proslulý estébák Miroslav Pich-Tůma, v roce 1956 uvedl, že akci vymyslel krátce po Únoru 1948 velitel oblastní úřadovny StB v Plzni JUDr. Josef Stehlík. Počet provedených akcí KÁMEN jde pravděpodobně do desítek ale dosud se podařilo doložit a zdokumetovat průběh jen některých. Dosud nebyly objeveny tehdejší informace StB všeobecnější povahy nebo souhrnná vyhodnocení.


Akce KÁMEN byla asi nejdrzejší formou provokací komunistické Státní bezpečnosti.


související texty:

akce Bukanýr

akce Kámen

akce Kněz

akce Neptun

akce Panenka

akce proti redakci časopisu Svědectví

akce Vlna I,  akce Vlna II

akce Zahradník

StB - úvodní část

   

autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.