www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Zahradník

"V komplexu komunistické výchovy bude třeba zintenzivnit a prohloubit ateistickou výchovu mezi žáky školy a vhodnými argumenty a příklady bojovat proti názorům a škodlivým ideologiím, které mohou mezi školní mládež proniknout".


píše ředitel SZTŠ Mělník ing. Fiala v dopise, zaslaném O-StB Mělník dne 2.6.1982někteří zúčastnění:

Čestmír Böhm   (vyjádřil se pouze ústně),
student IV. ročníku KS při SZTŠ Mělník
vlastní magnetofonovou nahrávku písní a skladeb Karla Kryla a nahrávky III. festivalu tzv. II. kultury,
se spolužáky ze SZTŠ diskutuje o náboženských otázkách,
vlastní náboženskou literaturu (Bible, náboženský zpěvník),
stýká se s farářem Josefem Dolistou z Mělníka,
vystupuje proti SSM.

 
 

Ondřej Vanke   (vyjádření)
student IV. ročníku KS při SZTŠ Mělník


Jiří Vrba   (do této chvíle nebyl kontaktován)
student IV. ročníku KS při SZTŠ Mělník
pasivní při jednání SSM, liknavě odevzdává peníze za známky SSM,
poslouchá rádio Svobodná Evropa.

Soňa Horová   (do této chvíle nebyla kontaktována)
studentka IV. ročníku KS při SZTŠ Mělník
kamarádka Böhma, Vrby a Vankeho,
pouze papírové členství v SSM,
vlastní Bibli,
při rozhovoru s pramenem uvedla, že věřící nemají lehký život, že jsou u nás pronásledováni
a nemají svobodu.

 

a také:

IVANA (krycí jméno),   (odmítla se vyjádřit)
studentka IV. ročníku KS při SZTŠ Mělník
důvěrník StB (svazek č. 33360), založen u O-StB Mělník 15.7.1980
vlastní příběh:

V létě 1981 přivedl zájem o náboženskou tématiku několik studentů vyšších ročníku mělnické Střední zemědělské technické školy (SZTŠ) k P. Josefu Dolistovi. Hledali u něj odpovědi na otázky, které jim tehdejší společnost nemohla zprostředkovat. Někteří z nich byli věřící.


Později se z nahodilých schůzek vyvinula pravidelná středeční setkání, na kterých se diskutovalo. V pozdější době se k nim připojily ještě dvě studentky. Dále se však již skupina nerozšiřovala.


Schůzky se nejdříve konaly v budově mělnického proboštství. Poté, co P. Josef Dolista zaznamenal zvýšenou pozornost ze strany státních orgánů o svou osobu, se studenti raději začali scházet v soukromém bytě.


Netušili však, že místní StB je o jejich názorech a aktivitách pravidelně informována jejich spolužačkou ze stejné třídy. Poslední setkání proběhlo 7.4 1982.


Mělnické oddělení StB situaci monitorovalo. Blížily se však maturity a hrozilo "dostudování". Bylo nutné jednat. A tak 8.4.1982 bylo na O-StB Mělník předvoláno celkem 7 studentů Střední zemědělské technické školy "k podání vysvětlení". Výslech byl také zaměřen na vyšetření činnosti P. Josefa Dolisty.


Po návratu z výslechu byli studenti několik dní zamlklí a zahledění do sebe. Také začali hledat donašeče. Obrátili však svou pozornost nesprávným směrem, jak na další konspirativní schůzce 15. dubna s uspokojením konstatovala Ivana. Toho dokázala využít a o situaci ve třídě dále průběžně informovala svého řídícího pracovníka.


Ve dne 19. a 21. května 1982 byli někteří studenti vyslechnuti ještě jednou. Předvolány byly i dvě výše zmiňované studentky z nižších ročníků a také manželé Slavíkovi, vychovatelé z internátu SZTŠ, kteří se znali s P. Josefem Dolistou a o schůzkách u něj věděli.


O celé záležitosti a provedených vlastních opatřeních, informovala StB vedení školy a svazácké organizace.


důsledky:

Pedagogická rada SZTŠ pod vedením ředitele školy ing. Rudolfa Fialy přerušila dne 19.5.1982 studentům IV. ročníku Böhmovi a Vankemu studium a zároveň podala školskému odboru středočeského KNV návrh na zahájení vylučovacího řízení a OV SSM návrh na vyloučení ze SSM. Několik dní před maturitou.


Dalším 7 studentům a studentkám byly rozhodnutím pedagogické rady sníženy známky z chování o jeden až dva stupně. To automaticky znamenalo znemožnění přijetí na jakoukoliv vysokou školu v republice.


Manželům Slavíkovým byla ředitelem školy vyslovena nedůvěra k jejich výchovné práci a byl jim k 30.6.1982 ukončen pracovní poměr.
... a na závěr:

IVANA byla jedním z nejmladších spolupracovníků StB vůbec. Spolupráce s ní byla navázána v době, kdy ji bylo 16 let a byla využívána jako důvěrník při Československé spartakiádě.


Na rozdíl od svých spolužáků úspěšně odmaturovala a pokračovala ve studiu na Vysoké škole zemědělské.


Již na konci roku 1982 sama kontaktovala svého "řídícího orgána" a uvedla, že je ráda, že může zase spolupracovat s orgány O-Stb Mělník. Sdělila, že dříve nemohla vyvolat kontakt, protože neměla žádné poznatky StB charakteru. Uvedla, že se na VŠ v Praze - Suchdole již aklimatizovala a že kontakty mezi ní a ŘO mohou být.... pravidelné.....
související texty:

akce Bukanýr

akce Kámen

akce Kněz

akce Neptun

akce Panenka

akce proti redakci časopisu Svědectví

akce Vlna I,  akce Vlna II

akce Zahradník

StB - úvodní část

   

autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 52

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.