www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Bukanýr

Pod krycím názvem BUKANÝR sledovala I. správa FMV (Hlavní správa rozvědky) v roce 1970 československého velvyslance v Turecku a bývalého prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka.

O odvolání Alexandera Dubčeka z funkce předsedy Federálního shromáždění a jeho jmenování velvyslancem v Turecku ústřední výbor KSČ rozhodl 24. září 1969. Prezident republiky Ludvík Svoboda jej pak mimořádným a zplnomocněným velvyslancem jmenoval 16. prosince 1969.


Mezitím Státní bezpečnost připravila akci, jejímž cílem mělo být "zabezpečování úniku informací představujících státní tajemství a zajišťování osobní bezpečnosti nového tituláře ZÚ v Ankaře soudr. A. Dubčeka." Současně s tím měla být "zajišťována aktivita nepřátel kolem jeho osoby a rodiny."


S výsledky akce měl ministr vnitra průběžně seznamovat prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka.Přílet Dubčeka do Ankary

Dubček s manželkou přiletěl do Ankary 26. ledna 1970. A přestože byl na letišti očekáván velkým množstvím novinářů, po uvítání s velvyslanci zemí socialistického tábora ihned odjeli v doprovodu policejních a diplomatických vozů na československý zastupitelský úřad.


O den později se Dubček seznámil s pracovníky československého zastupitelského úřadu a navštívil sovětské velvyslanectví.Rezident

Rozvědka obklopila Dubčeka svými lidmi. Nikoli ovšem, aby jej chránila, ale naopak, aby o jeho aktivitách - kterých se normalizační vedení země obávalo - měla co největší přehled.


Velvyslaneckým radou se stal kádrový příslušník I. správy Ministerstva vnitra a rezident československé rozvědky Škácha. Jeho úkolem bylo vyhodnocovat materiály získané operativní technikou.


Byl zodpovědný za úspěšný průběh akce Bukanýr. V případě potřeby měl být ve spojení se sovětským rezidentem, který mu měl poskytnout spolupráci a součinnost. Jako velvyslanecký rada zastupoval Dubčeka v době jeho nepřítomnosti.Odposlechy

Ještě před Dubčekovým příjezdem byl do Ankary vyslán technik VI. správy FMV, aby nainstaloval v budově velvyslanectví a v rezidenci velvyslance operativní techniku - tedy odposlech.


O odposlechovou techniku v Dubčekově rezidenci se staral další technik VI. správy FMV, legalizovaný v Ankaře jako domovník rezidence.


Odposlech v budově zastupitelského úřadu obsluhoval další kádrový příslušník I. správy FMV a šifrér.Co StB zajímalo

Státní bezpečnost a prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka zajímalo především, s kým se Alexander Dubček v Ankaře služebně i soukromě scházel. Jak trávil pracovní a volný čas. Jaké, kolik a od koho dostával dopisy, jaké dopisy a komu psal včetně jejich obsahů, jeho zdravotní a psychický stav.


Dále rozvědku zajímaly Dubčekovy politické názory na probíhající Husákovu politiku a názory na dobu svého působení ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ.


StB také sledovala a vyhodnocovala, jak se o Dubčekovi píše v místním i světovém tisku.


A v neposlední řadě byly jejím zájmem politické postoje pracovníků československého velvyslanectví, a jaký mají vztah k Dubčekovi.Dubčekův odlet

Dubček se 29. května 1970 vrátil do Prahy. Za necelý měsíc, 24. června 1970, byl z postu velvyslance odvolán. O dva dny později, 26. června 1970 byl vyloučen z KSČ a označen za vedoucího představitele "pravicově-oportunistických sil."


související texty:

Akce Bukanýr

Zpráva o odletu Dubčeka do Istanbulu

Zpráva o příletu Dubčeka do Ankary

Zpráva o situaci na ZÚ v Ankaře, 19.2.1970

Organizační dopis 20.2.1970

Reakce Dubčeka na pozastavení členství v KSČ

Zpráva o situaci na ZÚ v Ankaře, 10.3.1970

Zpráva o situaci na ZÚ v Ankaře, 14.4.1970

Zpráva rezidenta Škáchy, 27.4.1970

Zpráva rezidenta Škáchy, 27.5.1970

Zpráva o činnosti Alexandra Dubčeka v Ankaře, 3.6.1970

Poznatky týkající se některých pracovníků ZÚ v Ankaře

Záznam o společenských stycích


akce Bukanýr

akce Kámen

akce Kněz

akce Neptun

akce Panenka

akce proti redakci časopisu Svědectví

akce Vlna I,  akce Vlna II

akce Zahradník

StB - úvodní část

   

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.