www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost    -  akce Vlna I
plán na přerušení nežádoucího televizního a rozhlasového vysílání

Po zkušenostech s vysíláním Čs. televize a Čs. rozhlasu v srpnu 1968 měl totalitní režim "oprávněný" důvod držet tyto prostředky pod zvlášť přísným dohledem. Chtěl tak v budoucnu obdobné situaci předejít.


Směrnice typového projektu VLNA

Federální ministerstvo vnitra proto v 70. letech zpracovalo "Směrnici typového projektu VLNA", jejímž hlavním úkolem byla "ochrana živého vysílání Čs. rozhlasu a Čs. televize před zneužitím nepřátelskými osobami a před znehodnocením vysílacích zařízení". Směrnice byla vyhlášena 18. října 1977 v příloze č. 3 nařízení ministra vnitra ČSSR 32/1977, kterým byly vydány "směrnice pro činnost SNB při likvidaci záškodnických, teroristických a jiných nebezpečných skupin".Kontrola nad vysíláním

Podle plánu měla mít StB pod kontrolou hlavní redakce, hlasatele a technické složky a provádět "prověrky hlasatelů a hlasatelek zpráv a televizních novin a dalších osob, které se zúčastňují živého vysílání". S využitím všech zpravodajských prostředků měla mít také přehled o státobezpečnostní situaci v rozhlase a televizi a o organizaci a stavu jejich technického provozu.Dvě varianty akce

Projekt VLNA byl zpracován ve dvou variantách. Zatímco první předpokládala "signál o možném zneužití" rozhlasu a televize, druhá počítala s ochranou objektů "před násilným napadením".


Plány pro objekty rozhlasu a televize v Praze vypracovala správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem (X. S-SNB), pro objekty obou médií na Slovensku správa kontrarozvědky v Bratislavě (XII. S-SNB) a pro krajská studia pak jednotlivé krajské správy SNB. Na přípravě a realizaci se podílela i správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. S-SNB).


Akci na "ochranu vysílání" mohl vyhlásit pouze ministr vnitra ČSSR na návrh náčelníka X. S-SNB. V případě "nebezpečí z prodlení" měli právo akci vyhlásit sami náčelníci X., XII. a krajských správ SNB.Dílčí plány Akce VLNA

Na základě "Typového projektu" byly zpracovány dílčí plány: VLNA 1 - zásah v objektech Čs. rozhlasu, VLNA 2 - zásah v objektech Čs. televize, VLNA 3 - zásah v objektech Čs. spojů.


Dvanáct let plány ležely beze změn v příslušných trezorech. Až v létě 1989 byly VLNA 1 a 2 novelizovány jako VLNA I a VLNA II. Plán VLNA 3 zřejmě nebyl od svého vzniku v roce 1979 nikdy aktualizován.
související texty:

akce Bukanýr

akce Kámen

akce Kněz

akce Neptun

akce Panenka

akce proti redakci časopisu Svědectví

akce Vlna I,  akce Vlna II

akce Zahradník

StB - úvodní část

   

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.