www.TOTALITA.cz

vězeňství
TNP - před vznikem zákona o TNP

před 2. světovou válkou

Instutit nucené práce nevznikl v Československu až po Únoru 1948. Skušenosti se zřizováním pracovních táborů (PT), stejně jako právní úprava jejich vzniku a fungování pocházela ještě z doby c.k. monarchie.


Až do roku 1938 byli do táborů zařazované především "... osoby k práci způsobilé, však jí se štítící nebo jinak neuspořádaný život vedoucí ..."


A internace v pracovním táboře nebyla zneužívána k izolaci politicky nepohodlných osob.

po válce

Po 2. svetovej vojne prijala Slovenská národná rada (SNR) nariadenie č. 105/1945 Sb. n. o zriadení pracovných táborov, na základe ktorého vzniklo na území Slovenska v rokoch 1945 až 1948 17 PT. V českých krajinách sa realizovala umiernenejšia forma, do pracovných oddielov boli zaraďovaní trestanci z väzníc krajských súdov a osoby podľa dekrétu prezidenta republiky č. 126/1945 Zb. o všeobecnej pracovnej povinnosti.


Aj po februári 1948 bola právna norma potvrdzujúca vznik a existenciu PT prijatá len na Slovensku. 23. marca 1948 prijala SNR nariadenie č.7 o zriadení pracovných útvarov a o mesiac neskôr aj vykonávacie nariadenie.související texty:

před vznikem zákona o TNP

okolnosti vzniku zákona o TNP

zařazení osob do TNP

zrušení zákona a zánik TNP


znění zákona 247/1948 Sb. (o TNP)


TNP Hronec

TNP Ilava

TNP Jáchymovsko

TNP Nováky

TNP Trenčín

TNP Ústí nad Oravou


TNP v Československu

vězeňství - úvodní strana


autor textu: Jerguš Sivoš

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.