www.TOTALITA.cz

vězeňství
TNP - okolnosti vzniku zákona o TNP

Príprava zákona 247/1948 Sb. (o TNP) začala v polovici roku 1948 a sprevádzala ju ostrá diskusia, ktorá sa týkala najmä výberu osôb a charakteru nových pracovných stredísk. Ministerstvo vnútra pritom využívalo skúsenosti, ktoré získalo PV pri realizácii nariadení o PT na Slovensku.


V polovici septembra prerokovávalo návrh zákona vedenie KSČ a koncom mesiaca aj vláda. Alexej Čepička vystúpil proti presnej definícii skutkových podstát a navrhol zákony formulovať čo najširšie a len prostredníctvom smerníc tlmočiť podrobnosti orgánom, aby širokú formuláciu využili.


Antonín Zápotocký zdôrazňoval, že "... pracovní střediska musejí k práci vychovávat, nikoliv prací trestat" a prikláňal sa ku skupine, ktorá navrhovala, aby sa nové PT nazývali Pracovné výchovné strediská alebo Výchovné pracovné strediská.

Už o týždeň neskôr sa však na programe vlády objavil nový návrh, ktorý potláčal výchovný charakter pobytu v PT a naopak zdôrazňoval nútenú prácu.


19. októbra bol návrh zákona prerokovaný v sociálno-politickom a zdravotníckom výbore NZ, o deň neskôr v ústavno-právnom výbore. S minimálnymi zmenami sa dostal na program 15. schôdze NZ, kde bol 25. októbra 1948 schválený.


TNP zriaďovalo MV s cieľom, aby osoby do nich zaradené "... mohli byť vychovávané pre prácu ako občiansku povinnosť a aby mohla byť využitá ich pracovná schopnosť v prospech celku." , najmä "... na splnenie jednotného hospodárskeho plánu."související texty:

před vznikem zákona o TNP

okolnosti vzniku zákona o TNP

zařazení osob do TNP

zrušení zákona a zánik TNP


TNP Hronec

TNP Ilava

TNP Jáchymovsko

TNP Nováky

TNP Trenčín

TNP Ústí nad Oravou


TNP v Československu

vězeňství - úvodní strana


autor textu: Jerguš Sivoš

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.