www.TOTALITA.cz

cenzura
Hlavní správa tiskového dohledu - cenzurní zásahy v ČST

Rudé právo postaru

První záznam HSTD týkající se televize, nese datum 26. ledna 1954. Šlo o starší dokument o výrobě deníku Rudé právo. Figurovaly tam však osoby, které musely z redakce odejít a lámání novin bylo prezentováno "po starém způsobu dle západního vzoru".


Ústřední televizní studio nebylo dosud pro nedostatečné vybavení HSTD předmětem kontroly. Proto byly urychleně vytvořeny předpoklady pro předběžnou cenzuru.


Třetího dubna se cenzor rozhořčil nad tím, že v pořadu Škola humoru byli laureáti označeni jako masová organizace; nepřípustné byly informace o povodni na Dunaji, o epidemii chřipky, grafy, mapy.Zrádce Berija

Z Denní zprávy č. 84 z 30. 4. 1954: "Dne 27. dubna chtělo ÚTS v Praze vysílat ve 20,00 ve filmu Historie prvních májů filmový záběr z 1. máje na Rudém náměstí v Moskvě, kde po delší dobu je kamera zaměřena na tři osoby, které stojí na tribuně Mauzolea. Jsou to soudruh Stalin, soudruh Malenkov a zrádce Berija.


Pracovníci ÚTS upozornění našeho plnomocníka odmítli s tím, že film byl již zpomaleně předveden a kontrolován pracovníky ÚV KSČ (komise stranické kontroly) a pracovníky z Ústavu dějin KSČ, kteří jej pro televizní vysílání schválili.


Plnomocník trval na provedení zásahu, žádal vystřižení té části, kontrola ukázala, že zásah byl správný, protože se skutečně jednalo o zrádce Beriju."

Je třeba něco umět

V roce 1956 se cenzor rozhořčil nad výrokem herce Karla Högra, který v roli ministra v pořadu Dobrý večer pravil, že u práce za několik stovek je třeba něco umět. Nebo když v estrádě Se srdcem divno hrát prohlásil herec Jiří Štuchal, že by se měl zřídit ústav pro zkoumání psychických abnormalit se zřetelem na plánované hospodářství.Kontrola kulis

Před uvedením klasických divadelních her na obrazovky kontroloval cenzor text i kulisy, u původních inscenací vše od námětu, scénáře, pracovní kopie až k hotovému dílu.
Znevažování VB

Kolotoč jednání se roztočil např. v roce 1964 kolem příběhu Stávkující z cyklu Advokátní poradna, který údajně znevažoval Veřejnou bezpečnost. Ústřední ředitel ČST Jiří Pelikán si na postup HSTD stěžoval na ideologickém oddělení ÚV KSČ a zamítnutí scénáře nerespektoval.


Dva dny před plánovaným vysíláním si nechali pořad promítnout náčelníci HSTD spolu s pracovníky oddělení rozhlasu a televize a se dvěma zástupci Hlavní správy VB a po jejich odmítavém stanovisku byl příběh promítnut vedoucím tiskového a ideologického oddělení ÚV KSČ, kteří zákaz uvedení potvrdili.


Mnohé zakázané dokumenty i inscenace měly premiéru až na jaře 1968


související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


tiskový odbor FMV

Ústřední redakce ABaB Československé televize


cenzura - úvodní část


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 86,87,88

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.