www.TOTALITA.cz

cenzura . . .    aneb   Ústřední publikační správa

ÚHEL POHLEDU   (Jarmily Cysařové)

Souhlasím s redaktorem Neffem, pokud hájí vědecké zkoumání totality. Oponuji však jeho názorům na svobodu tisku v osmašedesátém, v roce, který si údajně někteří autoři idealizují - včetně webu Totalita, kde je konstatování, že "od února 1968 redaktoři cenzuru ignorovali a že zrušení Ústřední publikační správy v březnu 1968 potvrdilo status quo". Tato věta je téměř doslovnou citací ze stati o cenzuře, jehož jsem pro můj oblíbený web Totalita autorkou. A nemám na ní co měnit. Pouze dodatek - 26. června 1968 byla novým zněním tiskového zákona zrušena cenzura i Národním shromážděním.K absurditám doby patřilo, že o necelé dva měsíce později po okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy byla týmž Národním shromážděním obnovena.


V inkriminovaném roce jsem byla redaktorkou vnitropolitické rubriky a televizní recenzentkou deníku Práce (tehdy příjmení Vyskočilová) a proto vím, že zvláště od nástupu šéfredaktora Ladislava Velenského cenzura neexistovala. A rovněž televizní program se změnil k nepoznání. Argumentů je bezpočet, ale vymykají se možnosti dopisové reakce na článek. Oproti zavádějícím názorům O.Neffa pouze na základě vzpomínek na období 1948-1989 jsem se v devadesátých letech zabývala a publikovala fakta z historie ČST, implicitně a podrobně na základě archivních materiálů rovněž osmašedesátým rokem. Redaktor Neff, jak z jeho Úhlu pohledu vyplývá, je zřejmě zastáncem téze že tzv.Pražské jaro bylo pouze sporem dvou frakcí ve vedení KSČ. V současnosti si ověřuji návratem k mnohým publikacím historiků a četbou dobových periodik, že se nemýlím v názoru, že Pražské jaro se totalitě vymyká, že je to období velkého vypětí občanské společnosti za svobodu, které vyvrcholilo pookupačním týdnem, po nejvyšší oběti Jana Palacha a při prvním výročí okupace.


Kde jinde než ve vedení KSČ mohl v lednu 1968 spor mezi konzervativci a reformátory startovat? Vždyť ještě v červnu 1967 byla vzpoura spisovatelů proti centrálnímu dirigismu vládnoucí jediné strany potlačena a bezprecedentně jim odebrány Literární noviny, obnovené jako Literární listy v březnu 1968. Souboje s mocí o "volnost osobního projevu", které redaktor Neff přisuzuje roku 68 , byly typické pro léta osmašedesátému předcházející.


Matení mocenských zásahů O. Neffem se týká i děl spisovatelů - např. aféra kolem Zbabělců se neodehrála za Pražského jara, ale v letech 1958/59 a emigraci spisovatelů má na svědomí následný normalizační režim nikoli Jaro 68.


Svoboda tisku byla jediným právně zakotveným výdobytkem. O pluralitě politických stran v materiálech ÚV KSČ roku 1968 není ovšem ani zmínka, ale volání po ní lze najít v mnohých příspěvcích deníků i periodik. Na pořadu dne v médiích byla rovněž stejná práva pro bezpartijní a členy KSČ. A mezi stovkami členů Výborů na obranu svobody tisku proti výpadům z "bratrských" zemí nebyli jen členové KSČ. Ano, ani Klubu angažovaných nestraníků, ani K 231 a dalším organizacím nebyla udělena registrace. V materiálech ÚV KSČ je pouze zmínka o rehabilitaci straníků i nestraníků. Jak dlouho však trvalo Pražské jaro? Kritika vývoje v Československu ze zemí tehdejší Varšavské smlouvy začala již v březnu a nejméně od velitelského cvičení vojsk na našem území v červnu až červenci bylo obsazení země zřejmou hrozbou. Proto snaha o urychlené svolání sjezdu KSČ, kde měly být posíleny progresivní síly, proto srpnová okupace, aby bylo sjezdu zabráněno. Historie nezná k d y b y . Zřejmé však bylo, že další vývoj k d y b y nebylo okupace by nebyl krátkodobý a bez problémů.


Komu a čemu prospívá diskreditace úlohy médií, která lednem mírně pootevřené dveře rozrazila dokořán ? Proč zastírat, že neblahá čtyřicetiletá éra po roce 1948 měla různé etapy, že se občané v míře dosud nebývalé totalitě vzepřeli?


Objektivní diskusí historiků střední generace i odborníků pamětníků byla na ČT2 3. ledna 2008 Historie.cs Osmašedesátý.JARMILA CYSAŘOVÁ, publicistka, Praha

Totalita.cz dne 6.1.2008související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


reakce Jiřího Dienstbiera na článek Onřeje Neffa


cenzura - úvodní část


autor textu: Jarmila Cysařová

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.