www.TOTALITA.cz

Únor 1948
středa   21. února 1948

hlavní události dne

  • nátlakové komunistické demonstrace
  • vytváření ozbrojené pěsti dělnické třídy
  • vytváření Akčních výborů NF

 

demonstrace na Staroměstském náměstí

Nejdůležitější událostí dne byla bezesporu komunistická demonstrace na Staroměstském náměstí. Gottwald na této demonstraci zopakoval zásady pro vyřešení krize: demise musí být přijata a vláda doplněna o jím navržené osoby. Dále Gottwald vyzval k utváření akčních výborů Národní fronty, a to na všech úrovních, v krajích, okresech, obcích a institucích.


Představitelé nekomunistických stran se také účastnili několika schůzí a shromáždění, nicméně jejich význam byl ve srovnání s komunistickou demonstrací na Staroměstském náměstí (přenášené rozhlasem) co do rozsahu a publicity nepatrný. Většina představitelů nekomunistických stran také neustále vyzývala své členstvo k zachování klidu.dění na Hradě

Velmi rušno bylo v sobotu na Hradě. Od ranních hodin přicházely telegramy a rezoluce, většinou ze závodních schůzí, požadujících přijetí demise a Gottwaldových návrhů.


V jedenáct hodin přijal prezident pětičlennou delegaci odborářů ze Staroměstského náměstí. Diskuse byla poměrně ostrá, zvláště poté, co odboráři sdělili prezidentovi, že se musí podrobit vůli lidu.vytváření Lidových milicí

Tento den také komunisté začali s organizováním Lidových milicí. Nejprve byly Lidové milice vytvářeny ve velkých závodech Prahy a Bratislavy. Bylo také zmobilizováno kolem tří a půl tisíce partyzánů ze Svazu slovenských partyzánů.


V Praze bylo již od rána rušno. V ulicích se živě diskutovalo, ale k závažnějším konfliktům mezi znepřátelenými stranami nedocházelo.demonstrace na Staroměstském náměstítzv. Akční výbory NF

Jako velmi významným se ukázalo budování a činnost akčních výborů Národní fronty. Jejich aktivity brzy přerostly úlohu politického orgánu, neboť si přisvojily funkce, které příslušely ústavním a výkonným orgánům moci.


Přebíraly vedení organizací, politických stran, propouštěly zaměstnance, dávaly pokyny k zatýkání, jmenovaly národní správy na zabavený majetek atd.


Ústřední akční výbor NF také vydal zákaz, aby akční výbory v obcích nebyly voleny na veřejných schůzích. Pokyn byl kategorický: akční výbory se nevolí, jmenuje je komunistická organizace.


Již v neděli tak působily takto vytvořené akční výbory ve všech krajích a většině okresů.související texty:

události   17. února 1948

události   18. února 1948

události   19. února 1948

události   20. února 1948

události   21. února 1948

události   22. února 1948

události   23. února 1948

události   24. února 1948

události   25. února 1948


projev Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí

vzpomínky poslance Josefa Lesáka


Únor 1948 - úvodní strana


autor textu: Jonko Totev

použitá literatura: 49

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.