www.TOTALITA.cz

Únor 1948
středa   17. února 1948

hlavní události dne

  • zasedání vlády
  • postoj národních socialistů
  • komunisté opět zneužívají bezpečnostní složky

 

obstrukce Gottwalda a počínající vládní krize

Ráno začala schůze vlády. Hlavním bodem programu byla zpráva ministra spravedlnosti P. Drtiny v souvislosti s usnesením vlády ze 13. února 1948 týkajícího se zneužívání Bezpečnosti komunisty. Na několikeré dotazy P. Zenkla, zda bylo toto usnesení vlády provedeno, Gottwald vždy argumentuje nutností projednání tohoto bodu za účasti nepřítomného ministra vnitra Noska (údajně nemocen).


Kolem poledne přerušil Gottwald schůzi vlády a odjel na jednání s prezidentem Benešem, aby ho informoval o počínající vládní krizi a úmyslu nekomunistických stran ustavit úřednickou vládu. Beneš Gottwalda ujistil, že v případě nutnosti jmenovat novou vládu bude tato sestavena ze zástupců všech politických stran.


Před 16 hodinou začala druhá část schůze vlády. Gottwald se snažil schůzi přerušit a svolat mimořádnou schůzi vlády na pátek 20.února, na které měl být již přítomen ministr vnitra Nosek. Ministři nekomunistických stran nesouhlasili. Nastala chaotická situace. V 16:20 byla schůze vlády i přes protesty nekomunistických ministrů Gottwaldem ukončena, aniž by byl vyřešen hlavní bod jejího programu.

jednoznačný postoj národních socialistů

Po schůzi vlády se ministři za národně socialistickou stranu, lidovou stranu a demokratickou stranu sešli v pracovně J. Šrámka. Převažoval názor, že vládní usnesení musí být bezpodmínečně splněno. V případě jeho nesplnění převažoval názor, že by měli ministři těchto stran podat demisi.jednání komunistů

Zhruba v 18 hodin se sešlo také předsednictvo ÚV KSČ, na němž Gottwald informoval o schůzce s prezidentem. Stoupenci radikálního řešení (především Ďuriš) navrhovali okamžitou mobilizaci pracujících mas. Tento názor byl však v menšině.komunisté vyhlašují stav pohotovosti v bezpečnosti

Předsednictvo ÚV KSČ vydalo tzv. Stanovisko, ve kterém vybízelo pracující lid k ostražitosti a připravenosti zasáhnout proti "reakci". Byl také vyhlášen stav pohotovosti v pražské Státní bezpečnosti, ve zpravodajských odborech a u několika pohraničních pluků.související texty:

události   17. února 1948

události   18. února 1948

události   19. února 1948

události   20. února 1948

události   21. února 1948

události   22. února 1948

události   23. února 1948

události   24. února 1948

události   25. února 1948


vzpomínky poslance Josefa Lesáka


Únor 1948 - úvodní strana


autor textu: Jonko Totev

použitá literatura: 49

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.